Pamokslų sąrašas

Ketvirtasis Antspaudas

1 Labas vakaras. Mes trumpam nuleidžiame savo galvas maldai. Mūsų maloningasis ir dangiškasis Tėve, mes ir vėl šį vakarą artinamės prie Tavęs, Viešpaties Jėzaus Vardu, kad atiduotume Tau padėką už dar vieną dieną. Ir dabar mes prašome Tavo palaiminimų šio vakaro tarnavimui. Tegul Šventoji Dvasia ateis ir suteiks mums išaiškinimą šių dalykų, kurių mes taip uoliai ieškome. O Dieve, tegul tai bus taip brangu, kad mes visi galėtume bendrauti apie Žodį tokiu būdu, kad kai išsiskirstysime, galėtume pasakyti: „Ar mumyse nedegė mūsų širdys, kai Jis su mumis kalbėjo kelyje“.

Mes dėkojame Tau už tai, kas Jis mums buvo ir viliamės, kad Jis pasiliks su mumis mums tęsiant toliau, nes mes prašome Jėzaus Vardu. Amen.

3 Esu toks laimingas būdamas Viešpaties namuose šį vakarą, vėl tarnavime. Ir mes esame... esame laimingi... Esu toks laimingas, kad... Galvojau, kad prie šio nebus prieita, bet galiausiai priėjome. Ir todėl esu toks dėkingas, kad tai yra paskutinis iš tų keturių žirgų raitelių kas manau, yra viena iš pagrindinių žinių Bažnyčiai šiuo laiku...

Aš nežinau, kas yra kitas. Aš tiesiog imu tai diena po dienos. Tiesiog kai Jis tai apreiškia, aš bandau... tai perduoti, kai Jis man tai duoda.

Ar jūs mėgaujatės... palaiminimais? Ar jūs pastebėjote kaip tai yra tiesiog... sąryšyje su tais bažnyčios periodais, tiesiog kaip tiksliai tai tobulai juos atitinka. Štai kaip tai... Man tai parodo, kad Tai yra... Tai yra ta pati Šventoji Dvasia, kuri suteikė bažnyčios periodus, ta pati Šventoji Dvasia tuomet jums tai suteikia (Suprantate?), nes tai kartu sujungta, vienas didelis Dievo veiksmas parodantis Save įvairiais būdais.

7 Atkreipkite dėmesį, kai Jis regėjime parodė Save Danieliui, ten buvo vieno dalyko simbolis, kaip... vienoje vietoje ožio ar galbūt medžio, ir kitoje vietoje tai buvo statula, ir... ir... ir kiti dalykai, Jis tiesiog kaskart tai padaro taip pat. Tiesiog būkite užtikrinti, kad to nepraleistume.

Prieš kelias akimirkas aš tikrai buvau apimtas jaudulio, kai kalbėjau su nedidele ponia, kuri čia sėdi, apie aštuoniasdešimt penkerių metų amžiaus ir ji... Neseniai... Prieš pat man išvykstant į vakarus, na, ten Ohajuje buvo maža mergaitė, kuri buvo, aš manau, kuri mirtinai sirgo galutine leukemijos stadija. Taigi, leukemija tai yra vėžys esantis kraujotakoje. Ir, o, mažutėlė buvo, žinote, tokios prastos būklės, kad jai visiškai nebuvo likusios jokios vilties. Jie maitino ją per venas... operacija. Ir taip... jie buvo tikrai neturtinga šeima. Ir jie... Ponia Kid čia ir... ir Brolis Kidas, jie papasakojo jiems, kad Viešpats štai taip atsako į maldą ir jie kartu susirinko, aš manau, ir kažką pasamdė, ir atvežė mažąją mergaitę.

10 O ji buvo labai graži, maža mergaitė apie, o... šešių ar septynių metų amžiaus – devynių metų. Ir... ir ji buvo štai ten kambaryje, ir... ir kai mes kreipėmės į Viešpatį Šventoji Dvasia davė jai Žodį. Ir jie turėjo ją paimti ir taip pamaitinti ją, suprantate, tuo būdu, bet kai ji išėjo, ji prašė mėsainio, ir taip, valgė maistą per burną. Ir jie davė jai mėsainį ir pradėjo ją maitinti normaliu būdu.

Neilgai trukus, po kelių dienų jie vėl ją nusivedė pas daktarą ir jie... daktaras paprasčiausiai negalėjo suprasti. Jis net pasakė, kad tai buvo ne ta pati mergaitė. Jis pasakė: „Na, ten... ten nėra nei vieno leukemijos pėdsako, niekur... visiškai niekur“. Todėl... O ji buvo prie mirties. Jie buvo nuleidę dėl jos rankas, tiesiog maitino ją per jos venas. Ji jau buvo pageltusi. Jūs žinote, kokie jie pasidaro. Ir taip jie... O dabar ji yra mokykloje, žaidžia su kitais vaikais būdama pati laimingiausia.

13 Tai primena man kitą tokį atvejį. Vieną dieną aš buvau tik ką sugrįžęs namo; ten buvo... Jei nesupainiosiu jie buvo arba episkopalinės bažnyčios nariai, arba presbiterijonų žmonės, kurie atvežė mažą mergaitę iš Kanzaso, o daktarai buvo nuleidę rankas dėl jos leukemijos ir jie pasakė, kad gyventi jai liko, aš manau, keturias dienas.

Jai taip stipriai pablogėjo, kad jie pasakė tiesiog... Praleido tas keturias dienas atvykimui čia per pusnis, iš kitos šalies pusės, kad už ją būtų pasimelsta. O senelis – labai puikiai atrodantis senyvo amžiaus vyras ir žilas... Ir jie jau buvo ją atvežę čia dvi dienas į mažą motelį čia (Spėju, kad dabar jis jau ten nebestovi.), šioje „Sidabrinio upelio“ pusėje. Ir taip, tą vakarą aš nuėjau už ją pasimelsti.

14 Tai buvo anksti rytą. Aš parėjau tą vakarą iš miesto ir nuėjau ten. Ir senyvo amžiaus tėvas, senelis vaikščiojo ant grindų, o motina stengėsi pasirūpinti vaiku. Ir man besiklaupiant pasimelsti Šventoji Dvasia man apreiškė paslaptį, buvusią tarp motinos ir tėvo, kažką, ką jie padarė. Aš pasikviečiau juos į šalį ir paklausiau apie tai. Jie pradėjo verkti, pasakė: „Tai tiesa“.

Tada aš atsigręžiau pažiūrėti ir pamačiau tą mažą mergaitę šokinėjančią per šokdynę, žaidžiančią. O dabar, mažasis vaikas... Maždaug po trijų savaičių jie man atsiuntė nuotrauką su maža mergaite vėl mokykloje, šokinėjančią per šokdynę ir visiškai be jokios leukemijos.

Taigi dabar šie liudijimai yra absoliuti tiesa (Suprantate?); todėl mūsų Dievas yra toks realus, kad mes... mes tiesiog Jam tarnaujame ir... ir mes mes Juo tikime ir... ir aš... aš žinau, kad Jis yra realus.

18 Taigi, aš dabar stengiuosi kaip galėdamas ir... ir kol kažkas iš vidaus... čia pasirodo mūsų tarpe... O dabar šį vakarą mes pasistengsime, iš Dievo malonės, paimti šį „Ketvirtąjį Antspaudą“ ir pažiūrėti, ką Šventoji Dvasia jame turės mums pasakyti.

Dabar aš ketinu perskaityti iš Apreiškimo šešto skyriaus ir pradėsiu nuo septintos eilutės (septinta ir aštunta); ten visada dvi eilutės. Pirmoje yra paskelbimas, o antroje eilutėje tai, ką jis pamatė.

Ir kai jis atvėrė ketvirtąjį antspaudą, išgirdau ketvirtojo žvėries balsą sakant: „Ateik ir žiūrėk“.

