Pamokslų sąrašas

Dievo Angelas

1 Kanada, ir didžioji Jungtinių valstijų dalis. Ir aš nežinau kitos geresnės vietos už šią, kurioje galėčiau būti šią popietę, kaip būtent dabar Finikse, Arizonoje. Ir aš atvykau čia Jėzaus Kristaus Vardu melstis už ligonius, pasakyti, kad aš tikiu, jog būsimų aštuonių sekmadienių metu įvyks daug didžių stebuklų. Aš viliuosi, kad tai bus vienas iš didžiausių susirinkimų, kuris Finikse pradės senųjų laikų prabudimą, ir jis nesibaigs, kol pats Šeimininkas pasirodys veiksmo scenoje.

Šį rytą, kai aš prabudau ir atsikėliau iš lovos, ir priėjau prie lango, atitraukiau užuolaidas ir pažvelgiau link kalno „Kamelbak“ , žalios palmės augo nuo šios vietos iki kalno, ir vos tik saulei patekėjus ir pradėjus šviesti virš kalno, aš pamaniau kokie Finikso, Arizonos žmonės turėtų būti dėkingi galėdami gyventi tokioje vietoje. Finikse, Arizonoje jie yra arčiausiai dangaus. Taigi tai tokia dangiška atmosfera. Man ji patinka. Ir aš esu dėkingas, jog turiu šias aštuonias savaites, kad pabūčiau su jumis, ar aštuonis sekmadienius.

2 Šį sekmadienį, tikriausiai, čia yra daug tokių, kurių aš niekada nesu sutikęs, ir aš norėčiau su jumis susitikti. Aš norėčiau skirti laiko kiekvienam iš jūsų, pasikalbėti su jumis, paspausti jums ranką, ir pasikalbėti su jumis. Galbūt galėsiu tai padaryti vėliau.

Greitai po šių tarnavimų pabaigos aš iš karto turėsiu vykti tolyn į Kaliforniją, ir po to, iš ten į Frisko, o po to į Vankuverį, Britų Kolumbiją, kad pradėčiau antradienį. Vankuveryje tikiuosi didelių minių, nes susirinkimas Kalgaryje... Tai buvo mano paskutinis tarnavimas. Kalgaryje, Viešpats Jėzus atėjo į galingiausią tarnavimą, kurį aš kada nors mačiau savo gyvenime. Tai buvo galinga visoje Kanadoje. Kanados žmonės... Tikriausiai čia yra kai kurie iš jų. Jie bus čia po tarnavimo, kadangi čia bus šimtai tų, kurie negalės patekti į maldos eilę, jie ateis čia.

3 Tačiau Kanados žmonės yra trisdešimt - penkiasdešimt metų atsilikę nuo Amerikos. Jie neturi tokio greito gyvenimo būdo kaip mes. Jie niekada neskuba. Jie labai kuklūs ir malonūs žmonės, laukiantys Visagalio Dievo jėgos. Ir Jis tikrai parodė Savo didžią, puikią jėgą Kanados žmonių tarpe. Kurtieji, nebyliai, aklieji, vėžininkai, luošieji, sėdintys vežimėliuose, o, viskas išsipildė. Ir ten buvo daug tūkstančių, kurie negalėjo patekti į maldos eilę, kurie, kaip pranešė, jau susirinko Vankuveryje.

Vienas iš labiausiai išsiskiriančių dalykų, kuris dabar yra mano mintyse – ten buvo mažas berniukas neįgaliojo vežymėlyje, aš pareiškiau, ir tai tokia pati tiesa, kaip aš stoviu čia... Jis pažadėjo man, šis Angelas, jei aš būsiu nuoširdus ir padarysiu taip, kad žmonės patikėtų, tuomet niekas neišstovės priešais…

Todėl jie norėjo pamatyti, kas nutiks maldos eilėje, kurioje buvo vien tik luošiai. Taigi jie paskelbė, kad čia bus maldos eilė skirta vien tik luošiesiems. Ir mes atsivedėme kai kuriuos žmones, kad jie pamatytų, kas pradės vykti per išgydymo dovaną, kuri nėra stebuklų dovana, tai išgydymo dovana. Jie norėjo pamatyti, kas įvyks – tokio pobūdžio eilėje.

4 Ten buvo jaunas vyras, trisdešimties metų, kuris dalyvavo susirinkimuose nuo... nuo pat Saskatuno iki Edmontono, ir taip toliau, iki pat Kalgario. Jo finansinės lėšos pasibaigė. Jo motina turėjo parduoti dalį savo nuosavybės, ir tuomet jam daugiau nieko neliko, kad galėtų tęsti, pinigų užteko tik grįžti namo. Ir kai ji išgirdo, kad bus stebuklų eilė skirta vien tik luošiesiems, ji įkeitė savo vestuvinį žiedą, kad sūnus galėtų patekti į šią stebuklų eilę. Aš sužinojau, kad motina įkeitė savo vestuvinį žiedą tam, kad sūnus čia būtų.

Tos motinos vestuvinis žiedas jai reiškė tiek, kiek ir mano motinai, arba mano žmonai, arba jūsų žmonai. Tai jai daug reiškė. Galbūt jos vyras jau buvo miręs, kiek aš žinau. Na, kažkokiu būdu mums pavyko įsitikinti, kad jai už žiedą būtų atmokėta, ir, kad atgautų pinigus.

5 Bet tą vakarą mano mažasis brolis į eilę atvedė tą berniuką. Jis buvo baisiausiai suluošintas žmogus, kokį teko pamatyti per daugelį metų. Jo rankos buvo nutysusios iki kojų. Jis buvo labai, labai... tai reikėjo pamatyti.

Tiesiog priešais mane buvo nedidelis... [Tuščia vieta juostoje – Red.] Dievo teismas, kuriame aš turėsiu duoti ataskaitą už kiekvieną žodį, kurį aš... Kiekvienas mano ištartas žodis, aš turėsiu už jį atsakyti. Bet staiga mano ranka, per kurią pasireiškia dovana, vibracijos, pasidarė labai karšta. Ir aš... Mažas vaikas buvo aštuonių, devynių metų amžiaus galbūt jaunesnis. Ir aš uždėjau ranką ant jos mažos šlaunies, ir kažkas nuslinko žemyn. Ir draugai, Dievas yra mano Teisėjas, prieš Kurį aš stoviu; vaiko kojos keturių colių trūkumo visiškai neliko. Ji užsidėjo šią Bibliją sau ant galvos ir vaikščiojo pirmyn ir atgal auditorijos priešakyje, tiesiog tobulai, kaip bet kuris kitas, galintis vaikščioti, štai taip. Ji buvo išgydyta, kai už ją buvo melstąsi daugiau nei valandą.

6 Kitas buvo tas luošas vaikinas. Po to, kai už jį buvo pasimelsta apie trisdešimt penkias ar keturiasdešimt minučių, aš nepajaučiau, kad kažkas pasikeitė. Aš paaiškinsiu jums vėliau, ką turiu omenyje sakydamas, kad nepajaučiau. Bet po kurio laiko atėjo laisvė. Jėga, kuri buvo jį surišusi, dingo.

Kitą rytą vyrukas pats nusiskuto. Jo rankos buvo nutysusios žemyn. Jis net negalėjo pats pavalgyti ar nusiskusti, įėjo į pastatą, pavežiojo grindimis savo neįgaliojo vežimėlį pirmyn ir atgal, pirmą kartą per trisdešimt metų. Jis ruošiasi su manimi susitikti. Jis gavo telegramą. Ir rytoj jis susitinka su manimi Vankuveryje, jis bus pirmas, kuris mane pasveikins ir paspaus man ranką; išėjo į lauką, turiu jo nuotrauką, padarytą kai jis išėjo pasitiki manęs prie lėktuvo, po to, kai jis prabuvo visą tą laiką neįgaliojo vežimėlyje. O, Dievas vis dar yra Dievas. Jei aš tik turėčiau laiko pasakyti jums visus dalykus... Bet aš esu įsitikinęs, kad Dievas įvairiais būdais padarys jums tai žinoma per liudijimus ir kitus dalykus.

7 Man įdomu, ar yra čia draugų iš Kanados? Kas nors yra čia iš Kanados? Ar galėtumėte pakelti ranką, kas nors iš Kanados? Taip, aš matau vieną. Iš kurios Kanados dalies, sese? Kvebekas? Vinipegas. Ar jūs buvote Vinipego susirinkime? Jūs nebuvote ten.Ten taip pat buvo kitas vyras iš Vinipego, viena galūnė dviem ar trim coliais trumpesnė už kitą, jis avėjo storo pado batus, vieni iš tų batų su labai storais padais. Ir jis nusipirko sau naują porą batų ir atsinešė su savimi į tarnavimą, kad galėtų juos avėdamas išeiti. Ir Dievas padarė... Nei vieno, turinčio tokį tikėjimą, nenuvils. Jis išėjo avėdamas naujus batus, paliko senus gulėti ant pakylos. Jis buvo sveikas, buvo išgydytas.

Jis nuostabus, ar ne? Taigi mes neturime tiek daug laiko kiekvieną vakarą, bet mes turime daug vakarų ar popiečių, tiksliau, kad melstumėmės už ligonius. Ir aš noriu, kad jūs, brangūs žmonės, jei galite, ir visi jūs, kurie pažįstate Jėzų kaip savo Gelbėtoją ar Išgydytoją, aš noriu, kad šią ateinančią savaitę, ateitumėte ir melstumėtės visa širdimi.

8 Ir mano priešakyje daug tūkstančių mylių, kurias turėsiu nuskristi. Aš turiu... vykti į... tiesiai iš Vankuverio, nukakti iki pačios Kalifornijos pakrantės, sugrįžti į Fresną, kuriame aš būsiu rytoj, pas armėnijos žmones. Jie atskraidino vaikiną, kuris meldžiasi už ligonius, jo vardas Abaikas. Jie atvežė jį iš Kairo, kad pasimelstų už žmogų vardu Arkaliano.

