Žinia

„Jėzus Kristus tas pats vakar ir šiandien, ir per amžius“.
Hebrajams 13:8

VGR — Voice of God Recordings („Dievo Balso Įrašų“) versti pamokslai. Šaltinis: branham.org/en/MessageAudio
Gundančios Dvasios

Atsisiųsti PDF 1
VGR — Komunija 

Atsisiųsti PDF 2
VGR — Paėmimas

Atsisiųsti PDF 3
VGR — Pateptieji laiko pabaigoje

Atsisiųsti PDF 4
VGR — Dvasinis Maistas Reikiamu Laiku

Atsisiųsti PDF 5
VGR — Kas Yra Šis Melchizedekas?

Atsisiųsti PDF 6
VGR — Dievo Išrinkta Garbinimo Vieta

Atsisiųsti PDF 7
VGR — Šią Dieną Šis Raštas Išsipildė

Atsisiųsti PDF 8
VGR — Gimdymo Skausmai

Atsisiųsti PDF 9
VGR — Kiauri Rezervuarai

Atsisiųsti PDF 10
VGR — Nesiremk Savo Supratimu

Atsisiųsti PDF 11
VGR — Dievas, Apstus Gailestingumo

Atsisiųsti PDF 12
VGR — Prieštaringumo Sėkla

Atsisiųsti PDF 13
VGR — Kiauri rezervuarai

Atsisiųsti PDF 14
VGR — Atpažink savąją dieną ir josios Žinią

Atsisiųsti PDF 15
VGR — Galingas Dievas, Atidengtas Prieš Mus

Atsisiųsti PDF 16
VGR — Užimant Priešo Vartus Po Išbandymo

Atsisiųsti PDF 17
VGR — Ženklo Balsas

Atsisiųsti PDF 18
VGR — Dievas Atpažįstamas Pagal Jo Savybes

Atsisiųsti PDF 19
VGR — Tuomet Atėjo Jėzus Ir Pakvietė

Atsisiųsti PDF 20
VGR — Dievas Pats Išaiškina Save

Atsisiųsti PDF 21
VGR — Tas, kuris jumyse

Atsisiųsti PDF 22
VGR — Susivienijimo Laikas Ir Ženklas

Atsisiųsti PDF 23
VGR — Kristus—atskleista Dievo paslaptis

Atsisiųsti PDF 24
VGR — Kalinys

Atsisiųsti PDF 25
VGR — Dievo Balsas Šiomis Paskutinėmis Dienomis

Atsisiųsti PDF 26
VGR — Piktžodiški vardai

Atsisiųsti PDF 27
VGR — Tobulo žmogaus atvaizdas

Atsisiųsti PDF 28
VGR — Vedlys

Atsisiųsti PDF 29
VGR — Žmogiškoji įtaka

Atsisiųsti PDF 30
VGR — Didžiausia Kada Nors Vykusi Kova

Atsisiųsti PDF 31
VGR — Išaiškintoji Dievybė

Atsisiųsti PDF 32
VGR — Tą Dieną Kalvarijoje

Atsisiųsti PDF 33
VGR — Įsūnystė #4

Atsisiųsti PDF 34
VGR — Įsūnystė #3

Atsisiųsti PDF 35
VGR — Įsūnystė #2

Atsisiųsti PDF 36
VGR — Įsūnystė #1

Atsisiųsti PDF 37
VGR — Atmestas Karalius

Atsisiųsti PDF 38
VGR — Ar Tuo Tiki?

Atsisiųsti PDF 39
VGR — Dvasios atpažinimas

Atsisiųsti PDF 40
VGR — Dėl ko buvo duota Šventoji Dvasia?

Atsisiųsti PDF 41
VGR — Kas yra Šventoji Dvasia?

Atsisiųsti PDF 42
VGR — Bažnyčia, Apgauta Pasaulio

Atsisiųsti PDF 43
VGR — Mano gyvenimo istorija

Atsisiųsti PDF 44
VGR — Ankšti Yra Vartai

Atsisiųsti PDF 45
VGR — Būkite Užtikrintas Dievu

Atsisiųsti PDF 46
VGR — Gyvatės Sėkla

Atsisiųsti PDF 47
VGR — Kodėl Mes Ne Denominacija?

Atsisiųsti PDF 48
VGR — Tikėjimu Mozė

Atsisiųsti PDF 49
VGR — Bažnyčia Ir Jos Būklė

Atsisiųsti PDF 50
VGR — Galingasis Nugalėtojas

Atsisiųsti PDF 51
VGR — Nepageidaujamas Kristus

Atsisiųsti PDF 52
VGR — Kaip Angelas atėjo pas mane, ir Jo pavedimas

Atsisiųsti PDF 53
VGR — Amžinasis Gyvenimas Ir Kaip Jį Gauti

Atsisiųsti PDF 54
VGR — Bedugnė Šaukiasi Bedugnės

Atsisiųsti PDF 55
VGR — Jungtinių Valstijų įsiveržimas

Atsisiųsti PDF 56