Ir pažiūrėjau, ir štai palšas žirgas; ir ant jo sėdinčiojo vardas... sėdinčiojo... buvo... buvo Mirtis, ir Pragaras sekė su juo. Ir jiems buvo duota valdžia žemės ketvirtadaliui, žudyti kalaviju ir alkiu, ir mirtimi, ir žemės žvėrimis.

Taigi dabar, Viešpatie, padėk mums tai suprasti. Tai yra paslaptis.

21 Dabar trumpam prisiminimui, kad pagrįstume, kaip padarėme su bažnyčios periodais – šie raiteliai ir šių Antspaudų nuplėšimas... Taigi, tam, kad prisimintume tai mintyse, šiek tiek pakalbėsime, kol pajusime, kad atėjo tinkamas laikas kalbėti.

Taigi, mes dabar pastebėjome, kad Antspaudo nuplėšimas, tai yra užantspauduota Atpirkimo Knyga. Ir po to Knyga yra susukta kaip ritinys, būtent kaip tai buvo daroma senuoju būdu. Tai nebuvo štai tokio tipo knyga, nes tokios pasirodė tik neseniai, tokio tipo knygos per paskutinius, o, spėju, šimtą penkiasdešimt metų ar panašiai, du šimtus. Ir po to, kai jie ją susukdavo, tada galą palikdavo palaidą. Kaip aš jums pasakojau, kaip tai buvo daroma ir Rašto vietos, kuriose galima tai surasti... Jeremijo ir panašiai. Tuomet kitas būdavo susuktas aplink tą, o galas paliekamas palaidas ir štai taip, ir kiekvienas buvo Antspaudas ir tai buvo septynių užantspaudavimų Knyga. Ir tai buvo... Nei vienas... Kai jie buvo... Tai buvo septynių užantspaudavimų Atpirkimo Knyga. Atleiskite man.

25 Ir po to niekas danguje ar žemėje, ar po žeme nebuvo vertas atverti ją, ar net pažiūrėti į ją. Ir Jonas verkė, nes jis negalėjo surasti žmogaus, nes jei ta Knyga nebūtų paimta iš tikrojo Savininko rankos, po to, kai ji buvo prarasta Adomo ir Ievos, ir sugrįžo po to, kai jie neteko savo teisių Žodyje, pažadų, jų paveldo...

Jie... Prisiminkite, jie valdė žemę. Jis buvo... jis buvo mažesnysis Dievas, nes jis buvo Dievo sūnus, o Dievo sūnus yra... mažesnysis Dievas. Taigi, tai neprieštarauja Raštui. Aš žinau, kad tai keistai skamba, bet Jėzus pasakė: „Jeigu jūs vadinate tuos, kuriems atėjo Dievo Žodis...“. Ir kam ateina Dievo Žodis? Pranašui. „Jeigu jūs vadinate tuos, kuriems atėjo Dievo Žodis, dievais, kaip jūs galite smerkti Mane, kai Aš sakau, kad esu Dievo Sūnus?“. Suprantate?

28 Ir taip, jie buvo dievai. Ir žmonės, jeigu jūs gimstate šeimoje su tam tikra pavarde – jūs esate sūnus ir jūsų tėvo dalis. Ir tuomet... tuomet, kai įėjo nuodėmė, mes atradome, kad žmogus peržengė bedugnę ir... ir... jaučių ir ožių kraujas padengė, bet neatleido, kol pasirodė tikrasis Baliklis, kuris galėjo pašalinti nuodėmės dėmę ir visiškai ją išskaidyti į daleles ir pasiųsti ją atgal jos tikram iškreipėjui; kuris buvo Šėtonas.

Kai ji sugrįžo Šėtonui, jis laukia savo amžino sunaikinimo laiko. Taigi, tai parodo, kuo mes tikime. Mes tikime, kad su juo bus visiškai susitvarkyta ir jis bus sunaikintas.

31 Aš tikiu, kad nuodėmė bus išskaidyta ir kai ji yra išpažįstama Jėzaus Kristaus Kraujo pagrindu (Tai yra kaip įlašinti juodo rašalo lašą į didelį kiekį „Chlorokso“ baliklio), tai tiesiog išskaidys jį į chemines medžiagas ir pasiųs ją atgal iš kur ji atsirado. Suprantate?

Ir štai ką padaro Jėzaus Kristaus Kraujas. Tuomet tai vėl pasodina žmogų anapus bedugnės kaip Dievo sūnų. Suprantate? Ir tada... tada jis tampa... Na, jis net yra... Kuriančioji Dievo jėga yra jame ir kada tik Dievas gali įsakyti tam būti padaryta, tai bus padaryta. Ir mes sugrįžtame.

33 Kad kai Mozė po jaučių krauju... Ir kai jis sutiko tą Šviesą, Ugnies Stulpą tame degančiame krūme ir jis ten atsistojo tame įgaliojime, kurį Dievas jam davė, ir jis buvo pranašas; ir kai Viešpaties Žodis jam atėjo jis ištarė ir net dalykai buvo sukurti per Žodį. Suprantate?

O dabar, jeigu tai padarys po tuo jaučių krauju, kaipgi tuomet yra su Jėzaus Krauju? Ne padengė, bet visiškai atleido; ir jūs stovite Dievo Akivaizdoje kaip atpirktas sūnus. Taigi, suprantate, bažnyčia yra nutolusi daug toliau nuo savo gyvenimo standarto. Ir aš manau, kad per dažnai mes spėliojame vietoj to, kad išeitume ir susitvarkytume su problema. Aš turiu kažką, ką noriu pasakyti, bet aš... aš tai padarysiu, kai ateis laikas.

35 O dabar, atkreipkite dėmesį į tai, kad bažnyčiose kažkas yra netvarkoje. Ir aš manau, kad tai yra denominacinės sistemos, kurios iškreipė žmonių protus ir panašiai, kad jie nebežino kaip tai padaryti. Tai tiesa. Bet mums yra pažadėta, kad tai bus apreikšta.

Ir dabar šie Septyni Antspaudai, kuriais yra užantspauduota ši Knyga ir tie Septyni Antspaudai... Taigi... Ir po to, kai šie Septyni Antspaudai yra užbaigiami, mes atrandame Apreiškimo 10, ten buvo septyni paslaptingi griaustiniai, Jonui buvo liepta rašyti, bet tada buvo uždrausta apie juos rašyti. Ir tų griaustinių metu mes atrandame Kristų ar Angelą, kuris nužengė su vaivorykšte ir uždėjo Savo koją ant žemės ir jūros, ir prisiekė, kad laikas pasibaigė tuo metu.

38 Ir po to mes atrandame... atrandame, kad Antspaudų apreiškime, kad... Avinėlis paliko Savo tarpininko darbą kaip Užtarėjas ir dabar išėjo į priekį pareikalauti Savo teisių, visko, ką Jis atpirko Savo mirtimi.

Ir po to... Niekas negalėjo atverti Knygos; niekas Jos nesuprato. Tai buvo Atpirkimo Knyga ir Dievas, Tėvas, Dvasia, turėjo Ją Savo rankoje, nes Kristus buvo prie sosto kaip Tarpininkas, vienintelis Tarpininkas. Todėl ten negalėjo būti jokio šventojo, jokios Marijos, jokio Juozapo, nieko kito ant to aukuro, nes tai buvo Kraujas ir tik Jėzaus Kraujas galėjo atlikti atpirkimą. Todėl niekas kitas negalėjo stovėti kaip tarpininkas. Tai tiesa. Ten nebuvo nieko kito.

40 Todėl tas visas supratimas apie Judo užtarimą dėl politikos ir šventosios Sesilijos užtarimas dėl kažko kito – tai paistalai. Tai nėra... Aš... aš nesakau, kad tie žmonės nėra dori ir nuoširdūs. Aš nesakau, kad jūs esate nenuoširdūs tai darydami, jeigu taip darote, bet jūs klystate. Jūs... jūs nuoširdžiai klystate. Ir bet kas...