Tuo pačiu metu, kai jie pakvietė jį, jie iš Indianos pakvietė mane, kad atvykčiau pas moterį sirgusią vėžiu. Ir jos abi krūtys buvo pašalintos ir vėžys nuslinko žemyn į jos... jos... plaučių ertmę. Ir po trijų dienų, kai už moterį buvo pasimelsta, ji gatvėje apsipirko.

Ir ji yra visiškai sveika ir stipri, dabar vėžio nėra nei ženklo.

9 Ir tai taip palietė armėnus, jie galėjo pamatyti, kad Viešpats Jėzus buvo toks didis Išgydytojas, aš... Čia yra žmonės, kurie dabar šaukiasi. Čia yra kitas vėžio atvejis, ji yra tos moters draugė. Beje, vienas garsus specialistas iš Šv. Luiso, pasakė, kad poniai liko gyventi maždaug keletas valandų, jie ją ten nuskraidino lėktuvu, kad išoperuotų. Bet dabar ji yra sveika.

Tai man primena tą giesmę: „Nuostabi Malonė, Koks Mielas Garsas,“ kuri išgelbsti, arba, kaip mes pasakytume, išgydė tokį vargšą kaip aš.

Dabar šią popietę aš... [tuščias vieta juostoje – Red.] Demonai, kurie ateina iš žmonių. Tai aptemdo žmonių mintis, kad to nematytų. Bet jei jūs būsite pagarbūs, jūs išvysite Dievo šlovę čia, Fenikse.

Manau dabar, jei galite, palenkime savo galvas ir pasimelskime maldos žodžiais, jei galite, visi. Jūs visi čia, vaikai ir visi, būkite pagarbūs, kiek galite...

10 Jėzau, mūsų dangiškasis Tėve... Nuo popietės... iš visos širdies, atvykau vėl į Finiksą, Arizoną, ateinu, Tavo mylimo Sūnaus Jėzaus Kristaus Vardu, ateinu su... Kad jie, be jokio abejonių šešėlio, pamatytų pasireiškusią Visagalio Dievo šlovę, kurioje kurtumo ir nebylumo dvasios paliks žmones, paliks akluosius, luošiai taps laisvi, kuomet Kristaus jėga nužengs išlaisvinti tų, kurie yra paimti į nelaisvę ir surišti šėtono jėgomis.

O Dieve, aš meldžiu Tavęs... [Tuščia vieta juostoje – Red.] ...kiekvienas, kuris...[Tuščia vieta juostoje – Red.] šiuose tarnavimuose... [Tuščia vieta juostoje – Red.] Tarnautojai... [Tuščia vieta juostoje – Red.] ...ir finansuojantys šį susirinkimą čia, Fenikso mieste. Galbūt dauguma turinčių pasaulietišką mąstyseną tiesiog nesupras, ką tai reiškia, bet tie, kurie yra dvasiniai ir išmintingi žinos, ką tai reiškia, ženklas.

11 O Tėve, aš meldžiu Tavęs, išreišk Savo jėgą. Palaimnk tuos, kurie suteikė mums šią auditoriją. Aš meldžiu, kad tu būtum su kiekvienu iš jų, Tėve. Jei tarp jų yra neišgelbėtų, tegul jie bus išgelbėti, Tėve. Ir tegul šie namai, kurie yra naudojami įvairių kalbų sakymui, Tėve, aš meldžiu Tavęs tiesiog dabar, kad Tu pašvęstum šį pastatą Jėzaus Kristaus tarnavimui. Tegul nusidėjėliai apraudos savo kelią į Kalvariją tiesiog čia, šiame pastate, tegul ligoniai bus išlaisvinti, tegul demonai klyks ir išeis lauk. Ir tegul šiame mielame, nedideliame mieste, tai sukels didžiausią kada nors buvusį supurtymą.

Tėve, aš tikiu, kad Tu surinkai čia daug žmonių, jie susirenka čia, šioje išgydymo vietoje, iš įvairių pasaulio kraštų. Ir aš meldžiu, Tėve, kad Tu juos išgydytum, ir leistum jiems žinoti, kad Čia yra šaltinis pripildytas Krauju, tekantis iš Emanuelio kraujagyslių. O Dieve, suteik tai.

12 Prašau ir vėl, palaimink kiekvieną tarnautoją, Tėve, kurie paliko savo susirinkimus, kad atvyktų čia šią popietę. Aš meldžiu, kad tu būtum su mumis visais. O dabar, brangus Dieve, aš dėkoju Tau, už tą poilsį, kurį tu man suteikei kalnuose, ir aš sugrįžau su naujomis jėgomis. O Kristau, tegul Tavo dovana bus stipresnė už viską, ką šėtonas gali prieš mus nukreipti. Tegul didžios sudrebinančios Dievo jėgos išlaisvina iš visko, kas yra priešinga Dievui, netgi šaltas ir abejingas nusidėjėlių moterų, vaikinų, merginų širdis.

13 Padėk, Tėve, lėktuvams skleidžiant triukšmą virš kalnų, aš meldžiu, kad Tu ir vėl saugiai parskraidintum mane kitą sekmadienį į Finiksą. Tėve, Tu esi mūsų išgelbėjimo Vadas. Aš meldžiu, kad Tu padėtum. Dabar palaimink šios popietės tarnavimą. Ir tegul kiekviena širdis esanti čia bus apipjaustyta. Tegul ausys būna apipjaustytos girdėti Dievo Žodį, ir apipjaustyk Tavo tarno lūpas, kad kalbėčiau tai, kas teisinga. Tegul šią popietę bus suteiktos didžios jėgos žmonių išlaisvinimui. Ir tegul kiekvienas, kas ateis prie pakylos, ateis su vienintele mintimi: “Tai mano metas ir aš būsiu išlaisvintas. Jeigu kiti gali, galiu ir aš.“ Ir tegul jie netyli, bet eina į miesto gatves, šią ateinančią savaitę, liūdydami, atiduodami Dievui šlovę ir garbę. Ir tegul jie tuo palies net prekiautojus ir visus, Tėve, kol čia prasidės didis prabudimas. Jie galės sužinoti, kad Dievo Dvasia vis dar turi pranašumą kur tai bebūtų. Jūs galite pramušti tamsiausias vietas ir ištraukti tuos, kurie rauda. [Tuščia vietoje juostoje – Red.]

14 Tiesiog iš esmės padarykime dabar įvertinimą, nuo to laiko, kai aš buvau Finikse, čia buvo nemažiau kaip šeši...[Tuščia vietoje juostoje – Red.] Sakyčiau...

Na sakyčiau, dvidešimt penki ar trisdešimt penki tūkstančiai žmonių, už kuriuos buvo pasimelsta, galbūt netgi daugiau. Ir čia, iš jų buvo, ne mažiau kaip dešimt tūkstančių, išgydyti. Ar jūs pagalvojote apie tai? Tokie kaip sergantys vėžiu, kurie gulėjo laukdami paskutinės akimirkos, dabar nuo praėjusio susirinkimo jie yra sveiki žmonės. Spėju vien tik Kanados provincijoje, ten buvo nemažiau kaip du šimtai penkiasdešimt ar net daugiau atvejų su žvairomis žmonių akimis, jų akių žvilgsniai buvo ištiesinti. Ir nebylių, nesuskaičiuojamas skaičius, nes ten buvo daugybė atėjusiųjų, kurie buvo kurti, nebyliai, kai kurie vos girdintys ir visi buvusieji buvo visiškai išgydyti. Taigi tai buvo atlikta tik per Angelo apsilankymą.

15 Prieš keletą naktų stovėjau prie namų, kai grįžau namo iš Kanados, aš penkias dienas negalėjau privažiuoti prie mano namo. Žmonės lauke gulėjo eilėmis, laikė mane lauke penkias dienas. Prieš kelias dienas, žmonės ateidavo, bet atsirasdavo tokių, kurie juos išvydavo, žmonės atkeliaudavo iš visos šalies. Ir jų...Naktį... praėjusio sekmadienio rytą, mano nedidelė bažnyčia paklausė, ar aš atvyksiu ir turėsiu... mokysiu juos iš Apreiškimo Knygos. Aš taip ir padariau. Tuomet pabaigoje pavaduojantis pastorius pasakė: “Taigi, brolis Branhamas nesimels už ligonius, nes jis laukia ir taupo savo jėgas, kad atvyktų į Finiksą.“ Ir todėl, jis pasakė: “Nei vienas neprašykite jo pasimelsti.“ Bet aš atsistojau paspausti jiems rankas, vienuoliktą valandą. Ir antrą valandą jie išvežė mane iš tos vietos.

16 Ir aš devėjau laikrodį, ir iš pradžių aš laikiau moterį, kuri turėjo auglį, ir auglys liovėsi... Vibracijos sustabdė mano laikrodį. Aš negaliu melstis už žmones devėdamas laikrodį. Aš galiu jums tai parodyti šią popietę. Tai sustabdo laikrodį kiekvieną kartą, vibracijos paveikia tą naują „Longines“ laikrodį. Tai... tai jį sustabdo; vibracija sustabdo. Ir aš parodžiau tarnautojui iš... Jis yra čia kažkur auditorijoje šią popietę. Ir jis... Tai – tai sustabdė. Vibracija tai sustabdė.

Tuomet sekmadienio vakarą, kai turėjau jiems tik pamokslauti, na, ten buvo kai kurie žmonės, kurie sustojo į maldos eilę. Ir aš jų paklausiau, jei aš atsistočiau ir pasimelsčiau bendrai už juos visus, ar jie patikės. Ir jie pasakė, kad patikės. Tuomet jie... Tebūna palaimintos jų širdys, jie... jie norėjo paspausti man ranką, ar panašiai, žinote, kad prieitų iš arčiau. Ir jie visi priėjo paspausdami ranką.

