Giesmės

„Džiaugsmingą triukšmą kelkite Viešpačiui, visa žeme; garsiai triukšmaukite, džiūgaukite ir giedokite gyrių“
Psalmių 98:4

„Tiktai tikėk“ giesmynas

Į lietuvių kalba išverstas „Only Believe“ giesmynas, kurį sudaro 222 giesmės. Šį giesmyną galite atsisiųsti keliais skirtingais formatais: giesmių žodžius kartu su natomis, vien tik giesmių žodžius, giesmių natas PDF ir SIB formatais.