Žinia

„Jėzus Kristus tas pats vakar ir šiandien, ir per amžius“.
Hebrajams 13:8

Dauguma iš šių pamokslų yra išversti iš rusų kalbos be galutinės korekcijos ar sutikrinimo su anglų kalba, todėl juose gali pasitaikyti gramatinių ir stilistinių klaidų, smulkių neatitikimų originalui anglų kalba.
Santuoka ir skyrybos

Atsisiųsti PDF 1
Neregys Bartimiejus

Atsisiųsti PDF 2
Tai, kas bus

Atsisiųsti PDF 3
Neregimas nuotakos ir Kristaus ryšys

Atsisiųsti PDF 4
Šio klastingo amžiaus dievas

Atsisiųsti PDF 5
Pateptieji laiko pabaigoje

Atsisiųsti PDF 6
Numatyta Dievo garbinimo vieta

Atsisiųsti PDF 7
Išrinkta Dievo garbinimo vieta

Atsisiųsti PDF 8
Gimdymo skausmai

Atsisiųsti PDF 9
Nesiremk savo supratimu

Atsisiųsti PDF 10
Pjūties laikas

Atsisiųsti PDF 11
Kiauri rezervuarai

Atsisiųsti PDF 12
Atpažink savąją dieną ir jos žinią

Atsisiųsti PDF 13
Ženklas

Atsisiųsti PDF 14
Tas Kuris jumyse

Atsisiųsti PDF 15
Atleidimas

Atsisiųsti PDF 16
Kristus atskleista Dievo paslaptis

Atsisiųsti PDF 17
Paulius ‒ Kristaus kalinys

Atsisiųsti PDF 18
Pažiūrėk

Atsisiųsti PDF 19
Susitapatinimas

Atsisiųsti PDF 20
Piktžodiški vardai

Atsisiųsti PDF 21
Vedlys

Atsisiųsti PDF 22
Žmogiškoji įtaka

Atsisiųsti PDF 23
Raktas durims

Atsisiųsti PDF 24
Jums būtina gimti iš naujo

Atsisiųsti PDF 25
Ponai, mes norime matyti Jėzų

Atsisiųsti PDF 26
Krikščionybė prieš stabmeldystę

Atsisiųsti PDF 27
Pagarba

Atsisiųsti PDF 28
Malonės Žinia

Atsisiųsti PDF 29
Tikėjimas

Atsisiųsti PDF 30
Apreiškimas 5 skyrius II dalis

Atsisiųsti PDF 31
Apreiškimas 5 skyrius I dalis

Atsisiųsti PDF 32
Įeik į Dvasią

Atsisiųsti PDF 33
Išaiškintoji Dievybė

Atsisiųsti PDF 34
Bažnyčios Vadovavimas, Tvarka, Mokymas – Antras tomas

Atsisiųsti PDF 35
Apreiškimas 4 skyrius III dalis

Atsisiųsti PDF 36
Apreiškimas 4 skyrius II dalis

Atsisiųsti PDF 37
Apreiškimas 4skyrius I dalis

Atsisiųsti PDF 38
Neaiškus garsas

Atsisiųsti PDF 39
10 Mergelių ir 144 tūkstančiai žydų

Atsisiųsti PDF 40
Laodikėjos Periodo Bažnyčia

Atsisiųsti PDF 41
Filadelfijos Periodo Bažnyčia

Atsisiųsti PDF 42
Sardų Periodo Bažnyčia

Atsisiųsti PDF 43
Tiatyrų Periodo Bažnyčia

Atsisiųsti PDF 44
Pergamo Periodo Bažnyčia

Atsisiųsti PDF 45
Smirnos Periodo Bažnyčia

Atsisiųsti PDF 46
Efezo Periodo Bažnyčia

Atsisiųsti PDF 47
Jėzaus Kristaus Apreiškimas