O tuomet, kai kurie iš žmonių, kurie buvo išgydyti nuo vėžio, ir tuberkuliozės, ir kitko, jie sustojo norėdami, kad juos pamatytų. Kai kurie žmonės, apie kuriuos aš jums pasakojau buvo išgydyti, jie atsistojo.

17 O aš... Kol stovėjau ten, pajaučiau kaip prisiartino šio Angelo Akivaizda. Žvalgydamasis į auditoriją pajaučiau ponią, kurią Jis kvietė. Aš mačiau ji buvo maldos eilėje. Dievas žino, aš nežinojau, kas buvo negerai su šia ponia. Ir aš pasakiau: „Jūs, ateikite čia.“ Ir ji tiesiog atsistojo ir pažiūrėjo į mane. Aš pasakiau: “Jūs, ten.“ Ir ponia pasakė: “Jūs turite omenyje šią moterį čia?“ Ir aš pasakiau: “Taip,“ Pasakė: „Juk ji kurčia.“ Ir aš pasakiau: “Na, atveskite ją čia; tai yra metas, kai ji bus išgydyta.“ Taigi, suprantate, tai turi ateiti iš Dievo. Aš paklausiau: „Kiek laiko ji buvo kurčia?“ Atsakė: „Jos sesuo yra kažkur čia pastate.“ Ir pastate buvo maždaug tiek žmonių, kiek yra šiame centriniame tarpe, spėju. Buvo visi, kurie galėjo patekti į vidų iš išorės.

Ir ta moteris priėjo. Ir ji pasakė... jos sesuo pasakė: „Ji buvo kurčia visą savo gyvenimą, nuo to laiko kai ji buvo vaikas, maždaug dvylikos metų.“

Na, kai tik aš paėmiau ją už rankos, ten pasirodė... Kai aš už juos meldžiausi, aš naudojau savo dešinę ranką. Tada mano kairėje rankoje prasidėjo vibracijos. Ir po keletos akimirkų, kurtumo dvasia buvo išvaryta iš ponios, ir ji žiūrėjo, ir aš [Brolis Branhamas spragtelėjo pirštą – Red.] spragtelėjau pirštais. Ji atsisuko ir pažiūrėjo. Aš pasakiau: „Jūs girdite mane ar ne?“ Ir jos klausa buvo puiki. Ir ji pradėjo verkti. Labai gražiai apsirengusi ponia, ji pradėjo verkti iškėlusi savo rankas. Ir žmonės pradėjo lakstyti aplinkui. Tada jie išvedė mane pro galines duris.

18 Kadangi, jūs matote, draugai, aš galiu tik... Aš tik žmogus. Aš tik vyras.

Bet tai turi ateiti iš Visagalio Dievo. Suprantate?

Ar esate atkreipę dėmesį į Mokytoją? Jis ateidavo į miestą ir galbūt atlikdavo vieną stebuklą, ir tada išeidavo iš miesto. Ar pastebėjote tai? Daug kartų. Daug buvo raupsuotojų Elijo laikais, bet tik vienas buvo nusiųstas pas jį; tai buvo Namanas. Ar tai tiesa? Sunku pasakyti kiek dar raupsuotojų atėjo, bet vienas buvo nusiųstas pas jį, ir tai buvo tas, kurį Viešpats numatė.

Ir vienintelis būdas, kuriuo aš galiu pasakyti, tai kai aš pajaučiu tą kažką iš žmogaus, kas suteikia man priėjimą prie šios antgamtinės jėgos. Tai yra ne mano; tai yra Jo jėga. Tuomet nėra nieko, nesvarbu kas tai... aš sakau tai Viešpaties Vardu. [Tuščia vieta juostoje – Red.]

19 Taigi su kuo Jis kalbėjo? Mozė. Daugelis iš jūsų sekmadieninės mokyklos pamokose skaitėte apie šį didį Biblijos perzonažą Mozę. Man jis patinka, kadangi jis buvo Kristaus atėjimo šešėlis. Jis tiesiog buvo Kristaus atėjimo šešėlis.

Atkreipkite dėmesį. Taigi, kai Izraelio žmonės nuėjo į Egiptą ir tapo vergais keturiems šimtams dvidešimt metų, apie tai Jis jau buvo pasakęs Abraomui, kad jie turės padaryti... Kai pažado laikas prisiartino, aš noriu, kad jūs atkreiptumėte dėmesį kaip... Pastebėkite tai dabar. Kaip kai pažado laikas prisiartino tuo metu žmonės pradėjo matyti, kad kažkas su jais nutiko, kažkokie sunkumai. Ir Dievas visada sukelia sunkumus, beveik visada, kad surinktų žmones kartu. Ar jūs tai žinojote?

Aš tikiu, kad bus toks laikas, kai tarp Dievo žmonių daugiau nebus skilimų, tokių kaip: „Aš priklausau šitai bažnyčiai, o aš priklausau šitai bažnyčiai.“ Aš tikiu, kad persekiojimas sujungus didžią Dievo atpirktą Bažnyčią kartu, ir mes

būsime viena Jėzuje Kristuje. Ir tada Jis paims ją namo. Taigi, mes nesiginčysime ar šis mokymas yra tesingas, ar kitas.

20 Dabar atkreipkime dėmesį. Kai pažado laikas priartėjo ten iškilo faraonas, kuris nepažinojo Juozapo ir jie uždėjo naštas ant žmonių. Ir žmonės buvo taip apsunkinti, kad jie negalėjo pagaminti i... plytų ir kitko, ką jie turėjo padaryti. O tuomet, ar jūs galvojate, kad Dievas vargins savo tautą tokiu būdu? Taip. Nes Dievo Žodis yra amžina tiesa. Ar tai tiesa? Ir Jis pažadėjo, kad Jis išvaduos juos, ir nebuvo kito kelio, kuriuo Jis galėjo tai padaryti.

Taigi Izraelio persekiojimo metu Dievas siuntė Angelą į žemę. Bet, prieš Dievui išsiunčiant Angelą, Jis turėjo mažą berniuką, gimusį ten, vardu Mozė. Ar tai tiesa? Ir tas mažas berniukas, Mozė, buvo gimęs neįprastu būdu. O po to, būdamas brandaus amžiaus, jis buvo pasiųstas išlaisvinti Izraelio vaikus, nes jie buvo vergovėje. Ir Dievas jam pasakė, prieš jam išeinant: „Aš pasiųsiu Mano... siųsiu Mano Angelą pirma tavęs.“

Taigi, Dievas būtų galėjęs pasiųsti Angelą, Jis galėjo. Jis galėjo leisti Angelui pačiam ateiti, bet vietoj to, Jis siuntė Angelą kalbėti per žmogaus balsą. Dievas visada naudojo žmogų Jo darbui. Ar tai tiesa? Jis nenaudoja organizacijų ir panašiai, ir mechaninių prietaisų, bet Jis naudoja žmogų. Šventoji Dvasia nužengia ant žmonių. Tai yra Dievo instrumentas čia žemėje.

21 Jis buvo pirmasis, kuris turėjo valdžią viskam žemėje (Ar tai tiesa?), visiems gyvūnams. Ir jis prarado savo... savo jėgą. Ir mes esame išmokyti iš Biblijos, ką pirmasis Adomas prarado, antrasis Adomas, Kristus, vėl sugrąžino žmonių rasei.

Tuomet, draugai, jeigu yra taip, tarnautojai, kas nutiko su bažnyčia šiandien? Štai ką aš noriu žinoti. Jei Kristus buvo ta trūkstama grandis tarp Dievo ir žmogaus ir Jis yra atėjęs, kad vėl sujungtų Dievą ir žmogų kartu, kur šiandien yra problema? Tai dėl netikėjimo. Ir jūs kažką pradedate, ir jūs kažką šiek tiek pamatote, ir gana greitai pasakote: “O, gerai, palikime tai. Tai nebuvo iš Dievo.“ Viskas išeina į gera tiems, kurie myli Dievą.

Jei jūs statote namą, ir jūs sakote: “Gerai, tas asmuo tiesiog tam čia netinka, nes, pažiūrėk kur šis statybinis blokas yra pastatytas, čia paliktas didelis plyšys. O, tai atrodo...“ Jeigu tai... Judėkite į priekį. Toliau statykite namą. Dievas turi kitą statybinį bloką, kuris tiks tai vietai, ir užlipdys tą plyšį. Namas negali būti taip pastatytas. Taigi šiandien, kol Dievas juda, pamirškime tai ir judėkime Visagalio Dievo Dvasioje ir tada pamatysite vėl atstatytus Dievo namus.

22 Atkreipkite dėmesį. Taigi, tą dieną, kai Dievas surinko savo žmones kartu, prasidėjo didelis žmonių persekiojimas, ir Mozė buvo pasiųstas kaip išvaduotojas. Jis perskyrė Raudonąją jūrą; jis padarė visus tuos stebuklus...[Tuščia vieta juostoje –Red.] Jie žinojo apie tai ne daugiau nei Hotentotas žinojo apie Egipto riterį. Tai tiesa. Ir netgi spiritistai dėl astronomijos atpažino tai anksčiau už žmones, kurie netgi tvirtino turį Šventąją Dvasią, kad tai atpažintų... Tai tiesa. Bet kuris žmogus gali kalbėti apie tuos dalykus. Bet jeigu Dievas nepaliudija to, tai klaidinga. Ar tai tiesa? Bet jeigu Dievas tai paliudija, tai yra Dievo darbai. Ar tai tiesa?

23 Jei aš atvykau čia į Finiksą pranašo vardu, ir aš nedarau dalykų, kuriuos pranašas daro, tuomet netikėkite manimi. Bet jei aš ateinu Viešpaties Jėzaus Vardu, pranašystės vardu, ir kaip Jo tarnas, ir aš darau dalykus, kurie yra parašyti apie Jo tarnus, tuomet tikėkite manimi. Ar padarysite tai? Jei kurtieji negirdi, nebyliai nekalba, aklieji nemato, luošieji nevaikšto, jei nuodėmių pranašystės nėra išanksto pasakomos žmonėms ir jūsų nuodėmės nuo vaikystės, tuomet tikėkite, kad Angelas, kuris atėjo pas mane yra melagingas ir aš kartu esu melagingas. Bet jeigu Jis pasireikš čia ant pakylos priešais jus, patikėkite tuo ir atgailaukite dėl savo nuodėmių ir netikėjimo, nes Jo apsilankymo valanda artinasi. Tai tiesa. Nes Jis daro šiuos dalykus tik tam, kad patvirtintų Savo Žodį.