Jie sako: „Na, tas angelas, tas... tas apsireiškė Šv. Bonifacui ir pasakė tą, aną ir kitką, ir jie gali taip pasakyti“.

Aš nė trupučio tuo neabejoju savo prote, kad kažkas išvydo regėjimą. Aš... aš neabejoju tuo, kad Juozapas Smitas išvydo regėjimą, bet tai nebuvo pagal likusį Žodį. Todėl man tai yra klaidinga. Suprantate? Tai turi ateiti išvien su likusiu Žodžiu.

42 Štai kaip tai yra su bažnyčios periodais ir Antspaudais, ir viskuo kitu. Ir kai kas nors mano, kad jis turi tuos septynis griaustinius, jeigu tai neatitinka likusios Žodžio dalies, čia kažkas yra netvarkoje. Suprantate? Tai turi ateiti per „TAIP SAKO VIEŠPATS“, nes tai yra Knyga; tai yra Jėzaus Kristaus apreiškimas savo visumoje.

Taigi, aš... aš tikiu, kad tada Avinėlis išėjo į priekį. Jie nežinojo... Jonas verkė. Jis negalėjo surasti nieko danguje, žemėje, nes visi buvo kitoje bedugnės pusėje (Suprantate?): nuodėmėje.

43 Ten nebuvo jokio žmogaus; o Angelas, žinoma, jis būtų vertas, bet galiausiai, tai turėjo būti giminaitis, turėjo būti žmogus ir ten nebuvo tokio, nes kiekvienas žmogus buvo gimęs per seksą. Buvo reikalingas Vienas, gimęs be to, todėl Pats Dievas ėmėsi to nekaltajame gimime ir tapo Emanueliu, ir Jo Kraujas buvo dėl... Tas Vienintelis buvo vertas. Ir kai Jis Pats peržengė šią bedugnę ir sumokėjo kainą, ir nutiesė kelią visiems mums, tada Jis atsisėdo, kad būtų Tarpininkas Ir Jis ten sėdėjo. O Knyga faktiškai visą tą laiką buvo užverta. Ji yra ten, bet ji vis dar simboliuose. Jie tai matė.

45 Net Jonas tai matė, paskelbimą, kai pirmasis pasigirdo. Jis pasakė: „Išjojo baltasis žirgas. Ant jo buvo raitelis, savo rankoje turėjo lanką“. Tai yra simbolis. Tai nėra apreikšta. Suprantate? Ne, tai yra tik simbolis. Ir kaip ir kiekvienas žmogus žemėje, jis galėjo pasakyti tik tiek. Tai tiesa.

Jis gali suklupti ir svyruoti, be jokios abejonės atsitrenkti tai šen tai ten ir po kurio laiko... Tačiau mes atrandame, kad kai tada Apreiškimo Knygoje septinto angelo žinios metu, paslaptys, visos to paslaptys jau turėtų būti apreikštos tuo metu (Taigi, tai yra Apreiškimo 10:1-7), kad tai būtų apreikšta pagal tą laiką – tuo laiku, kai Jis tai padarė.

Tada septyni griaustiniai prabyla savo keistais balsais ir Jonas ketino užrašyti... Tai buvo... Jonas žinojo, kas tai buvo, bet jis... jis to neužrašė, nes jam buvo uždrausta tai užrašyti. Tai yra absoliučiai ir visumoje paslaptis. Tai net nėra simbolyje ar kažkame kitame. Mes tik žinome, kad jis... ten sugriaudėjo; tai viskas.

48 O dabar, tai nagrinėdami... Dabar nepamirškite... Taigi, sekmadienį ar sekmadienio rytą mes praleisime išgydymo tarnavimą, nes turėsime atsakymus į žmonių klausimus. Taigi, jeigu... Aš noriu, kad jūs užrašytumėte klausimą apie šiuos Septynis Antspaudus, jei tai kelia jums nerimą, kažkas, ko jūs nesuprantate. Septynių Antspaudų tema, tuomet apie šeštadienio vakarą aš galėsiu pasakyti, ar bus pakankamai, kad galėčiau juos atsakyti. Suprantate? Ir po to tiesiog... Taigi, tiesiog pasakykite... Na, apie kažką kito ar: „Ar aš turėčiau tai padaryti?“, ar... ar „Mano... Aš sapnavau sapną“. Šie... šie visi dalykai yra svarbūs, dabar nepamirškite. Jie yra svarbūs dalykai, bet išlikime būtent Septyniuose Antspauduose; štai į ką mes esame sutelkę dėmesį. Štai... štai kam susirinkimas yra paskirtas: Septyniems Antspaudams. Pasilikime juose.

49 Aš turėsiu sugrįžti namo, turėsiu kelis susirinkimus vakaruose. Aš vėl sugrįšiu šiek tiek vėliau nei už mėnesio ar dviejų, ar kažkiek panašiai ir galbūt Viešpats leis, kad galėtume turėti kažką kito... galbūt išgydymo tarnavimą ar kažką tada, ar ką tiktai mes... kas tai bebūtų. Po to mes čia turime septynis trimitus, kurie dar turės ateiti. Suprantate? Ir jie visi taip pat čia pasirodo ir septyni dubenys (Suprantate?), kurie turi būti išlieti, taip... Ir visa tai kartu susijungs štai čia, bet visa tai dar yra paslaptyje.

Taigi, praėjusį vakarą mes atradome, kad Pirmasis Antspaudas pasirodė, o raitelis ir Viešpats... Todėl padėk man, aš niekada anksčiau to nežinojau; nei vieno iš šių dalykų aš anksčiau nežinojau. Tai tiesa. Ir aš tiesiog ne... tiesiog nuėjau ten ir pasiėmiau Bibliją, ir atsisėdau, ir sėdėjau ten, kol... Kai tai pradeda atsidengti štai taip, aš tiesiog paimu savo rašiklį ir pradedu rašyti (Suprantate?), ir tiesiog pasilieku ten galbūt valandų valandas, kol Tai pasidaro... Tai baigiasi.

53 Tada aš sugrįžtu ir aš surandu kaip aš matau, kur Jis tai pasakė... Aš pagalvoju: „Na, atrodo, kad aš jau esu tai kažkur matęs“. Aš paimu savo abėcėlinę rodyklę, surandu (Ar yra kažkas į tai panašaus?) ir štai, tai yra būtent čia. Ir po to čia tai yra ir vėl čia; čia tai dar kartą ir štai čia, ir čia. Tuomet aš tai tiesiog su tuo susieju. Aš žinau, kad tai yra Dievas tol, kol Rašto vieta atitinka Rašto vietą. Štai tokiu būdu tai turi būti. Lygiai kaip pastato statyme akmenys, akmuo turėjo atitikti akmenį.

54 Taigi, praėjusį vakarą mes turėjome Trečiojo Antspaudo atidengimą. Pirmasis buvo baltas žirgas ir kitas buvo raudonas žirgas, ir po to juodas žirgas. Ir mes atrandame, kad raiteliais visada buvo tas pats raitelis ir iš pat pradžių tai buvo antikristas. Jis neturėjo jokios... jokios karūnos, bet jis vieną gavo šiek tiek vėliau. Ir po to mes atrandame, kad tada jam buvo duotas kalavijas atimti taiką žemėje ir mes atrandame, kad jis tai padarė.

Po to jis atėjo su dogmomis, kurias davė bažnyčiai, su pinigais pasverdamas denarą dėl... už tai ir du denarus už tai, bet jam buvo uždrausta prisiliesti prie aliejaus ir vyno, kas ir buvo likęs likutis.

Ir tuomet mes davėme... sustojome praėjusį vakarą ties iliustracija to, kas buvo aliejus ir vynas, ir kokius poveikius jie turėjo. Ir mes... Tai galbūt galėjo nuskambėti nemandagiai, bet tai yra būtent Tiesa. Suprantate?