Atsisiųsti PDF 48
Regėjimas Patmos saloje

Atsisiųsti PDF 49
Tą dieną Golgotoje

Atsisiųsti PDF 50
Penki tikslūs tikros gyvojo Dievo Bažnyčios požymiai

Atsisiųsti PDF 51
Tikėjimas yra šeštasis pojūtis

Atsisiųsti PDF 52
Girdėti, priimti ir veikti

Atsisiųsti PDF 53
Įsūnijimas IV - Pozicija Kristuje

Atsisiųsti PDF 54
Įsūnijimas V

Atsisiųsti PDF 55
Įsūnijimas III - Dievo sūnų pasireiškimas

Atsisiųsti PDF 56
Įsūnijimas II - Jozuės Knyga lygegriačiai su Laišku Efeziečiams

Atsisiųsti PDF 57
Įsūnijimas I - Atstumtas karalius

Atsisiųsti PDF 58
Dvasios atpažinimas

Atsisiųsti PDF 59
Artinasi audra

Atsisiųsti PDF 60
Klausimai ir atsakymai

Atsisiųsti PDF 61
Klausimai ir atsakymai

Atsisiųsti PDF 62
Klausimai ir atsakymai į Šventąją Dvasią

Atsisiųsti PDF 63
Šventoji Dvasia

Atsisiųsti PDF 64
Drugio vikšras, skėrys, kandies vikšras, vikšras

Atsisiųsti PDF 65
Atpažinti Viešpaties Kūną

Atsisiųsti PDF 66
Pilnas išlaisvinimas

Atsisiųsti PDF 67
Bažnyčia apgauta šio pasaulio

Atsisiųsti PDF 68
Ką čia veiki?

Atsisiųsti PDF 69
Siauri vartai

Atsisiųsti PDF 70
Būk tikras Dieve

Atsisiųsti PDF 71
Vieno Dievo vienybė vienoje Bažnyčioje

Atsisiųsti PDF 72
Žvelgiant į Neregimąjį

Atsisiųsti PDF 73
Bet pradžioje taip nebuvo

Atsisiųsti PDF 74
Krikštas Šventąja Dvasia

Atsisiųsti PDF 75
Gyvatės sėkla

Atsisiųsti PDF 76
Tikėjimu Mozė

Atsisiųsti PDF 77
Kaip erelė išjudina savo lizdą

Atsisiųsti PDF 78
Ar sielvartui prasidėjus išeis Bažnyčia

Atsisiųsti PDF 79
Rašysena ant sienos

Atsisiųsti PDF 80
Klausimai ir atsakymai iš Laiško Hebrajams 3 dalis

Atsisiųsti PDF 81
Klausimai ir atsakymai iš Laiško Hebrajams 2 dalis

Atsisiųsti PDF 82
Diakonų paskyrimas

Atsisiųsti PDF 83
Klausimai ir atsakymai iš Laiško Hebrajams 1 dalis

Atsisiųsti PDF 84
Laiškas Hebrajams (7 skyrius, II dalis)

Atsisiųsti PDF 85
Laiškas Hebrajams (6 skyrius, III dalis)

Atsisiųsti PDF 86
Laiškas Hebrajmas (7 skyrius, I dalis)

Atsisiųsti PDF 87
Laiškas Hebrajams (6 skyrius, II dalis)

Atsisiųsti PDF 88
Laiškas Hebrajams (5-6 skyriai, I dalis)

Atsisiųsti PDF 89
Laiškas Hebrajams (4 skyrius)

Atsisiųsti PDF 90
Laiškas Hebrajams (3 skyrius)

Atsisiųsti PDF 91
Laiškas Hebrajams (2 skyrius, III dalis)

Atsisiųsti PDF 92
Laiškas Hebrajams (2 skyrius, II dalis)

Atsisiųsti PDF 93
Laiškas Hebrajams (2 skyrius, I dalis)