Pažiūrėkite, visada, prieš pasiunčiant žemei bet kurį teismą, pirma Dievas siunčia žmonėms įspėjimą. Tai tiesa. Ir draugai, paklausykite mano žodžio, jeigu jis eina išvien su Dievu. Vienas iš didžiausių teismų, kuris apskritai ištiks žemę, jau yra pakeliui. Taigi prisiminkite tai. Vieną dieną manęs nebebus, bet jūs... jūs prisiminkite. Daugelis iš jūsų jauni žmonės ir kai kurie iš jūsų vyresni, pamatysite, kad aš pasakiau jums tiesą. Tai tiesa.

24 Taigi, ši dovana ateina per... Jei jūs, žmonės, meldėtės ir prašėte Dievo atsiųsti dovaną, Jis atsiuntė ją. Prieš keletą mėnesių, kai buvau čia, Finikse, jums tai buvo nauja. Bet dabar, be abejo, jūsų pagrindiniai laikraščiai, ar jūsų žurnalai... „Life“ ir „Times“ ir kiti... [Tuščia vieta juostoje – Red.] Ir apie tai yra žinoma visame pasaulyje.

Du vakarus prieš man atvykstant čia į namus paskambino iš penkių skirtingų šalių. Paskambino iš Turkijos sostinės ir pasakė: „Girdėjome, kad Visagalis Viešpats Dievas ištiesė Savo rankas išgydymams Amerikoje.“ Pasakė: „Ar kokiu nors būdu mes galėtume gauti keletą trupinių?“. Alkstantys, pagonys... O žmonės, pakilkite jūsų Viešpaties Vardu. Pareikalaukite savo Dievo duotos, privilegijos, nes dabar yra valanda jūsų išgydymui.

Tai tiesa šlovinti Dievą ir gauti iš Jo Dvasios ir Jo palaiminimų. Pašalinkite visus formalumus. Pašalinkite visas ritualines religijas ir įeikite į Gyvojo Dievo sferas, kuris pažadina žmogaus sielą ir įveda jus į teisumą, į Jo šlovinimą Dvasioje ir Tiesoje. Nes valanda atėjo ir dabar Dievas pasiunė Savo įspėjimą.

25 Ateina per vibracijas rankoje. Būtent pats Dievas, kuris siunė Angelą pirma Mozės... [Tuščia vieta juostoje – Red.] Angelas čia. Tai tiesa. [Tuščia vieta juostoje – Red.]

Aš stengiuosi būti nuoširdus. Taigi, noriu, kad jūs žinotumėte, kad galbūt aš išvyksiu... prieš rytą. Aš nežinau. Bet tą vakarą kambaryje, kai Jis atėjo (pas jus, žmonės)... Tai pasirodė man daugelį kartų žvaigždės pavidalu. Aš mačiau tai daugelį kartų. Bet kai tai tapo matoma, tai buvo Žmogus, kuris tikriausiai turėjo sverti apie devyniasdešimt kilogramų.

Šiek tiek daugiau nei prieš dvejus metus, aš sėdėjau kambaryje. Aš skaičiau savo mažąją Skofildo Bibliją ir kažką išgirdau. Iš pradžių aš išvydau Šviesą. Ir aš pamaniau, kad tai buvo automobilis, kuris pasuko link posūkio. Bet tai tapo... tai išryškėjo. Ir aš pažiūrėjau pro duris ir ten nebuvo jokio automobilio. Ir tada aš išgirdau kažką ateinant štai taip, einantį...[Brolis Branhamas beldžia ant pakylos keturis kartus – Red.] ...vaikščiojo, ir aš pažiūrėjau, ir Šviesa pasidarė ryškesnė. Ir tiesiai virš manęs buvo pakibusi didelė Žvaigždė. Ir Šviesa buvo tokia kaip, labiau žalia, tarp žalios ir geltonos spalvos, švietė ant grindų. Ir atėjo žengdamas per tą Šviesą, atėjo Žmogus, kuris atrodė kaip, kaip minėjau prieš tai, apie devyniasdešimt kilogamų svorio, didelis Žmogus. Jis neturėjo barzdos kaip pavaizduota Kristaus paveiksle. Kas Jis yra, aš nežinau. Bet Jis turėjo... [Tuščia vieta juostoje – Red.] ...petys. Jo veido spalva buvo panašesnė į alyvų spalvą. Jo akys buvo tamsios spalvos. Jis priėjo prie manęs taip arti kaip šis mikrofonas čia.

26 Taip, tai tiesa draugai. Aš negalėjau kalbėti. Ir Jis pasakė man... Aš tiesiog sedėjau ten. Ir Jis pasakė: “Nebijok. Aš esu pasiųstas iš Dievo Akivaizdos pasakyti tau, kad šis keistas tavo gyvenimas, keistas gimimimas... [Tuščia vieta juostoje – Red.] ...Dieviško išgydymo dovana pasaulio žmonėms.“ Ir pasakė: “Jei būsi nuoširdus, ir padarysi taip, kad žmonės tavimi patikėtų, tuomet nebus jokios ligos, kuri galėtų atsilaikyti prieš tavo maldą, netgi vėžys.“ Ir Jis pasakė: “Tai įvyks, tu pasakysi žmonėms jų ligas per savo rankos vibraciją. Tuomet jeigu išliksi toliau pagarbus, tuomet tu pasakysi žmonėms jų gyvenimo nuodėmes, ir dalykus, kuriuos jie yra padarę.“ Brangūs draugai, šį vakarą su Biblija priešais mane, tai išsipildė. Aš išėjau. [Tuščia vieta juostoje – Red.].

27 Taigi, štai kuo aš abejojau. Ir aš neketinu jūsų klausti tiesiog viešumoje, kadangi daugelis iš jūsų galbūt pakels rankas ir pasakys, kad negalėjote suprasti. Bet aš tikiu, kad čia yra kai kurie iš jūsų, nes aš žinau tai per Dvasią... Bandau šią popietę patraukti save į šalį, kalbėjau taip griežtai, kiek tik galėjau.

Atkreipkite dėmesį, dabar Dvasioje aš jaučiu, kad įvyks daug, daug dalykų... pasižymėkite...(Suprantate?), nes ten yra tikėjimas. Aš žinau yra vyras sėdintis šiame pastate dabar pat, jis negaluoja. Aš galiu pakviesti tą vyrą prie pakylos, ir tiesiog dabar jis bus išgydytas. Tai tiesa. Aš žinau, kad jis yra čia pastate. Aš jaučiu jo dvasią ateinančią iš kairės pusės nuo manęs, štai čia. Tai yra tiesa.

28 Įdomu, ar maža ispanė mergina iš Sakramento, kuri tą naktį sedėjo tame pastate ir sedėjo ten; ir ji sedėjo pačiame pastato gale, ir ji tarė savo širdyje... Ji buvo katalikė. Ji tarė: “Aš negaliu prieiti prie brolio Branhamo. Bet, jeigu tik jis pažiūrės į mano akis, aš busiu išgydyta.“ aš nieko nežinojau apie šią merginą. Ji pabuvojo ir... toliau nei „Long Byč“ mieste, ar kažkur ten, susirinkimuose.

Tą vakarą aš atėjau į tarnavimą; aš pamokslavau. Ir kai aš pamokslavau, aš pamačiau... pasijuto kaip tęsiasi tikėjimo trauka, tiesiog man iš dešinės pusės. Aš pažiūrėjau į patį galą, ir tolyn per visą pastatą, aš pasakiau: “Tai jaunai moteriai, sėdinčiai ten toli, pasakykite jai, kad ateitų čia.“ Aš pasakiau: “Jauna ponia, ateikite čia.“ Ir aš išgirdau jos liudijimą. Ji vos nenualpo. Ji paklausė: “Aš?“ Aš pasakiau: “Su maža apvalia skrybėle, ateikite čia.“ Nuolankiai užlipo ant pakylos. Ji sirgo tuberkulioze. Aš paėmiau ją užrankos, pasakiau: “Jūs sergate tuberkulioze. Bet „TAIP SAKO VIEŠPATS.“ Tai buvo viskas. Tai buvo padaryta. Kitą rytą ji... atidavė savo širdį Kristui. Ji buvo pakrikštyta ir atvedė savo šeimą.

Ir ji turi su manimi susitikti čia, Finikse. Aš nežinau kur ta merginnzirmunu gsa yra. Ar jūs šiame pastate, sese? Kur nors dabar, iš Sakramento, čia Kalifornijoje?

Šiuo metu ji turėtų būti čia, Finikso susirinkime. Jei jūs esate čia, atsistokite. Atsistokite, jei jūs esate čia, galbūt aš nepastebėjau jūsų rankos, jeigu jūs esate šiame pastate: maža ispanė mergina, manau apie aštuoniolikos, dvidešimties metų amžiaus, ar panašiai. Ji paliudys jums šią savaitę. Tai tik vienas iš šimtų įvykusių dalykų.

29 Taigi, tokie patys dalykai gali būti padaryti čia. Ir aš atkreipsiu jūsų dėmesį, jeigu šis vyras ateitų atsistoti į eilę... aš nedrįstu jį dabar pakviesti, nes tai labai atkreips dėmesį, taip nuskambės. Aš neturiu vedimo pakviesti jį šiuo metu, bet aš žinau, kad jis yra čia. Čia yra vyras, kuris man yra visiškai nepažįstamas, niekada savo gyvenime jo nemažiau, visiškai kurčias. Tai tiesa. Bet jis sėdi čia.