55 Taigi, mes sustojome ties... Na... na, kelias akimirkas tiesiog tai iš naujo peržvelkime. Ir tuomet mes sustojome ties vyno jėga, kad aliejus simbolizavo Dvasią. (Aš spėju, kad jūs visi tai pasižymėjote. Jūs rasite tai garsajuostėje, jei nepasižymėjote, ir kur tai surasti Rašte.) Kad aliejus visada simbolizuoja Šventąją Dvasią, kaip kvailosios mergelės be aliejaus, išmintingosios mergelės su aliejumi, kuris yra Šventoji Dvasia ir tuomet pačiuose... pranašuose ir taip toliau.

O dabar, žinoma, aš nesistengiu paminėti kiekvienos Rašto vietos čia, ir yra dalykai apie kuriuos net negali kalbėti; užimtų per daug laiko. Bet aš stengiuosi čia pateikti pagal Rašto vietas ir panašiai, tik kad to užtektų žmonėms taip, kad tai leistų jiems sužinoti ir pamatyti to paveikslą.

Bet jeigu jūs prisėstumėte su vienu iš šių Antspaudų, na, tai bent, jūs galėtume pamokslauti mėnesio pamokslus kiekvieną vakarą tik apie tą Antspaudą ir vistiek prie jo net neprisiliestumėte (Suprantate?), apie vieną iš jų. Ir štai kiek... kiek daug apie tai yra. Tačiau aš paliečiu tik to svarbiausias vietas, tada jūs galite... jūs galite pamatyti apie ką visa tai yra.

57 Taigi, kadangi aliejus simbolizavo Šventąją Dvasią... Tuomet mes atrandame, kad aliejus ir vynas yra susieti garbinime (Suprantate?), visada susiję garbinime. O vynas, aš pasakiau (kas man atėjo), jog vynas simbolizuoja, kad tai buvo jėga... tai buvo sužadinimo jėga per apreiškimą. Suprantate? Ir tai įvyksta tada, kai kažkas buvo apreikšta. Tai tikinčiajam suteikia sužadinimą, nes tai yra pateikiama per apreiškimą. Suprantate? Tai yra kažkas, ką Dievas pasakė; tai yra paslaptis. Jie negali to suprasti. Suprantate? Ir po kurio laiko Dievas nužengia ir apreiškia tai, ir tuomet tai įrodo.

59 Nepamirškite, jeigu Tiesa yra apreikšta, Tiesa taip pat yra įrodyta. Dievas nuolatos... Nesvarbu koks išmintingas žmogus gali būti, koks talentingas jis gali būti savo prote, jeigu Dievas nepagrindžia to, ką jis sako, tuomet kažkas yra negerai. Tai tiesa, nes tai yra Žodis.

Taigi, kai Mozė ten nuėjo būdamas Dievo įkvėpime ir pasakė: „Tegul pasirodo skėriai,“ – skėriai pasirodė. Jis pasakė: „Tegul pasirodo varlės“. Varlės pasirodė. Suprantate, o kas, jeigu jis būtų pasakęs: „Tegul pasirodo varlės,“ – o jos nebūtų pasirodžiusios? Suprantate? Tuomet jis... jis nekalbėjo Viešpaties Žodžio. Suprantate? Jis tik kalbėjo... jis kalbėjo savo žodį.

Galbūt jis galėjo pagalvoti, kad ten turėtų būti skėriai, bet ten... ten nepasirodė jokie skėriai, nes Dievas jam taip nepasakė. Ir kai Dievas jums kažką pasako ir taria: „Eik, padaryk tai ir aš būsiu tame, nes tai yra Mano Žodis,“ – ir Jis tai parodo Biblijoje, tuomet pats Dievas už to stovi. O jeigu tai nėra užrašyta Biblijoje, Dievas vistiek už to stovi, jeigu tai yra Dievo Žodis. Suprantate? Ir tuomet, jeigu tai yra už to ribų – tai yra apreikšta pranašams. Mes suvokiame, kad visos Dievo paslaptys yra apreiškiamos pranašams ir tik jiems (Suprantate?), Amoso 3:7.

64 Taigi dabar apreiškimo jėga tikinčiajam sukelia sužadinimą, nes vyno jėga, žemiško vyno turi sužadinti. Suprantate? Jis turi... turi susmukusiam žmogui sukelti sužadinimą. Suprantate, suprantate?

Na tuomet dabar čia yra Žodžio apreiškimo jėga, kuri tikinčiajam sukelia džiaugsmo sužadinimą, pasitenkinimo sužadinimą, sužadinimą, kad tai yra įrodyta, tai patvirtinta. Rašte tai yra pavadinta, kaip mes norime tai įvardinti, kaip jaunas vynas. Mes visada tai taip vadiname kaip: „Šitie yra prisigėrę jauno vyno,“ – suprantate? Gerai, arba dvasinis vynas. Aš manau, kad geriausias išaiškinimas būtų... būtų dvasinis vynas.

65 Kaip žemiškas vynas atsiskleidžia sužadinimo jėgoje, taip pat veikia jaunas vynas, kai jis apreiškia Dievo Žodį, kuris yra Dvasia. Taigi, tai yra... tai yra... Suprantate? Pats Žodis yra Dvasia. Ar jūs tikite tuo? Perskaitykime tai. Perskaitykime tai. Šventojo Jono 6, tiesiog... Jūs... Tuomet jūs... tuomet nesakykite: „Na, aš... Kažkas tai pasakė“. Pažiūrėkime... pažiūrėkime, Kas tai pasakė ir tuomet mes žinosime ar tai Tiesa, ar ne. Šventojo Jono 6-as skyrius... ir 6-as skyrius ir aš manau, kad tai yra 60... 63-ia eilutė. Gerai. Aš manau, kad taip. Taip.

Tai dvasia, kuri atgaivina; kūnas neduoda jokios naudos; žodžiai, kuriuos aš jums kalbu, yra dvasia ir yra gyvenimas.

67 Pats Žodis yra Dvasia; tai yra Dvasia Žodžio formoje. Ir tuomet, suprantate, kai Jis yra atgaivinamas arba sugrąžinamas į Gyvenimą, Žodžio Dvasia pradeda funkcionuoti ir veikti. Suprantate? Nes tai... Dabar pažvelkite čia: Mintis turi būti mintimi prieš jai galint tapti žodžiu. Ir tuomet, kai mintis yra pateikiama, tai yra žodis.

Taigi, tai yra... Dievo mintis, kurią jis patalpino Žodyje ir tada, kai mes ją priimame iš Jo, ji tampa Žodžiu.

Dievas apreiškė Mozei, ką daryti. Mozė tai ištarė ir tai įvyko. Suprantate? Štai taip, kai tai iš tikrųjų ateina iš Dievo... Taigi, mes atrandame, kad... kad tai... tai sužadina ir tai suteikia džiaugsmą, nes tai yra Dievo Žodis, o jaunas vynas... jaunas vynas sužadina... kai jis apreiškia Žodį; tuomet kartais suteikia beribį džiaugsmą (Mes tai išnagrinėjome), tai sukelia tokį džiaugsmą, kad tai jus užlieja.

71 Taigi, aš žinau, kad yra daug fanatizmo ir žmogiško elgesio. Aš žinau, kad kartais kai groja muzika jie šokinėja aukštyn ir žemyn, ir panašiai. Ir aš žinau, kad taip yra ir aš... aš taip pat tuo tikiu. Aš esu matęs žmones dieną, kai... kol muzika grojo – visi šokinėjo ir šūkavo, bet kai muzika sustojo – jie sustojo. Suprantate? Aš tikiu... Na, tai... tai vistiek yra gerai, kiek man žinoma (Suprantate?), tol, kol žmonės teisingai gyvena ir... Bet dabar, kas... Jūs pradedate atnešti Žodį. Taigi, dalykas, kuris faktiškai suteikia Gyvenimą yra Žodis ir tai sukelia jauno vyno sužadinimo džiaugsmą. Suprantate? Tai... Ir tai yra tai, kas buvo Sekminėse, kai Žodis buvo įrodytas.