Atsisiųsti PDF 94
Laiškas Hebrajams

Atsisiųsti PDF 95
Tada jų akys atsivėrė, ir jie pažino Jį

Atsisiųsti PDF 96
Didis ir galingas Nugalėtojas

Atsisiųsti PDF 97
Palaidojimas

Atsisiųsti PDF 98
Vakarienė

Atsisiųsti PDF 99
Antras Viešpaties Atėjimas

Atsisiųsti PDF 100
Laiškas Korintiečiams-Pasitaisymo Knyga

Atsisiųsti PDF 101
Kodėl tiek daug krikščionių pamato, kad taip sunku gyventi krikščionišką gyvenimą

Atsisiųsti PDF 102
Bažnyčia ir jos stovis

Atsisiųsti PDF 103
Avinėlio Gyvenimo Knyga

Atsisiųsti PDF 104
Kas yra regėjimas

Atsisiųsti PDF 105
Kova už tikėjimą

Atsisiųsti PDF 106
Bendravimas su Dievu per sutaikymą

Atsisiųsti PDF 107
Dėl ko žmonės tokie neramūs

Atsisiųsti PDF 108
Kada ateina tamsiausia valanda, tada ateina Jėzus

Atsisiųsti PDF 109
Kur, kaip aš galvoju, sekmininkų bažnyčia patyrė nesėkmę

Atsisiųsti PDF 110
Paslėptas gyvenimas Kristuje

Atsisiųsti PDF 111
Kelias į bendravimą

Atsisiųsti PDF 112
Sprendimo rezultatai

Atsisiųsti PDF 113
Apsisprendimo jėga

Atsisiųsti PDF 114
Paslėptas Gyvenimas

Atsisiųsti PDF 115
Šėtono jėga

Atsisiųsti PDF 116
Ateikime ir apsvarstysime

Atsisiųsti PDF 117
Tikėjimas veikime

Atsisiųsti PDF 118
Nepageidaujamas Kristus

Atsisiųsti PDF 119
Laukimas

Atsisiųsti PDF 120
Negeidžiamas Kristus

Atsisiųsti PDF 121
Neaiškus garsas

Atsisiųsti PDF 122
Demonologija-gundančios dvasios

Atsisiųsti PDF 123
Mano Atpirkėjas gyvas

Atsisiųsti PDF 124
Šis didis karys Jozuė

Atsisiųsti PDF 125
Šis didis karys Dovydas

Atsisiųsti PDF 126
Kaip pas mane atėjo Angelas ir Jo paliepimas

Atsisiųsti PDF 127
Daktaras Mozė

Atsisiųsti PDF 128
Pagonių laiko atkarpos pradžia ir pabaiga

Atsisiųsti PDF 129
Šventosios Dvasios darbai

Atsisiųsti PDF 130
Jis prisiekė pačiu savimi

Atsisiųsti PDF 131
Nealeistina nuodėmė

Atsisiųsti PDF 132
Išpirkimas teismo keliu

Atsisiųsti PDF 133
Įstatymas ir malonė

Atsisiųsti PDF 134
Žodis tapo kūnu

Atsisiųsti PDF 135
Jubiliejaus metai

Atsisiųsti PDF 136
Klausimai ir atsakymai

Atsisiųsti PDF 137
Klausimai ir atsakymai

Atsisiųsti PDF 138
Dievo antspaudas

Atsisiųsti PDF 139
Žvėries ženklas

Atsisiųsti PDF 140
Septyni Bažnyčios Periodai

Atsisiųsti PDF 141
Jungtinių Valstijų įsiveržimas

Atsisiųsti PDF 142
Išpirkimas pilnatvėje, džiaugsme

Atsisiųsti PDF 143
Pas Dievą yra numatytas kelias

Atsisiųsti PDF 144
Išpirkimas jėga

Atsisiųsti PDF 145
Tikėjimas ateina iš klausymo

Atsisiųsti PDF 146
Numatyta Dievo nuo nuodėmės priemonė