Jei šis vyras šiame pastate šį... Jei šis vyras atsistos į šią maldos eilę šią popietę, ir aš paliesu jį būdamas šiame patepime, kurį dabar turiu, šio vyro ausys bus visiškai atvertos. TAIP SAKO VIEŠPATS. Jei tai ne tiesa, tuomet vadinkite mane melagingu pranašu. Aš galėčiau jį pakviesti ant pakylos. Jei Jis duos man dar vieną... Aš palauksiu dar sekundėlę, kad sužinočiau, ką Jis apie tai sako. Dabar stebėkite ir klausykite, ką aš jums pasakysiu.

30 Taigi po keletos akimirkų, mes ruošiames suformuoti maldos eilę. Ir aš noriu, kad jūs padarytumėte štai ką: jei čia, šiame pastate yra šiuolaikinis skeptikas, aš įspėju jus Viešpaties Jėzaus Vardu, tuo laiku, nesedėkite šiame pastate, nes vėžys, kurtumas, epilepsija pereina iš vieno žmogaus į kitą. Aš paaiškinsiu tai vėliau. Ar visi suprantate?

Kas iš jūsų girdėjote mane aiškinant, kad ligos yra bakterijos, o bakterijos yra gyvybė. Jūs patys esate bakterijos; jūs kilote iš bakterijos gyvybės. Ar tai tiesa? Taigi, jei jūs kilote iš jūsų... iš jūsų tėvo ir motinos, gyvybės užuomazgos... Vėžys yra bakterija; katarakta yra bakterija; auglys yra bakterija; tuberkuliozė yra bakterija. Ar tiesa? Iš kur jos atsirado?

Kokios rūšies yra jų gyvybė? Gydytojai vadina...Tai medicininiai pavadinimai, sako: “vėžys, katarakta,“ ir taip toliau. Jėzus vadino tai šėtonu. Ar tai tiesa? Ir jos tuo yra. Ir bet kas žino, kad „velnias“ reiškia „kankintojas“. Ir tai yra kažkas, kas kankina jūsų kūną.

31 Taigi, aš noriu sužinoti... Kas iš jūsų tiki, kad Dievas siuntė Jo išgydymo dovaną? Na, pažiūrėkime. Telaimina jus Dievas. O aštuoniasdešimt penki procentai iš minios tiki. Tuomet, esant tokiam skaičiui, aš jus užtikrinu, kad jūs pamatysite Visagalio Dievo šlovę.

Taigi, nepamirškite, kai aš išeisiu maldos žodžiui po to, kai su jumis čia pasimelsime, jei... Leiskite duoti jums patarimą. Dėl manęs ir dėl jūsų, tai tik sukels priekaištus.

Taip pat atminkite vieną dalyką. Tai nėra stebuklų darymo dovana. Jis... Paskutinį kartą Jis kalbėjo su manimi Vandalijoje, Ilinojuje. Ar čia yra kas nors iš Vandalijos susirinkimo, kas buvo ten Vandalijoje, Ilinojuje? Čia pastate yra asmuo, kuris buvo ten, kai Viešpaties Angelas nužengė ir tarė: “Tu esi atskirtas. Tai išsipildys...“ [Tuščia vieta juostoje – Red.]

32 Ar jūs tikite, kad aš esu Jėzaus tarnas? Tėve... stovi šalia jūsų... Vėžys. Vibracijos mano rankoje. Jūs suvokiate, kad jos dienos yra labai trumpos,

greitai ši siela, kartą gyvenusi čia žemėje, persikels į kitą buveinę. Ir gyvenimas yra brangus visiems šiems žmonėms. Išgydyk ją Savo jėga, šią popietę. Pasigailėk jos gyvenimo. Ji nori Tavęs... Aš prisimenu kaiTavo didi Dvasia atnešė šiuos dalykus. Dievo Angelas susitiko su manimi tą naktį kambaryje, ateik dabar ir padėk, suteik jėgų virš to demono.

Tu demone, vadinamas vėžiu, aš prisaikdinu tave, per Jėzų Kristų, gyvojo Dievo Sūnų, palik šią moterį. Tu, vėžio demone, aš prisaikdinu tave, per Jėzų Kristų, Dievo Sūnų, išeik iš moters.

Dangiškasis Tėve, mes dėkojame Tau už Tavo išgydymo jėgą. Mes dėkojame Tau, nes Tu dabar girdi atsakydamas į maldą. Aš meldžiu, Tėve, ši moteris tarnaus Tau per visas savo gyvenimo dienas. Tebūna Tau visa šlovė ir garbė Jėzaus Kristaus Vardu. Amen. Gerai... kiekviena vibracija... Vardu.

Taigi, nepamirškite, už kelių valandų jums bus labai bloga, siaubingai bloga, dėl to, kad vėžys numirs. Ar esate kada nors buvę nors viename mano tarnavime? Gerai. Jūsų vėžys dabar yra negyvas. Atkreipkite dėmesį į tai, ką aš jums sakau. Aš busiu čia ašuonias savaites. Ir jūs suprasite, ką aš jums pasakiau. Per tą laiką aš noriu, kad jūs ateitumėte ant pakylos ir paliudytumėte apie savo būklę. Jūsų vėžys palieka jus.

33 Pone... Suprantate, jūsų sielos Jam yra to vertos. Jūs esate nervingas, labai nervingas. Tai sukelė jūsų skrandžio problemą, sukelė kažką panašaus į skrandžio rūgštingumo padidėjimą ir sukelia jums deginimo pojūtį, ir sukelia jums tokią būklę... nemalonų burnos kvapą...Ar tai tiesa? Kaip jūs manote, iš kur aš tai žinau? Tai tiesa, pone. Kiek aš žinau, aš niekada jūsų nemačiau savo gyvenime, bet štai kaip tai yra. Aš noriu, kad jūs šioje vietoje atkreiptumėte dėmesį, po šitais iškilimais... matote tuos... Stebėkite juos. Matote kaip jie... Tai vibracijos būsena... prasidėjo... visur opos... Dabar... Ir jei tai nustos, suprantate, ką aš turiu omenyje? Tuos, kaip baltus dryžius? Matote tuos mažus baltus taškus, dabar stebėkite, kaip jie atsiranda ir išnyksta. Taigi, tai yra... Gerai. Taigi, jeigu aš paliksiu savo ranką štai taip, jie liausis, ir jie pasidarys balti, kaip šie, tada jūs esate išgydytas. Jei ne, tai pasiliks čia. Jūs tarnausite Viešpačiui, ar ne? Jei galite gyventi... Mūsų dangiškasis Tėve, šis vyras dėvintis sagomis užsegtą paltą... parodo, kad jis yra tarnas, Viešpatie, ir kovoja už tai, kas mums visiems yra brangu. Ir mes dėkojame Tau už narsią sielą, nes tai yra... sugrąžina... Taigi, aš meldžiu, brangus Dieve, kad šią dieną,

Tu parodytum jam tas teises, už kurias jis kovoja, religijos laisvė, garbinimo vieta, atitinkanti mūsų sąmonės įsakus, kad tu viešpatautum šioje vietoje jį išgydydamas. Dieve... [Tuščia vieta juostoje – Red.]

35 Laikyk tai... Dabar, tu ką tik įrodei tai.... Dabar ateina tikėjimas... Brangus Dieve, kad šis žmogus sužinotų, kad Tu esi tikrai Dievo Sūnus... jo gyvenimas, kad aš esu tavo tarnas. Padėk man turėti jėgą išeiti į priekį susitikimą su šiuo demonu, kuris jį surišo... Tu, demone, aš prisaikdinu palikti šį vaikiną Jėzaus Kristaus iš Nazareto Vardu, išeik iš jo. Štai jis išeina. Taigi, jaunuoli... Dabar, tai ne... Ar supranti tai, vaikine? Aš ne... Gerai, dabar... Dabar akimirkai turbūt gali pakelti savo galvą. Aš atkreipsiu tavo dėmesį už kelių akimirkų į vieną didį…

Taigi, mano ranka... Padėjau ranką ant jos rankos, kuri yra šiek tiek raudona virš šios... ir maži balti spuogeliai kaip ir sustojo, kai buvo išgydyta, perėjo per mano ranką. Ar tai tiesa, pone? Ir mano kita ranka yra normali ir sveika. Aš nejudinau savo rankos. Būtent teisingoje padėtyje, priešais mano skrandį, tiesiog tokioje padėtyje. Nepakėliau nei aukštyn, nei žemyn, tiksliai ten, kur buvo. Ir mano ranka yra visiškai balta. Taigi atsitiko kažkas pastebimo, kažkas, ką jūs galėjote pamatyti savo akimis.

35 Ar jūs krikščionis? Taigi, ar jūs prisimenate kada buvote išgelbėtas? Jūs išėjote į priekį ir patikėjote Dievu visa savo širdimi? Nes su jumis kažkas atsitiko, ar ne taip. Nuo to laiko jūs apie tai liudijote. Šėtonas kalbėjo jums, bandė priversti jus tuo suabejoti ir atitolinti jus nuo to. Bet jūs atsilaikėte. Toliau taip pat darykite. Jūsų skrandžio problema išnyks, jei jūs ir toliau taip darysite. Ta opa ir viskas bus išgydyta. Jūs vėl būsite sveikas vyras... jums? Antanas, Naujoji Meksika. Jeigu jūs sugrįšite į šią vietovę, ar ateisite ant pakylos paliudyti, kitų kelių savaičių bėgyje, ir ar pasakysite žmonėms kas atsitiko, kad jie žinotų? Koks jūsų vardas? Barnetas? Telaimina jus Viešpats, broli Barnetai.

Pasiklausykite vaikino liudijimo. Tai visiškai suprantama. Kuo ilgiau ten laikau savo ranką, jūs pastebėjote, ji visada pasidaro balta? Jūs esate išgydytas, pone. Telaimina jus Dievas. Tiesiog visi šlovinkime Viešpatį. Dabar nulenkime savo galvas ir atiduokime gyrių...

