Naujas
„Tobulas Tikėjimas“
| Džefersonvilis

Draũge, mes gyvename
išskirtiniame laike!

Tai laikas, kai viskas pasiekia savo pabaigą, kai pasireiškia galutiniai įvykiai pasaulio istorijoje ir atsiskleidžia bažnyčios istorija. Dievas užbaigia Savo žmonių Atpirkimo darbą ir tūkstantmetė Karalystė su Jo valdžia yra pasiruošusi pakeisti yrančias šio pasaulio karalystes...

Skaityti toliau
Prenumeruokite naujai
išverstus pamokslus
8 + 10 =

Žinia

„Jėzus Kristus tas pats vakar ir šiandien, ir per amžius“.
Hebrajams 13:8


Džefersonvilis
Klausyti MP3 PDF

Džefersonvilis
Klausyti MP3 PDF
Interviu

„Dvidešimtojo amžiaus pranašas“

Asmeninis brolio Viljamo Marijono Branhamo interviu nufilmuotas jo namuose 1953 m.

Žiūrėti
Pamokslas

„Gelmė šaukia gelmę“

Pamokslo „Gelmė šaukia gelmę“ įrašas buvo nufilmuotas Konstitucijos halėje Vašingtone, Kolumbijos apygardoje 1954 metų birželio mėnesį.

Žiūrėti

Draũge,
mes gyvename išskirtiniame laike!

Tai laikas, kai viskas pasiekia savo pabaigą, kai pasireiškia galutiniai įvykiai pasaulio istorijoje ir atsiskleidžia bažnyčios istorija. Dievas užbaigia Savo žmonių Atpirkimo darbą ir tūkstantmetė Karalystė su Jo valdžia yra pasiruošusi pakeisti yrančias šio pasaulio karalystes. Ir todėl šioje kartoje Dievas jau padarė daugelį nuostabių dalykų tam, kad paruoštų tuos, kurie laukia Jo atėjimo. Šį paruošimą atlieka Viešpats per Savo Žodį, Kuriame Jis apreiškia Save taip, kaip niekad anksčiau visoje žmonijos istorijoje. Šiuo tikslu Dievas ir vėl naudoja žmogų kaip instrumentą, kaip indą, kad išlietų Savo malonę.

Dvidešimtajame amžiuje nebuvo tokio žmogaus, kurį Dievas taip galingai naudotų tikėjimo ir jėgos atstatymui Jo bažnyčioje, kaip vyro vardu Viljamas Marijonas Branhamas. Šis asmuo bažnyčios rate, greičiausiai, buvo prieštaringiausias, apie kurį net ir po daug metų vis dar yra diskutuojama. Tačiau geriausias būdas sužinoti tiesą yra išnagrinėti, ištirti ir pačiam padaryti išvadas. Biblijoje, pirmame Jono Evangelijos skyriuje yra aprašytas atvejis, kai Pilypas atpažino Jėzų kaip Mesiją ir nuėjo pakviesti savo draugą Natanaelį, kad pasidalintų su juo savo apreiškimu, bet į tai Natanaelis skeptiškai atsakė: „Argi iš Nazareto gali būti kas gero?“ – turėdamas omenyje Jėzų. O Pilypas į šį klausimą atsakė labai išmintingai, tardamas: „Ateik ir pažiūrėk“. Ir kai Natanaelis paklaũsė jo patarimo, jis pats įsitikino, jog Jėzus buvo Mesijas.

Jeigu ir jūs norite sužinoti apie tai, ką Dievas jau padarė šioje kartoje dėl Savo žmonių, jei užduodate sau klausimą: „Ar aš praleidau kažką reikšmingo ir svarbaus?“, tuomet šio tinklalapio turinys padės jums surasti atsakymus – ateikite ir pažiūrėkite.

Tegul Dievas palaimins kiekvieną tiesos skaitytoją ir ieškotoją!

Skaityti toliau

Giesmės

„Džiaugsmingą triukšmą kelkite Viešpačiui, visa žeme; garsiai triukšmaukite, džiūgaukite ir giedokite gyrių“
Psalmių 98:4

 • 01 Gyvent tik pradėjau
 • 02 Pažįstu Viešpatį audrų
 • 03 Elijo dienos
 • 04 Kas aš toks
 • 05 Aukštybių šventė
 • 06 Nuostabūs darbai
 • 07 Ką darysi tu
 • 08 Bėgu bėgu
 • 09 Verčiau turėt Jėzų
 • 10 Amžinoji dalis
 • 11 Skrisk, Ereli
 • -