Giesmės

„Džiaugsmingą triukšmą kelkite Viešpačiui, visa žeme; garsiai triukšmaukite, džiūgaukite ir giedokite gyrių“
Psalmių 98:4

 • 01 Gyvent tik pradėjau
 • 02 Pažįstu Viešpatį audrų
 • 03 Elijo dienos
 • 04 Kas aš toks
 • 05 Aukštybių šventė
 • 06 Nuostabūs darbai
 • 07 Ką darysi tu
 • 08 Bėgu bėgu
 • 09 Verčiau turėt Jėzų
 • 10 Amžinoji dalis
 • 11 Skrisk, Ereli
 • -
 • 01 Maranata
 • 02 Tu juk paukštis Dangaus
 • 03 Sausas kaulas slėnyje
 • 04 Jaučiu trauką viduj
 • 05 Aš noriu eit
 • 06 Žvelk į Jėzų
 • 07 Laikau Jį ištikimu
 • 08 Bet kada jau
 • 09 Kelio Tiesėjas
 • 10 Dėkojam Tau
 • 11 Jehova-Ire mano Rūpintojas
 • -
 • 01 Tai skelbia Amen
 • 02 Ačiū Jėzau
 • 03 Mano Puodžius Tu
 • 04 Ateik Pašlovink
 • 05 Tu Mano Teisumas
 • 06 Emanuelis
 • 07 Mano Mylima Tauta
 • 08 Osana
 • 09 O Brangus Nuostabus Vardas
 • 10 Jėzau Šlovinu Aš Tave
 • 11 Štai Kaip Gera Ir Malonu
 • 12 Vardui Jo Šlovė
 • 13 Lelija
 • 14 Tu Pripažink Ir Išpažink
 • 15 Šventė Nugalėtojų
 • 16 Skrieja Žinia
 • 17 Stovime Mes Ant Žemės...
 • 18 Koks Didis Tu
 • 19 Ant Balandžio Sparnų
 • 20 Greit Jau Greit
 • 21 Iš Eilės Pakviestas...
 • 22 Kalbėk Apie Jėzų
 • 23 Kryžiuje
 • 24 Man Tai Yra Kaip Dangus
 • 25 Mes Nešiosim Karūnas
 • 26 Noriu Jį Matyti
 • 27 Noriu Širdim Klausyti
 • 28 O Kaip Myliu Jėzų
 • 29 Savo Meilė Lydėk Mane
 • 30 Tas Tikėjimas Senas
 • 01 Pirmasis albumas
 • 02 Antrasis albumas