36 Uždėkite savo ranką ant mano. Kas tai? Kas? Per savo ranką pajaučiau, kas tai buvo. Dabar, stebėkite. Jūs turite sutrikusią, kraujuojančią opą. Jūs taip pat kenčiate dėl... taigi, pažiūrėkite. Matote kaip... atrodo ant mano rankos dabar... Pažiūrėkite į šitai štai čia. Matote kaip... Taigi, stebėkite ir būkite... būkite pagarbus. Ar jūs tikite, kad Jėzus gali išgydyti?

Mūsų dangiškasis Tėve, Tu, kuris žinai viską, žinai išgydymo dorybes dėl kurių Tu numirei ant Kalvarijos, išreišk Savo jėgą. Kaip pasakė Eliziejus, po to kai pamatė kaip Elijas buvo paimtas, jis pasakė: “Tegul Elijo Dievas kalba.“ Tegul Kristaus Dievas kalba. Tu, demone, aš prisaikdinu tave palikti ponią. Jėzaus Kristaus iš Nazareto Vardu, išeik iš jos.

Aš noriu, kad jūs pakeltumėte savo galvą, sese. Aukštyn. Matote šviesą? Dabar jūs tai galite matyti savo akimis, ar ne? Raudonos dėmės išnyks, pradeda... Tai tiesa? Dabar eikite namo, jūs pasveiksite. Eikite ir šlovinkite Dievą per visas likusias jūsų dienas ir Dievas leidžia jums būti sveikai. Kasdien šlovinkite Dievą. Jūs liudijote apie Jį, vos tik man jus sutikus. Telaimina jus Dievas.

37 Sese, jūs esate... jūs išgyvenate visišką nervinį išsekimą. Buvote labai nervinga, tikrai nerimavote. Jus užlieja nerimo jausmai. Atrodo, kad jūs tiesiog... Na, jūs nežinote ką su savimi daryti. Ar tai tiesa? Gerai. Jūs daug galvojote apie atėjimą, kad už jus pasimelstų, ar ne? Gerai. Jūs galite eiti namo ir dabar būti išgydyta. Jei galėčiau paklausti... apie gyvenimą, padarykite tai dėl Jo.

Visagali ir viso... Dieve, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėve, Kuris sugrąžinai Jį atgal iš mirties... [Tuščia vieta juostoje – Red.] Palik ją, Dievo Sūnaus, Jėzaus Kristaus Vardu. Išeik lauk.

38 Taigi, kol aš buvau... juos lauk... Taigi... dabar, tai neatėjo per vibracijas. Rankoje nebuvo jokių vibracijų. Tiktai ji pajautė lengvą prisilietimą prie jos moteriškos problemos, it mažas maišelis jos skrandyje. Ji turėjo skrandžio problemą, tokią kaip turint nedidelį... kaip dujos skrandyje ar kažkas panašaus. Ar tai tiesa, ponia? Tai iš kur aš tai žinau? [Ponia atsako: „Vibracijos." – Red.] Teisingai. Suprantate?

Gerai, taigi, štai kas vyksta. Ji turi tikrus nervinius priepuolius. Bet... iš esmės tai protinė, psichinė būklė. Ji sukelia... jausmą, ji pradeda nerimauti, iš pradžių tai tarsi sena dalis... Ir jūs jaučiatės taip lyg prarandate savo protą. Ar jūs ne taip jautėtės?

39 Taigi, kas tai yra? Taigi tai nėra normalu. Jei čia yra šalia sėdintis gydytojas.

Jūs žinote, kad būti tokiu žmogui nėra normalu. Taigi, kas tai yra? Tai nėra visai kūno liga. Tačiau jausmas, kurį jaučiu šalia jos, tai niūrus jausmas. Ar esate kada nors nusileidusi į tamsią vietą, skersgatvį, ar kažkur, ir buvote kažkada išsigandusi? Ar vaikštinėjote gatvėmis ar kitur? Kas iš jūsų esate patyrę išgąstį? Yra kažkas, kas jus gąsdina. Ar tai tiesa? Yra kažkas, kas priverčia jus nerimauti. Yra kažkas, kas persekioja šią ponią, kas priverčia ją taip jaustis. Tačiau dabar tai atidengta. Tai dingo. Dabar ponia, galite eiti namo ir būti normali.

Taigi, ar jūs gyvenate netoliese, sese? Naujoji Meksika. Gerai, jei jūs čia būsite ateinančias keturias ar penkias savaites, ateikite ir pamatysite kas nutiko. Dabar eikite savo keliu džiūgaudama. Tiesiog pradėkite šlovinti Dievą, sakydama: “Ačiū Tau, brangus Dieve.“ Dabar visi tie niūrus jausmai dings ir jūs jų daugiau nebeturėsite. Telaimina jus Dievas, ponia.

40 Dabar palenkime savo galvas akimirkai... Dabar čia yra vargšas... Tai tikrai yra rimta būklė. Aš noriu, kad jūs visi pakeltumėte galvas. Aš noriu, kad jūs pažvelgtumėte tik į mano ranką. Aš noriu, kad jūs pažiūrėtumėte į šią ranką štai čia, ar jūs galite jūs tai matyti iš ten… Leiskite man atsistoti po šiomis šviesomis. Dabar pažiūrėkite į mano... [Tuščia vieta juostoje – Red.] ...kūnas. Jis turi auglį. Pažiūrėkite į ranką čia, kokia ji balta. Jūs matote, aš trinu šios rankos odą taip pat kaip štai šios. Matote? Ar matote baltai atrodančius taškelius ant mano rankos, raudona žymės ant…

Vargšelis. Ką... ką daktaras pasakė, kas yra negerai su jumis? Auglys? Liaukos auglys. Gerai. Taigi, žinoma, operacija čia nebepadės. Ir jūs... jūs turite tikėjimą patikėti, kad Dievas leis tam mažam berniukui pasveikti? Tai jūsų vienintelė viltis, ar ne, jūsų vienintelė viltis?

Gerai. Dabar palenkite savo galvas, draugai. Aš noriu, kad jūs atkreiptumėte dėmesį. Aš ketinu laikyti savo ranką tokioje padėtyje, kokioje ji buvo. Dabar tiesiog palenkite savo galvas. Aš nesakau, kad tai pasitrauks. Aš tiesiog turiu paklausti Dievo ir tai viskas.

41 Brangus dangiškasis Tėve, aš galvoju, kas būtų, jei tai būtų mano mažasis berniukas, mažasis Bilis Polis. Ir mažasis žmogutis stovi čia, dabar jis neturi kito kelio išgyventi šiame gyvenime, tiktai Tave. Daugiau nieko negalima padaryti. Tačiau tikėjimas, kuris suformavo pasaulį... Tu pasakei: “Aš galiu, jei tu tiki.“ Brangus Dieve, aš nežinau, kaip galiu būti dar nuoširdesnis su Tavimi. Šis mažas, vargšas žmogutis miršta, Tėve. Daktarai daugiau nieko negali padaryti. Telieka tik malonė, jo motina stovi čia, Tėve, žino, kad tai buvo... nuo to laiko. Paskutinis dalykas, kurį ji gali padaryti, tai atnešti mažąjį berniuką čia, kad už jį pasimelstų.

Dieve, pasigailėk, ar pasigailėsi, Tėve?

Aš parodžiau žmonėms šio demono vibraciją, kuris kankiną šį mažą žmogutį. Dieve, jo tėvas ar motina, ar bet kas, kas nusidėjo, atleisk kažkokiu būdu, kažkur kartose, kažkas nusidėjo, o Kristau, patikėk manimi, atleisk tai. Ir aš meldžiu, kad Tu duotum jėgą virš šio demono.

Tu, demone, vadinamas augliu, aš ateinu susitikti su tavimi Jėzaus Kristaus Vardu. Šią dieną tu jį paliksi. Išeik iš jo.Visagali ir viskuo apdovanotas Dieve, padėk man, brangus Dieve. [Tuščia vieta juostoje – Red.]

42 Tegul Dievas bus žinomas Jo visoje šalyje, kad Tu esi Dievas ir aš esu Tavo tarnas.

Tu demone, aš ateinu susitikti su tavimi. Jėzaus Kristaus Vardu, aš prisaikdinu tave. Išeik iš to vaiko Jėzaus Kristaus, Gyvojo Dievo Vardu. Gerai. Klausantieji, galite pakelti savo galvas. Taigi, jūs matote, mano ranka neturėjo… Stebėkite, ką kai kurie raudoni... Dabar tiesiog stebėkite, tai tampa balta. Ar matote kaip tai dingsta? Kas nors iš auditorijos matote kaip tai dingsta? Štai visiškai normali ir balta, nėra vibracijos ar kažko neįprasto. Kur jūs gyvenate, ponia? Čia Finikse? Atveskite jį čia kitą savaitę. Aš noriu pamatyti, kas jam atsitiko. Telaimina jus Dievas.

43 Mes turime pasakyti: “Ačiū Viešpačiui, ar ne?“ Tai nėra... Tai yra dalykai, kurių jūs nepastebite, draugai. Bet jie yra... jie čia, tiesiog tokie patys. Jie vyksta. Dabar kiekvienas tikėkite. Laikykite galvas palenktas.

Brangus Tėve, brolis dabar stovi čia, su ramentais, viena koja amputuota ir šėtonas jį vargina dėl praeityje buvusių aplinkybių. Bet Tu esi čia, kad išgydytum. Tu esi čia, kad padarytum jį sveiką. Dieve, jis atšlubavo čia su savo ramentais. Tėve, galbūt galėtum atstatyti kitą galūnę? Galbūt jis neturės tik dešinės. But Tu pasakei: "Geriau įeiti į Dievo karalystę su viena galūne ar viena akimi, nei būti įmestam į pragarą." O, Tėve, dabar, kai jis tapo Tavo tarnu, išgirdo... Šėtone, palik šį vyrą Jėzaus Kristaus vardu. [Tuščia vieta juostoje – Red.] Telaimina jus Dievas. Jūs gyvenate čia Finikse, pone. Vibracijos sustojo. Ar nenorėtumėte sugrįžti, jūs galite ateiti... ateiti ant pakylos ir paliudyti, kad žmonės galėtų pamatyti.

