Knygos

Biblija – Karaliaus Jokūbo Versija

Anglijos karaliaus Jokūbo paliepimu originalų rankraščių kopijos buvo pažodžiui išverstos į anglų kalbą. Taip atsirado pasaulyje išgarsėjusi karaliaus Jokūbo Biblijos versija (King James Version). Karaliaus Jokūbo versija buvo pradėta 1604 metais ir baigta versti 1611 metais. 1604 metais Anglijos karalius Jokūbas paskyrė 54 vertėjus, kad šie imtųsi versti į anglų kalbą neiškraipytąjį Senojo ir Naujo Testamento tekstą.

Vertėjas: Darius Kundrotas.
Išversta į lietuvių k.: 2016 m.

Septynių Antspaudų Apreiškimas

1963 metų vasario mėnesį Viljamas Marijonas Branhamas išgyveno antgamtinį įvykį – jis buvo pakylėtas į angelų tarpą tuo metu, kai buvo atokioje vietovėje vakaruose. Tie angelai savo sparnais suformavo antgamtinį debesį, kuris buvo nufotografuotas. Po šio išgyvenimo jam buvo suteiktas įgaliojimas – atskleisti žmonėms tiesą apie Septynių Antspaudų, iš Apreiškimo Knygos, prasmę.

Autorius: V. M. Branhamas

Septyni Bažnyčios Periodai

Detalus Septynių Bažnyčios Periodų ir įvairių pagrindinių biblinių mokymų, esančių Apreiškimo knygos pirmame, antrame bei trečiame skyriuose, nagrinėjimas.

Autorius: V. M. Branhamas
Išleista anglų k.: 196X m.
Išversta į lietuvių k.: 20XX m.

Antgamtiška – Pirmas Tomas

„Kur nors atokiame pasaulio kampelyje nuoširdus paauglys ieško atsakymų į savo klausimus:
Ar iš tikrųjų yra Dievas? Jeigu taip, tai kur? Ir kas Jis?
Ar šį Dievą domina mano gyvenimas?

Ši knyga skiriama Tau, JAUNASIS IEŠKOTOJAU, nes visi šie klausimai kažkada buvo iškilę ir man“.

Autorius: Ovenas Jorgensenas
Išversta į lietuvių k.: 2017 m.

Pranašas Viljamas Branhamas aplanko Pietų Afriką

Per Branhamo misijos tarnavimą Pietų Afrikoje Dievas padarė daug didžių ir nuostabių darbų. Tiesiog neužteks žodžių, kad aprašyti visa tai, ką Dievas padarė dėl žmonių Pietų Afrikoje per paskutinius 1951 metų tris mėnesius. Pačių didžiausių žmogaus sugebėjimų neužtenka, kad aprašyti stebuklus ir ženklus, kuriuos Dievas padarė tarp mūsų. Vienas rašytojas pranešimuose apie tarnavimus pasakė: „Reikalingi antgamtiniai žodžiai, kad išreikšti antgamtinį Viešpaties tarnavimą tautos tarpe“.

Autorius: Julijus Stedskliu
Išleista.: 1952 m.
Išversta į lietuvių k.: 2021 m.