73 Dabar pažiūrėkite. Taigi, Jėzus jiems pasakė (Luko 24:49): „...štai aš siunčiu ant jūsų savo Tėvo pažadą; bet jūs pasilikite Jeruzalės mieste, kol...“. Koks buvo Tėvo pažadas? Joelio 2:28, na, mes atrandame, kad Jis turėjo išlieti Dvasią. Izaijo 28:19, kaip ten bus tos mikčiojančios lūpos ir kitos kalbos, ir visi kiti dalykai. Jie susirinko ten ir kaip mes tai išnagrinėjome...

Galbūt vienas pasakė: „Na, aš manau, kad mes jau pakankamai ilgai laukėme. Tiesiog priimkime tai tikėjimu“. Tai buvo geras baptistiškas mokymas, bet tai nepasitvirtino su tais broliais. Todėl tuomet pirmas dalykas, kurį pastebėsite – tai turėjo tapti realybe ir jie laukė savo tarnystės, kad Žodis būtų įrodytas. Ir kai jūs pradedate ieškoti Šventosios Dvasios – jūs darote tą patį.

Taip, jūs galite tai priimti tikėjimu; jūs galite tikėjimu priimti Kristų; tai visiškai teisinga. Ir jūs priimate Šventąją Dvasią tikėjimu, bet po to leiskite Šventajai Dvasiai ateiti ir atlikti apipjaustymą, kaip paliudijimą, kad Jis priėmė jūsų tikėjimą. Suprantate? Tuomet...

77 Suprantate, Abraomas patikėjo Dievu ir tai jam buvo įskaityta teisumu, bet Dievas davė jam apipjaustymo ženklą kaip patvirtinimą, kad Jis priėmė jo tikėjimą. Todėl tą patį ir mes turime padaryti. Mes privalome sulaukti Šventosios Dvasios, kol Ji kažką padarys, nebūtinai dėl to, kad mes kalbėjome kalbomis, ne dėl to, kad mes šokome ar susijaudinome, šaukėme – kol tampame perkeisti, kol faktiškai kažkas įvyksta. Man nesvarbu kokiu pavidalu tai pasireiškia, svarbiausia, kad tai įvyko; tai yra pagrindinis dalykas. Suprantate?

78 Ir aš tikiu kalbėjimu kalbomis ir su tais visais kitais dalykais viskas yra tvarkoje, bet tiesiog savaime iš savęs tai nesuveiks ir jūs žinote, kad tai nesuveiks. Todėl tai to nepadaro. Aš esu matęs kaip raganos kalba kalbomis, mačiau kaip burtininkai kalba kalbomis ir šoka dvasioje. Suprantate? Žinoma. Padeda pieštuką ir jis pats parašo nežinomomis kalbomis, ir kažkas tai išaiškina (Suprantate? Tai tiesa) ir pasako tiesą. Tai tiesa. Tiksliai užrašė, kas turės įvykti ir tai įvyko būtent tuo būdu.

Mačiau kaip jie savo galvas apsiberia dulkėmis ir pjausto save peiliais, ir viską padengia antilopės krauju ir... ir žinoma (Suprantate?), ir šaukiasi velnio. Aha, suprantate? Todėl suprantate, tai nėra... Kalbėjimas kalbomis to nepadaro.

„Nors aš kalbu žmonių ir angelų kalba, bet neturiu geraširdiškumo, tai man nesuteikia jokios naudos“. Suprantate? Nors aš galėčiau tai padaryti. Suprantate? Todėl tie dalykai nereiškia, kad jūs turite Šventąją Dvasią. Tačiau, kai Jis, Asmuo, nemirtinga Kristaus Dvasia tampa jūsų asmeniniu Gelbėtoju ir perkeičia jus, ir nukreipia jūsų žvilgsnį tiesiai į Kalvariją, į šį Žodį – tuomet kažkas yra įvykę. Taip, pone. Kažkas įvyko. Niekam nereikės jums apie tai sakyti; jūs žinosite tai, kai tai įvyks.

82 Ir jaunas vynas, kai jis suteikia apreiškimą, tada tai yra... tai yra apreikšta ir taip buvo per Sekmines. Jie žinojo, kad... kad ten ant jų turėjo būti išlieta Dvasia ir jie laukė, kol tai įvyko. Ir kai apreiškimas buvo įrodytas, tada jie pajautė sužadinimą.

Jie tikrai pajautė. Jie taip pat buvo įkvėpti. Jie... Išėjo į pačias gatves, kuriose bijojo ir buvo užsidarę duris, ir jie buvo išėję į gatvę. Kurioje jie anksčiau bijojo žmonių grupės, pamokslavo jiems Evangeliją. Tai tiesa. Suprantate? Kažkas įvyko, nes tikras pažado Žodis buvo įrodytas. Dabar minutėlei ties tuo apsistokime.

84 Jeigu tai suteikė tokį įsitikinimą tiems žmonėms, kad jie... jie... beveik kiekvienas iš jų savo liudijimą užantspaudavo savo krauju... Nesvarbu, kas pasitaikydavo kelyje, kol jie buvo gyvi, tai niekada jų neapleido. Tai išliko, nes tai buvo įrodytas tikras pažado Žodis. Apreiškimas buvo įrodytas ir jie mirė užantspauduodami savo liudijimą savo pačių krauju.

Taigi, pažvelkite į paskutiniųjų dienų pažadą. Ir čia mes matome kaip tai yra įrodyta mūsų priešakyje, esamas Šventosios Dvasios atėjimas ir darbai, kuriuos Jis turėjo padaryti, ir mes atrandame tai būtent mūsų tarpe. Suprantate?

O, mes turėtume... O, tai bent. Taigi, kaip mes galime išgirsti? Kažkas vyksta; Sakau tau, drauge. Kai tikras, teisingas, nuoširdus, iš anksto paskirtas tikintysis... kai ta Šviesa apšviečia tą sėklą, kažkas prasiveržia į naują Gyvenimą.

86 Ta paprasta moteris prie šulinio, kuomet tie išsilavinę kunigai pasakė: „Na, tai velnias. Jis yra ateities spėjėjas. Jis... Jis buria tiems žmonėms jų ateitį ir jis... jis yra velnias“. Bet kai paprasta moteris su ta iš anksto paskirta sėkla...

Taigi, jūs galvojate, kad tai neteisinga, bet Jėzus pasakė: „Joks žmogus negali ateiti, jei Mano Tėvas jo nepritrauks ir visi, kuriuos Tėvas Man davė, ateis“. Ir jis... antikristas paskutiniosiomis dienomis galės... Ta antikristo dvasia, kurią mes nagrinėjame denominacionalizme ir įrodėme, kad denominacionalizmas yra antikristas...

88 Dabar būkite nuoširdūs. Bet kuris žmogus galėtų išeiti iš čia štai taip, jis... jis... Būtų kažkas netvarkoje, jeigu jis vistiek tikėtų, kad denominacinė sistema nėra antikristas. Na, tai visiškai įrodyta pagal istoriją, pagal viską, kas yra tiesiogiai visoje Dievo Biblijoje ir visa kita, tai yra antikristas, o Roma yra to galva. Ir bažnyčios dukterys tiesiogiai seka iš paskos ir abejos yra įmetamos į pragarą. Tai yra tiesa.

Todėl mes matome šį dalyką, antikristą, to dvasią. Ir dieną, kurioje mes gyvename ir, na, tai turėtų suteikti neapsakomą ir visišką šlovės džiaugsmą.

Ta paprasta, senamadiška moteris, vos tik tai ją palietė, tai bent, sėkla atgijo...