44 O, tai jūsų sūnus. Ar matote mano ranką? Stebėkite ją... Mažas berniuk, ar tiki, kad jeigu aš paprašysiu Jėzaus, kad Jis leistų tau pasveikti, tu būsi sveikas? Jūs...? Tikite tuo? Jūs esate luošas. Tiesiog eik ir kai pasveiksi, papasakok visiems mažiems vaikams, kad Jėzus tave išgydė. Su jumis padarė viską, ką žmogus gali, ar ne? Tegul Dievas jus dabar palaimins. Štai jis ateina, mažasis berniukas. Aš kalbu į šį... Mama, aš noriu, kad jūs stebėtumėte. Ranka fiziškai patamsės. Dabar ar matote kur yra mano ranka?

Visagali Dieve, Amžinojo Gyvenimo Autoriau, visų gerų dovanų Davėjau, pasiųsk palaiminimus mažajam jaunuoliui. Mes suvokiame, kad nebėra jokio šanso kada nors būti sveiku, nėra nieko. Jo motiną jį atvedė. O Kristau, pasigailėk. Tai beveik jo paskutinė viltis. Būk gailestingas, ar būsi, Tėve? Mes suvokiame, Tėve, kad tikėjimas yra pagrindas to, ko viliamąsi, įrodymas to, kas neregima. Tegul šis mažas berniukas sugrįš pas savo daktarą, tegul daktaras pasakys: „Tai bent, kas su juo nutiko? Jis sveiksta.“ Dieve, suteik tai iš mirties į gyvenimą.

Šėtone, palik vaiką. Jėzaus Kristaus Vardu, aš saikdinu tave, šėtone. Štai ir jis... Taigi, ar matote kas atsitiko su mano ranka? Iš Mineapolio, Minesotos.

Pakelkite savo galvas, klausantieji. Daktarai. Ar jie iš „Majų“ klinikos. Minesotos universiteto. Daktarai nuleido rankas. Jam nebėra vilties. Ir ji atsivežė jį čia į Finiksą, kad būtų išgydytas. Ir taip užtikrintai kaip aš stoviu ant pakylos, Visagalis Dievas palietė berniuko kūną...

Dabar pažvelk, sese. Mano ranka vietomis buvo paraudusi, pilna randų kaip prieš kelias akimirkas. Ar tai tiesa? Ar ji tokios pačios būklės, mano ranka, ponia? Ar pastebėjote, iš raudonos ir putojančios ji pavirto į baltą? Ar pastebėjote tai? Gerai. Mažasis berniuk, tu gali sugrįžti į Minesotą, aš tikiu, kad tu gyvensi ir būsi sveikas vyras. Šlovė Viešpačiui.

Jeigu Tavo tarnas... Esu dėkingas, brangus Dieve, kad Tu parodei man šią popietę, kad tai yra Tavo dieviška valia; po to jausmo, kuris tęsėsi virš vienerių metų, kad aš buvau palikęs Tavo valią, leisdamas tiems žmonėms... „Išgydyk mano žmoną“. „Išgydyk mano dukterį“. Dieve, nuo šiol, aš... Su Tavo pagalba aš darysiu tai, ką Tu pasakysi daryti, suteik tai Viešpatie. Ir tegul žmonės daro tai, kas jie mano yra geriausia, Tėve, aš seksiu Tavo vedimą.

Dabar, padėk man prieiti prie šios moters, Tėve, romumo dvasioje ir sudrausti tą jėgą, kuri yra joje. Netyrumo demone, išeik lauk iš moters Jėzaus Kristaus Vardu.

45 O, šlovinkite Viešpatį, ar jūs mylite Jį? Gerai, laikykite savo galvas palenktas žemyn. Iš kur jūs esate? Kalifornijos? ...daug metų, ar gerai mane girdite? Ar dabar mane girdite? Kaip moteris, kuri buvo... kuri buvo pasiryžusi, kad pateks į vidų, ar tai tiesa? Jūs ispanė, akivaizdu kodėl jūs tikite... Dar niekada nemačiau, kad nors kartą tai pavestų Tai tiesa. Na, tai tikrai puiku, dabar tiesiog eikite namo ir džiaukitės. Telaimina tave Dievas, sese... Telaimina tave Dievas, sese, tu dabar gali pasakyti: „Šlovė Viešpačiui.“ Dabar stebėkite, tiesiog... tiesiog pamatyktie skirtumą tarp to, kai žmogus bando kažką padaryti ir kai Dievas tai padaro.

Dabar palenkite savo galvas... Ši moteris kurčia, visiškai kurčia... Visagali Dieve, aš meldžiu Tavęs būk gailestingas... ši moteris, kuri dabar čia ateina, kad būtų išgydyta iš... stovi čia kurčia. Ir Tėve, aš dabar jaučiu, kad Tu esi arti ir palaiminimai man yra palankūs ir ši mūsų sesuo gali būti išgydyta. O, Amžinasis Dieve, pasigailėk dabar ir atleisk ir užmiršk Tėve, mes meldžiame dėl mūsų klaidos, bandant paversti Tavo jėgą objektu į kurį daugelis netikinčiųjų tiesiog žiūrėtų. Ir Tu niekada negydei žmonių tam, kad parodytum... Jie privalo būti išgydyti... tikėdami... Tu turi tik... Tu negali išsaugoti žmonių taip, kad... Tu išgelbsti juos, nes jie Tavimi tiki. O Kristau, aš dabar meldžiu, kad Tu suteiktum jėgą ir išgydytum šią moterį. Tu kurtumo dvasia, palik moterį. Jėzaus Kristaus Vardu, išeik iš jos. Ar girdite mane? [Brolis Branhamas suploja rankomis – Red.] Ar girdite mane? Ar girdite mane?

46 Taigi, gerai, mes norime pasimelsti už čia esantį mažą berniuką... Tėve, aš uždedu rankas ant mažo berniuko, aš meldžiu,Tėve, Tavo Sūnaus Vardu, Jėzaus Kristaus iš Nazareto. Amen. Dabar tikėk, sese...

Tėve, aš meldžiu už šią mažą mergaitę, kurią jie paruošė, kad Tavo tarnas už ją pasimelstų. Tėve aš uždedu ant jos rankas, tokiu būdu, kuriuo Tu išmokei mus tai daryti. Ir Tu pasakei, kad tikėjimo malda išgelbės ligonius ir Dievas juos pakels. Ir aš meldžiu, kad Tu išgydytum, Jėzaus Kristaus Vardu. Amen.

Ar tiki, sese? Telaimina tave Dievas. Dieve, aš meldžiu už čia esančią mano sesę iš Kalifornijos, kuri yra išvargusioje būsenoje. Aš dabar meldžiu Tėve... Aš meldžiu, kad Tu... Aš uždedu rankas ant... O Tėve Dieve, aš meldžiu, kad Tu išgydytum šią jos turimą problemą... Aš meldžiu, kad tu išgydytum ją Jėzaus Kristaus Vardu. O Tėve, aš meldžiu, kad Tu išgydytum šio vyro... problemą. Mes meldžiame, kad Tu jam leistum pasveikti... Aš prašau šio palaiminimo Tavo Sūnaus Vardu, Jėzaus Kristaus. Amen. Ar tikite, pone? Gerai. O Jėzau, Dievo Sūnau, aš meldžiu, kad Tu išgydytum šį mažą berniuką, ir padarytum jį sveiką, Tėve. Jie sako, kad jis turi infekciją, ir aš meldžiu, kad Tu jį išgydytum, Jėzaus Kristaus Vardu. Amen. Telaimina Tave Dievas, mažas berniuk.

Tėve, aš meldžiu, kad tu išgydytum šį mažą berniuką, kuris buvo čia atvestas, šią popietę, kad už jį pasimelstų. Ir aš prašau, Dieve, uždedamas ant jo rankas, kad Tu jį išgydytum ir padarytum sveiką, Tavo Sūnaus Jėzaus Kristaus Vardu. Amen.

47 Tėve, aš meldžiu, kad Tu išgydytum mano brolį ir padarytum jį sveiką. Prašau Jėzaus Kristaus Vardu. Amen. O Dieve, aš prašau, kad Tu išgydytum šį vyrą... [Tuščia vieta juostoje – Red.] ...ir padarytum jį sveiką, Jėzaus Kristaus Vardu, meldžiu. Amen. O Dieve, aš meldžiu, kad Tu išgydytum šį berniuką ir padarytum jį sveiką, Jėzaus Kristaus Vardu. Amen. Dieve, aš meldžiu, kad Tu išgydytum šią moterį ir padarytum ją sveiką, Tėve, Jėzaus Kristaus Vardu. O Dieve, aš meldžiu, kad išgydytum mano sesę ir padarytum ją sveiką, Tėve, Jėzaus Kristaus Vardu aš prašau to. Amen. Telaimina Dievas...

Kas su jumis buvo negerai? Ne, jūs žiūrėkite į mano ranką. Dabar visi būkite tikrai pagarbūs, noriu pakalbėti su jumis kelias akimirkas, Neišeikite, labai gyvybiškai svarbu, neišeiktie dabar. Dar maždaug dvi minutės...

Dieve, aš meldžiu, kad Tu išgydytum mano... Viešpatie, ir padaryk ją sveiką... aš meldžiu Kristaus Vardu... Dieve, aš meldžiu, kad Tu išgydytum mano... Jėzaus Kristaus Vardu. Dieve, aš meldžiu, kad Tu išgydytum mano brolį... Dieve, išgydyk mano sesę. Aš meldžiu, kad Tu ją išgydytum Jėzaus Kristaus Vardu. Dieve, aš meldžiu, kad Tu išgydytum mano brolį Jėzaus Kristaus Vardu. Dieve, aš meldžiu, kad Tu išgydytum mano brolį Jėzaus Kristaus... Dieve, išgydyk mano brolį... Dieve, išgydyk mano sesę Jėzaus...