Atsisiųsti PDF 147
Ieškant Jėzaus

Atsisiųsti PDF 148
Klausimai ir atsakymai

Atsisiųsti PDF 149
Klausimai ir atsakymai 3

Atsisiųsti PDF 150
Klausimai ir atsakymai 2

Atsisiųsti PDF 151
Lozoriaus prikėlimas

Atsisiųsti PDF 152
Kodėl aš šventas velenėlis

Atsisiųsti PDF 153
Bažnyčios vadovavimas, tvarka, mokymas

Atsisiųsti PDF 154
Demonologija-religinė sfera

Atsisiųsti PDF 155
Demonologija-fizinė sfera

Atsisiųsti PDF 156
Ugnies Stulpas

Atsisiųsti PDF 157
Dievas įgaliojantis Mozę

Atsisiųsti PDF 158
Laukimas

Atsisiųsti PDF 159
Eikite pasakyti Mano mokiniams

Atsisiųsti PDF 160
Liudytojai

Atsisiųsti PDF 161
Nuodėmės žiaurumas ir bauda kurią reikėjo sumokėti, kad pašalinti nuodėmę iš mūsų gyvenimų

Atsisiųsti PDF 162
Izraelis tėvynėje

Atsisiųsti PDF 163
Izraelis prie Kadeš Barnėjos

Atsisiųsti PDF 164
Izraelis prie Raudonosios jūros

Atsisiųsti PDF 165
Izraelis prie Raudonosios jūros I dalis

Atsisiųsti PDF 166
Izraelis ir Bažnyčia

Atsisiųsti PDF 167
Jėzus kristus vakar, šiandien ir per amžius tas pats

Atsisiųsti PDF 168
Dievo kelias, kuris buvo nutiestas mums

Atsisiųsti PDF 169
Dabar jūs tikite

Atsisiųsti PDF 170
Tikėjimas (ataskaita apie kelionę į Afriką)

Atsisiųsti PDF 171
Jėzus Kristus vakar, šiandien ir per amžius tas pats

Atsisiųsti PDF 172
Aš esu Prisikėlimas ir Gyvenimas

Atsisiųsti PDF 173
Bedugnė šaukiasi bedugnės

Atsisiųsti PDF 174
Vedami Šventąja Dvasia

Atsisiųsti PDF 175
Pergyvenimas

Atsisiųsti PDF 176
Tikėjimas (ataskaita apie kelionę į Afriką)

Atsisiųsti PDF 177
Gyvenimo istorija

Atsisiųsti PDF 178
Kas patikėjo mūsų skelbimu

Atsisiųsti PDF 179
Iškaskite šiame slėnyje daug griovių

Atsisiųsti PDF 180
Nes tik jį, Aš priimsiu

Atsisiųsti PDF 181
Priversk žmones patikėti

Atsisiųsti PDF 182
Tu žinai viską

Atsisiųsti PDF 183
Tikėjimas į Dievo Sūnų

Atsisiųsti PDF 184
Kaip Dievas paliudijo apie Jo dovanas

Atsisiųsti PDF 185
Ankstyvieji dvasiniai pergyvenimai

Atsisiųsti PDF 186
Tikint Dievu

Atsisiųsti PDF 187
Demonų gyvenimas ir regėjimai

Atsisiųsti PDF 188
Ar atėjęs Aš berasiu tikėjimą

Atsisiųsti PDF 189
Viešpaties Angelas

Atsisiųsti PDF 190
Gyvenimo istorija

Atsisiųsti PDF 191
Viešpaties Angelas

Atsisiųsti PDF 192
Darbai, kuriuos Aš darau, liudija apie Mane

Atsisiųsti PDF 193
Laukimas

Atsisiųsti PDF 194
Negalės ir ligos

Atsisiųsti PDF 195
Jėzaus Kristaus Dievybė

Atsisiųsti PDF 196
Jėzaus Kristaus Dieviškumas

Atsisiųsti PDF 197
Tikėjimas yra esmė

Atsisiųsti PDF 198