90 Dabar prisiminkite, kad Biblijoje yra sakoma, jog paskutiniąją dieną antikristas apgaus visą pasaulį. Bus tik nedidelis skaičius tų, kurių vardai buvo įrašyti Avinėlio Gyvenimo Knygoje prieš pasaulio sukūrimą. Ir kuomet tas tikras apreikštos Dievo Žodžio Tiesos įrodymas pasiekia tą širdį, jis panirs į vandenį ir ten bus su Šventąja Dvasia, taip stipriai kaip tik galės, ir jūs nesustabdysite jo nuo to, nes naujas Gyvenimas pasireiškė.

92 Neseniai aš kalbėjau su žmogumi. Jis bandė su manimi diskutuoti ir pasakė: „Ar jums ne gėda sakyti, kad Dievas sukūrė dangus ir žemę per tris dienas, ar, per šešias dienas?“

Aš pasakiau: „Taip yra pasakyta Biblijoje“.

Pasakė: „Na, mes turime įrodymų ir galime įrodyti, kad pasauliui yra milijonai metų“.

Aš pasakiau: „Tai su tuo neturi nieko bendro. Pradžios 1:1 yra pasakyta: 'Pradžioje Dievas sukūrė dangus ir žemę', taškas. Suprantate? Tai viskas. Taigi, pasaulis buvo beformis ir tuščias“. Ir aš pasakiau: „Aš manau, kad kiekviena sėkla buvo ten iš kažkokios kitos civilizacijos ar kažkur, ir vos tik vanduo atsiskyrė ir šviesa jas apšvietė – išaugo medžiai ir visa kita“.

Taip pat yra su žmogumi; tai yra provaizdis. Kai visa... mi... mi... migla yra patraukiama ir apreikšta Tiesa tai tikrai sėklai, ten esančiai yra atgaivinama, ir Evangelijos Šviesa gali ją apšviesti tikru Žodžio įrodymu, ji atgys; joje yra Gyvybė…?… Už to ribų ji negali gyventi. Tame nėra jokios Gyvybės.

96 Tie vardai buvo įrašyti Avinėlio Gyvenimo Knygoje prieš pasaulio sukūrimą, pasireikš taip užtikrintai, be abejonės. Štai kodėl Jėzus sėdi būtent ten ir laukia, atlikdamas Savo užtarimo darbą iki tos paskutinės sėklos. Jis tiksliai žinos, kada pradėti veiksmą.

Kaip daktaras Ly Veilas... (Aš spėju, kad jis vis dar yra kažkur susirinkime; Aš nemačiau jo daug dienų. Aš manau, kad nemačiau jo... Jis yra čia.) Na, kažkurią dieną man atsiuntė tai, apie ką kalbėjo Irenėjus. Aš jau seniai Irenėjų atpažinau, kad jis buvo periodo angelas. Kad jis buvo... kad jis pasakė: „Kai tas paskutinis Kūno narys ateis šiame paskutiniame periode, turės būti... tas dalykas bus apreikštas tuo metu“. Ir štai tai yra čia, visiškai teisingai. Suprantate? Mes esame toje dienoje.

98 Gerai, tuomet Sekminėse turėjo daugiau nei džiaugsmą. Jie iš tikrųjų buvo sužadinti; Aš manau, kad tai padaro tą patį kiekvienam. Paimkime tiesiog akimirkai; pagalvokime apie Dovydą. Jis... jis taip pat buvo visas sužadintas. Jis pasakė: „Mano taurė liejasi sklidina“. Aš turiu omenyje, kad jis iš tiesų turėjo... didį įvykį savo gyvenime. Kas... kas paskatino jį taip pasielgti? Kai jis buvo Dvasioje... (Nes jis buvo pranašas. Mes žinome, kad buvo. Biblijoje taip pasakyta: pranašas, Dovydas). Taigi, nes jis buvo pranašas ir jis buvo Dvasioje, ir jis pamatė prisikėlimą. Jeigu norėtumėte tai perskaityti, tai yra Psalmių 16:8-11. Jis pasakė: „Todėl džiūgauja mano kūnas. Mano... aš... aš ilsėsiuosi viltyje, nes Tu nepaliksi mano sielos pragare, ir neleisi Savo Šventajam pamatyti gedimo“.

Sakau jums, jo taurė pradėjo lietis per viršų, nes jis pamatė, kad nesvarbu, kas tai bebūtų... O, jis pamatė prisikėlimą ir jis buvo tikrai... ir jo taurė išsiliejo.

100 Dar kartą Dovydas turėjo kitą taurę, kurie išsiliejo Antroje Samuelio (kadangi jūs turite pasiėmę savo pieštukus), Antra Samuelio 6:14. Ten buvo sausra. Jie paėmė skrynią. Priešas atėjo ir paėmė Viešpaties skrynią ir jie nugabeno ją ir pastatė priešais Dagoną, o Dagonas pargriuvo veidu ant žemės ir jie nugabeno ją į kitą miestą, ir rykštės prasidėjo per...

Tai buvo karščiausias dalykas, kurį jie buvo turėję ten savo rankose ir jie negalėjo jos atsikratyti, nes ji buvo ne savo vietoje. Taigi, kai jie uždėjo ją ant jaučio vežimo ir išsiuntė atgal, ir kai Dovydas pamatė sugrįžtančią skrynią, žinote, ką jis padarė? Jis... jis tapo toks kupinas; jo taurė pradėjo lietis sklidina sužadinimo. Kai jis pamatė kaip Žodis buvo vėl apreiškiamas Izraeliui, jis šoko Dvasioje ratu ir ratu, ir ratu, ir ratu, ir ratu štai taip, taip. Jo taurė pradėjo lietis per viršų. Suprantate? Kodėl? Jis pamatė sugrįžtantį Žodį.

Ir aš manau, kad tai bet kurį šiek tiek sužadintų, kai jie mato po visų tų metų, ir tuomet tikras Žodis, per pažadą, kad jis bus atneštas ir įrodytas. Koks laikas. Koks laikas.

104 Dabar perskaitykime. Aš... aš pradedu daug kalbėti; Aš prie šito neprieisiu ir turėsiu jus visus čia užlaikyti iki dešimt-trisdešimt. Praėjusį vakarą jus anksti paleidau, todėl šį vakarą turėčiau jus gerokai užlaikyti. Taip. Ne, aš tik pajuokavau. Suprantate, aš... Mes norime tik tiek, kiek Viešpats ves. Taigi.

Ir kai jis atvėrė ketvirtąjį antspaudą, išgirdau ketvirtojo žvėries balsą sakant: „Ateik... žiūrėk“.

105 Taigi, kai Avinėlis atvėrė Ketvirtąjį Antspaudą... Sustokime dabar šioje vietoje, Ketvirtasis Antspaudas. Taigi, kas jį atvėrė? Avinėlis. Ar dar kas nors buvo vertas? Niekas kitas negalėjo to padaryti. Ne. Avinėlis atvėrė Ketvirtąjį Antspaudą ir ketvirtas žvėris, gyvoji būtybė kaip erelis pasakė Jonui: „Ateik, pažiūrėk kokia atpirkimo plano ketvirta paslaptis buvo paslėpta šioje Knygoje,“ – nes Avinėlis tai atidengė. Kitais žodžiais tariant, jis taip pasakė. Čia yra ketvirta paslaptis. Aš parodžiau jums simbolyje. Taigi, Jonas... aš nežinau ar jūs tai supratote, ar ne, bet jis užrašė tai, ką pamatė. Bet tai buvo paslaptis, todėl jis užrašė ką pamatė. Avinėlis nuplėšė Antspaudus, o Dievas vis dar neketino to apreikšti; tai buvo palikta paskutiniosioms dienoms. Suprantate?

107 Taigi, mes turėjome simbolius ir mes bandėme tai ištirti, ir kartais mums tai labai gerai pasisekdavo (Suprantate?), bet mes žinome, kad tai pažengė į priekį. Tačiau dabar, paskutiniosiomis dienomis mes galime atsigręžti atgal ir pamatyti, kur tai įvyko ir kad tai turi būti padaryta bažnyčios periodo pabaigoje prieš pat paėmimą.