Jūs niekada... niekada nebuvote... ligonių, mažiausiai pusė tuzino ar du tuzinai ar dar daugiau štai ten laukiančių, ar tai tiesa? Pakelkite savo ranką jeigu tai yra tiesa. Tai tiesa. Taigi, kas tai padarė? Iš pradžių aš jums pasakiau, kad aš... Brolis Kidsonas įprastai nori nusileisti žemyn ir surinkti daugybę sergančiųjų ir kenčiančių ir suguldyti juos čia priekyje; kad žmonėse atsirastų tikėjimas patikėti, kad pamatytų atliekamus stebuklus, ar tai tiesa? Jūs visi esate tai matę susirinkimuose. Ir tokiu būdu žmonės skuba ir bando pasiekti priekines eiles. Ir aš pažadėjau Dievui, čia, visų jūsų akivaizdoje, manau, čia yra apie du tūkstančiai žmonių ar panašiai, arba spėju, pusantro tūkstančio arba tūkstantis aštuoni šimtai.

48 Taigi, pažvelkite, aš pažadėjau, kad Dievas, jeigu tai buvo Jo Dieviška valia atlikti šiuos visu stebuklus šią popietę, kiekvienam, kuris priešais mane atsistojo. Ar tai tiesa? Kas iš jūsų prisimena, kad taip buvau sakęs, pasakykite: „Amen“. Ir aš pasakiau Jam, kad jeigu tai nebuvo Jo valia, kad nuo tos akimirkos aš tai suprasiu, ir neleisiu to niekam organizuoti stebuklų eiles pastato priekinėje pusėje... iš pradžių mano priešakyje. Kas iš jūsų girdėjote mane tai sakantį? Pasakykite: „Amen.“ Ir nebuvo... tik vienas žmogus, kuris šį vakarą atėjo iki čia, o tie buvo išvesti iš stebuklų eilės, kažkas juos išvedė ten, tie, kurie buvo išgydyti iš kurtumo kerų. Ar tai tiesa? Taigi, aš niekada gyvenime nesu to matęs.

Dabar, su Visagalio Dievo pagalba, aš nenoriu, kad kas nors man atvestų kažką ir pasakytų: „Išgydyk šį žmogų,“ daugiau nereikia. Dievas tai leido iki šios dienos. Ir kas iš jūsų čia esate mane girdėjęs sakantį, kad Dievo Angelas susitiko su manimi Vandalijoje, Ilinojuje, tą rytą paliudijau žmonėms. Stovėjo ten didelėje vaivorykštėje rūke, kambaryje, stovėjo ten priešais tuos žmones ir pasakė man, kad aš per daug prisirišau prie šios išgydymo dovanos, stebuklų darymui. Kas iš jūsų prisimena girdėjęs mane tai sakant?

Gerai, aš tiesiog ir vėl tai paminėjau, nes žmonės man tai primena ir sako: „Tu pasirūpink tuo ir tuo.“ Ir aš niekada, per visą mano gyvenimą, iki šios popietės, nesu matęs, kad kas nors būtų atvestas prie išgydymo dovanos ir nebūtų išgydytas. Tačiau aš norėjau įsitikinti, kad pildžiau Dievo valią. Tiesiog taip jau atsitiko, kad šiandien, ir Dievas tai žino, kad aš nesu toks veidmainis, kuris galėtų taip pasakyti, kad aš pats atėjau ir iškarto pamokslavau sergantiems žmonėms.

Tačiau Balaamui, tie vyrai pasakė: „Nagi, eik vistiek. Prakeik žmones. Prakeik šiuos žmones.“ Jeigu... ir... praėjusį vakarą aš jums sakiau... vakarą prieš praėjusį vakarą, kad Dievo Angelas stovėjo patalpoje, kurioje aš buvau, prisimenate tai? Tiek liudininkų man pakanka. Aš nenoriu, kad kas nors verstų kitą sakyti: „Išgydyk šitą, išgydyk tą.“ Tegul Dievas paliudys... gerai. Taigi, tai yra tiesa.

49 Taigi, kitą sekmadienį organizuosime tokią pačią maldos eilę kaip visada. O dabar pažiūrėkite, per visą šį susirinkimą šiandien, keli kurtieji žmonės čia atėjo, kurtieji žmonės, ir... po to, kai aš pakviečiau, net vibracijos nesiliovė, tai tiesa. Aš išeidavau, po to juos paliesdavau ir vėl sugrįždavau. Tai buvo tiesiog liudijimas.

Taigi, aš noriu, kad tie patys kurtieji ir nebyliai, kurie šiandien buvo čia, ateitų į eilę kitą sekmadienį, tiesiog į įprastą eilę, suprantate. Atsistokite tiesiog į eilę, tiesiog įprastai. Ir nei vienas nemėginkite... Nepamirškite, daugiau nei vienas neikite pas mane ir neprašykite padaryti jokio stebuklo, suprantate. Taigi, Dievas buvo tai leidęs iki šio meto ir kiekvienas iš jūsų yra to liudininkas. Ar tai tiesa? Pasakykite: „Amen.“

Jis ir toliau darys stebuklus, bet ne tuos, kuriems jie atveda žmones. Aš noriu būti vedamas Dievo Dvasios tame, ką aš nuo šiol darysiu; nežiūrint į tai ką brolis Kidsonas ar betkas kitas apie tai pasakys. Įrodymų ir Visagalio man čia pakanka. Ar manote, kad esu teisus? Ar pakeltumėte savo rankas? Aš manau, kad dabar esu tokioje vietoje, kurioje galiu išspręsti dalykus. Tegul Visagalis Dievas palaimins ir pasigailės.

50 Dabar, atveskite savo... tuos pačius žmones atgal į maldos eilę kitą savaitę arba ateikite į kitą eilę, kad jie galėtų būti išgydyti. Bet nei vienas manęs neprašykite: „Ateik čia ir išgydyk šį žmogų, išgydyk šitą.“ Aš leidžiu Šventajai Dvasiai man pasakyti ties kuriuo sustoti ir ties kuriuo nesustoti, ar tai teisinga? Amen, dabar palenkime mūsų galvas kol aš kalbėsiu su Juo kelias akimirkas, jei galite. Būk pagarbus, drauge, nebūk nepagarbus...

Tėve, aš dėkoju Tau šiandien, nes Tu leidai man patikėti Tavo didinga ranka. Aš dabar suprantu kodėl Tavo Angelas pasirodė kambaryje vieną vakarą. Jis buvo liudininkas, Dieve, Aš buvau neteisus. Aš padariau tai, kas neteisinga nuo tos pačios valandos... Dabar Tėve, atleisk Savo tarnui... nuo šios dienos ir toliau, kiek aš žinau...

Ir šiandien... kad sužinočiau ar turėjau visus sustatyti į maldos eilę, visus į stebuklų eilę. Ir mes pasakėme Tau, ar, tiksliau, paklausėme Tavęs, ar Tu surinksi visus štai čia ir išgydysi juos, tada aš būčiau tęsęs toliau ir būtų buvusios vien tik stebuklų eilės. O jeigu Tu neišgydysi žmonių esančių stebuklų eilėje, tuomet tai būtų įrodymas, kad Tu ketini išgydyti žmones leisdamas jiems praeiti pro šalį ir patikėti... Dabar Dievo Angelas man pasakė, kad tai išsipildys, jie nepatikės kol nepamatys ten stebuklo. Ir Tavo Žodžiai buvo įrodyti. Visagali Dieve, atleisk man už mano kvailumą. Ir aš prašau, kad Tu dabar būtum su manimi ir padėtum man keliaujant toliau iš čia. Nuo šiol ir toliau Tėve, aš eisiu taip, kaip Tavo Dvasia veda. Atleisk man Dieve ir padėk man dabar išeiti iš šio pastato, šią popietę, žinant, tūkstančių žmonių liudininkų akivaizdoje arba, tiksliau, šimtų žmonių, kad Tu esi čia ir Tu patvirtinai Savo Žodį šią dieną visų akivaizdoje.

Suteik tai Tėve ir tegul kitą sekmadienį bus pats geriausias susirinkimas koks yra buvęs ateityje, ar praeityje, turėjau omenyje. Ir tuomet Tėve, Tavo didis Vardas bus pašlovintas, nes mes prašome to Jėzaus Vardu. Amen.

51 Aš noriu sužinoti iš manęs klausančiųjų susirinkime, kas iš jūsų galvoja, kad aš pasielgiau teisingai? Štai kas nutiko. Bandant patekti į tą priekinę eilę ten buvo sambrūzdis ir stumdymasis, ar ne? Sambrūzdis ir stumdymasis, kiekvienas mėgino... Nuo šiol, Dievas yra tas, kuri man padeda, aš tiesiog paliksiu tokią pačią eilę kaip dabar, tvarkoje. Tiesiog stovėsiu ir melsiuosi už žmones, nes jie turi manimi patikėti; bet jie pasidarė tokie, kad nebetiki. Moteris sugrįžo čia ir man pasakė: „Už mane net nepasimeldė,“ – ir jie ėjo tiesiai pro eilę; nes stebuklas nebuvo atliktas. Mano sekretorių užvertė šimtai laiškų, kuriuose sakoma: „Jie už mane net nepasimeldė, aš ėjau greitąja eile.“ Jūs turėtumėte tikėti, draugai, ir patikėti Dievo Žodžiu.

Taigi, ar melsitės už mane šią savaitę? O kitą sekmadienį mes susirinksime ir matysime kaip Viešpats išgydo Savo žmones. Telaimina jus Dievas.

Taip pat klausykite:


Džefersonvilis
Klausyti MP3 PDF

Džefersonvilis
Klausyti MP3 PDF