Kaip kažkas gali manyti, kad Bažnyčia turės eiti per suspaudimą, aš nesuprantu. Bet... Už ką ji turės eiti per suspaudimą, kai ji neturi... neturi... neturi nuodėmės? Aš turiu omenyje... Aš neturiu omenyje bažnyčios; bažnyčia eis per suspaudimą. Bet aš kalbu apie Nuotaką.

Nuotaka neis, ne, prieš ją nėra jokios nuodėmės. Ji jau buvo išbalinta ir ten net nėra... ten net nėra jos [nuodėmės – Vert.] kvapo; nieko neliko. Prieš Dievą jie yra tobuli. Todėl kam jiems reikalingas suspaudimas jų apvalymui, bet kitiems jis yra reikalingas. Bažnyčia eis per suspaudimą, bet ne Nuotaka.

Taigi dabar, nagrinėjame tai įvairiuose simboliuose, dabar kaip... kaip bažnyčia, Nojus, provaizdis tų, kurie buvo perkelti, toliau nuėjo į nuodėmę. Suprantate? Taigi, jie perėjo, bet Henochas išėjo pirmas. Tai buvo provaizdis šventųjų, kurie įėjo... prieš suspaudimo periodą.

110 Taigi, mes atrandame, kad šis Avinėlis atvėrė Antspaudą. Taigi, pirmasis žvėris, mes atrandame... Jeigu pastebėjote, mes atradome, kad pirmasis žvėris buvo... Pirmasis žvėris buvo liūtas, gyva būtybė (atradome tai bažnyčios periodų knygoje); o po to – antrasis žvėris, manau, turėjo... jaučio „veidą“ ar veršio; o trečiasis žvėris turėjo žmogaus veidą; tačiau ketvirtasis žvėris turėjo erelio „veidą“.

Taigi, tai yra būtent taip, kaip jie pas mus keičiasi, tiesiog būtent taip ir būtent taip jie yra netgi paminėti čia Knygoje.

111 Ir tuomet kaip didis mokytojas, vieną kartą Floridoje mokė, pasakė, kad... kad visa... kad Apaštalų darbų Knyga bažnyčiai buvo tik „pastolių pastatymu“... Kad bažnyčią galima surasti keturiose Evangelijose. Bet mes atrandame, kad yra priešingai, būtent keturios Evangelijos sergėja Apaštalų Darbų knygą. Iš tų keturių Evangelijų yra parašyta Apaštalų Darbų knyga: Šventosios Dvasios darbai apaštaluose. Ir mes surandame pačioje Knygoje, kad tie sargai ten sėdi stebėdami rytus, šiaurę, vakarus ir pietus. Prisimenate kaip mes tai nupiešėme štai čia ir kaip gražiai, tobulai viskas atitiko iki mažiausio taškelio?

113 Dabar aš noriu, kad jūs atkreiptumėte dėmesį... pasakė: „Ateik ir žiūrėk.“ Jonas... Taigi, aš noriu, kad jūs vėl atkreiptumėte dėmesį prieš tai... Taigi, šitas čia yra paskutinis iš raitelių, atidengsiantis antikristo veikimą. Rytojaus vakarą bus sielos po aukuru, kitą vakarą – teismai. Kitą vakarą – išėjimas... iš periodo pabaigos... visų dalykų pabaiga (Suprantate?), kai ji yra paimama aukštyn.

Dėl to būtent tame Septintame Antspaude ten yra išliejami dubenys ir visa kita yra išliejama. Kas jie yra, aš nežinau.

115 Atkreipkite dėmesį. Tačiau dabar, apie štai šį čia, mes atrandame, kad šis veikėjas čia yra erelis, šitas žmogus, kuris, ar ši gyva būtybė, kuri čia dabar pasireiškia. Arba kitais žodžiais tariant, yra keturi skirtingi jo periodai. Buvo liūto periodas. Ir mes atrandame, kad šitas yra ketvirtasis periodas... Ir jis pasakė: „Ateik ir pamatyk ketvirtąją Atpirkimo Knygos paslaptį, kuri buvo paslėpta šioje Knygoje. Ateik, pažiūrėk.“ Ir Jonas nuėjo pažiūrėti ir jis pamatė palšą žirgą, ir vėl tą patį raitelį ant šio palšo žirgo. Taigi, jis yra vadinamas mirties vardu.

117 Dabar atkreipkite dėmesį, nei vienas iš kitų raitelių... Nei vienas iš kitų žirgų, arba jokiu metu tas raitelis nejojo kaip... jie neturėjo... tas žmogus neturėjo jokio vardo, tačiau dabar jis yra pavadintas mirtimi. Tai nebuvo paminėta. Suprantate? Dabar yra apreiškiama, kas jis yra – mirtis. Na, mes galėtume ties tuo apsistoti visam pamokslui ir tikrai tai gerai išaiškinti. Tačiau viskas, kas yra „anti“, kas yra nukreipta prieš tai, kas yra tikra, turi būti mirtis, nes yra tik du dalykai: tai gyvenimas ir mirtis. Ir tai įrodo, kad Šventosios Dvasios apreiškimas apie tai, šią dieną yra visiška Tiesa. „Anti“, jis yra mirtis, nes Žodis (kaip mes tai vėliau čia pamatysime) yra Gyvenimas. Suprantate? O šitas žmogus yra vadinamas mirtimi.

119 Taigi, kitais kartais apie šį raitelį nebuvo paminėta. Bet kadangi... Taigi, nėra paminėta, kad jis buvo vadinamas mirtimi. Bet... esant Liūto apreiškimui... Dabar sekite. Aš... aš noriu tai atidžiai perskaityti, kad būčiau įsitikinęs. (Užsirašiau vietą čia stovėdamas...)

Ne... Ne liūto periodo apreiškime ar... ar pirmojo periodo, ankstyvojo periodo, tai nebuvo apreikšta. Kitas periodas buvo jaučio periodas, tai yra tamsieji amžiai, vidurinis periodas. Nebuvo apreikšta, kas tai buvo. Taip pat nebuvo apreikšta į žmogų panašaus žvėries išmintis, simbolizavusi reformatorius, Liuterį ir Veslį, ir taip toliau, tai nebuvo apreikšta.

Tačiau erelio periode, paskutiniajame periode, pranašiškame periode, kuriame turi iškilti pranašiškas išreiškimas žodžiais (Suprantate?), kuriems visada apsireiškia paslaptys...

121 Taigi, štai iš kur mes imame... Šį vakarą mes šiek tiek ties tuos apsistosime tam, kad jūs tai visiškai suprastumėte. Taigi, dažniausiai jūs suvokiate, kad šios... Aš kalbu ne vien tik šiai grupei čia. Šios garsajuostės patenka visur. Suprantate? Ir aš privalau tai aiškiai išaiškinti, nes kas nors gaus tik vieną garsajuostę ir po to, jeigu negausite likusių, jie visi liks nesupratę. Suprantate?

Dievas tai pažadėjo šiai (Suprantate?), šiai dienai, paskutinei visų šitų skirtingų dalykų pabaigai, kurie praėjo ir yra sumaišomi. Mes esame... Mes turėjome Elijo drabužius; mes turėjome Elijo mantijas; o, buvo tokie žmonės, kurie... Džonas Aleksandras Dovis yra ten palaidotas ir įsuptas į... į mantiją; jis sakė, kad jis buvo Elijas. Ir mes esame turėję įvairiausių tokių dalykų. Kam visa tai skirta? Tai yra tik tam, kad atimti Tiesą, kuri bus paskelbta. Suprantate, suprantate?

122 Jie turėjo netikrus kristus iki Jėzaus laiko. Suprantate? Jie visada taip daro. Tai Šėtonas pateikiantis klastotę, kad prislėgtų žmonių protus ir tikėjimą prieš tikram dalykui faktiškai įvykstant. Tai viskas.

Ar Gamalielis tą dieną žydams nepasakė to paties? Pasakė: „Ar ten neiškilo žmogus ir atvirai nepareiškė kad buvo kažkuo, ir jis išvedė keturis šimtus į dykumą, jie pražuvo“, – ir panašiai. Pasakė...

„Kiekviena šaka, kurios Mano dangiškasis Tėvas nesodino,“ – pasakė Jėzus, – „bus išrauta“.

Gamalielis pasakė: „Palikite juos ramybėje. Jeigu jie... jeigu tai ne iš Dievo, ar tai nesužlugs? Bet, jeigu tai iš Dievo, jūs būsite rasti kovojantys prieš Dievą“. Žmogus panaudojo išmintį. Jis buvo mokytojas.

126 Dabar, atkreipkite dėmesį. Taigi, kad apibendrintų šias visas paslaptis, Dievas pažadėjo, kad iškils tikrasis Elijas, vienas žmogus pateptas ta Dvasia ir per tai bus apreikšta. Jis tai pažadėjo Malachijo 4.

Ir aš gavau raštelių ir laiškų, kuriuose sakoma, kad taip nėra, bet aš norėčiau pakalbėti su tuo žmogumi. Suprantate? Na, jūs negalite to paneigti. Bet kuris tikras, geras teologas žino, kad tai yra Tiesa, kad jie to laukia. Bet tai tiesiog bus taip pat, kaip tai atėjo per Joną, Kristaus pirmtakas pirmąjį kartą.

Na, jie jo nepažino, nes apie jį buvo pranašauti tokie didingi dalykai. Na, jis turėjo nužeminti visas aukštas vietas, visas žemas vietas paaukštinti, visas nelygias vietas išlyginti; ir, o, jis, na, o, pranašai... Izaijas, prieš septynis šimtus dvylika metų iki jo gimimo, ir Malachijas, prieš keturis šimtus metų iki jam pasirodant veiksmo scenoje, jie visi pranašavo apie jį. O jie tikėjosi, kad nusileis kažkoks dangaus koridorius ir šitas pranašas iš jo išeis su savo lazda rankoje nuo Dievo.

128 Ir kas įvyko? Žmogus, kuris net negalėtų parodyti savo draugijos kortelės, jis negalėtų pagrįsti savo kvalifikacijos, laikėsi atokiai dykumoje, neturėjo net įprasto mokyklinio išsilavinimo. Istorikai mums sako, kad jis išėjo į dykumą, kai jis buvo devynių metų amžiaus, po savo tėvo ir motinos mirties, ir buvo išaugintas... Jo darbas buvo per daug svarbus, kad jis būtų galėjęs veltis į reikalus su kažkokia seminarija. Jis turėjo... jis turėjo pranešti apie Mesiją.

Dievas negalėjo panaudoti žmogaus pilno teologijos. Jis negali to padaryti, nes jis visada sugrįš prie seno; tokiu būdu jis buvo išmokytas. Jis sugrįžta prie seno. Todėl, kai jis kažką pamato, jis stengiasi sugrįžti prie to, ką pasakė mokytojai. Būtų geriau, jeigu jis susilaikytų nuo tokių dalykų ir tiesiog tikėtų Dievu.

Ir mes atrandame, kad jie jo nepastebėjo. Netgi apaštalai ten stovėdami jo nepastebėjo. Na, jie pasakė: „Kodėl Raštai sako (raštininkai), pasakė, kad Elijas...“

Jis pasakė: „Na, jis jau yra atėjęs, o jūs jo nepažinote“.

Bet štai kur aš sugretinu prisikėlimą ir... ar paėmimą. Tai įvyks, o jie... Aš žinau, kad tai keistai skamba, bet galbūt po šio vakaro jūs suprasite šiek tiek geriau, jei Viešpats leis, tiesiog kaip tai įvyks. Suprantate? Tai bus taip slapta, kad niekas apie tai nesužinos, sunkiai. Pasaulis tiesiog pagalvos... tiesiog gyvens toliau kaip ir visada. Suprantate? Štai tokiu būdu Jis visada tai daro.

133 Ar jūs žinote, aš abejoju ar viena... viena... Aš sakyčiau, viena devyniasdešimtoji žmonių žemėje procento dalis, ar apskritai žinojo, kad Jėzus Kristus buvo čia, kai Jis čia buvo. Jūs žinote, kai Elijas pranašavo, aš abejoju ar ten apskritai, kas nors žinojo, kad jis buvo... Jie žinojo, kad ten buvo keistuolis, kažkoks senas fanatikas, tačiau jie nekentė jo. Žinoma. Jis yra... jie tokį vadino keistuoliu.

Ir aš manau, kad bet kuris iš naujo atgimęs Krikščionis yra keistuolis... pasauliui, nes jūs buvote perkeistas. Jūs esate iš kito pasaulio. Jūsų dvasia yra iš kitos bedugnės pusės, o šitas dalykas čia yra toks supainiotas dalykas. Jūs esate... jeigu jūs nesate kitoks, tuomet kažkas yra netvarkoje. Jūs vis dar esate per daug žemiški. Jūs turėtumėte būti linkęs į dangiškumą. Dangus gyvena Žodžiu.

135 Taigi, mes pastebime, kad šis... šis didis dalykas yra įvykęs. Ir dabar mes tikime, kad turi būti tikros Elijo dvasios atėjimas. Yra išpranašauta, kad taip bus. Suprantate? Ir mes privalome nepamiršti, kad tai bus čia savo metu ir laiku. Galbūt mes dabar tam dedame pamatą. Ir tai nebus jokia organizacija.

Aš... aš nesutinku dėl to su geru savo draugu. Jis sako, kad tai bus žmonių grupė. Aš noriu, kad jūs parodytumėte man tai Raštu. Dievas, nesikeičiantis Dievas, niekada nekeičia Savo plano. Jeigu Jis keičia, Jis nėra Dievas (teisingai), nes jeigu jis yra mirtingasis ir jis žino tiek, kiek aš, ir jis daro klaidas. Dievas niekada nėra pakeitęs Savo plano nuo pat to laiko Edeno sode. Jis sukūrė planą atpirkimui; tai buvo kraujas.

137 Ir mes išbandėme išsilavinimą; mes išbandėme diktatorystę; mes išbandėme psichologiją; mes išbandėme denominacionalizmą; mes išbandėme viską, kad visus sustumtume į vieną vietą, arba kad visus kartu mylėtume, ir visa kita. Nėra kitos bendravimo vietos kaip tik po Krauju, tai vienintelis pagrindas ant kurio Dievas susitinka su žmogumi.

Dievas visada užsiima vienu individu. Du žmonės turi du supratimus. Žemėje niekada nėra buvę dviejų pagrindinių pranašų pranašaujančių tuo pačiu laiku. Paieškokite istorijoje ir pažiūrėkite ar buvo. Ne, pone. Per daug dvejojimo. Jis turi surasti vieną žmogų, visiškai atsidavusį ir panaudoti tą žmogų. Jis ieško tokio žmogaus, bet kažkada vienas bus, kažkas, kas klausys Jo žodis po žodžio.

139 Man nesvarbu, ką sako kas nors kitas, jie niekada to nepaliks. Tai tiesa. Jie lauks „TAIP SAKO VIEŠPATS“ ir po to... iki to jie nepajudės. Jis bus tinkamai įrodytas. Jūs... išorinis pasaulis to neapkęs, bet išrinktoji sėkla, iš anksto paskirta sėkla, kaip tai buvo ten Jėzaus dienomis, kai ta Šviesa blyksteli – ta sėkla štai taip sugrįš į Gyvenimą. Jie tai žinos. Tai bus suprasta. Jums nereikės apie tai pasakyti nei žodžio.

Ji pasakė: „Pone, aš suprantu, kad Tu esi pranašas. Aš žinau, kai ateis Mesijas Jis turės...“

Jis pasakė: „Aš esu Jis“.

Žmogau, to... to pakanka. Jai nereikėjo laukti visos nakties ir laukti kitos nakties; ji tai turėjo būtent tada. Ji buvo pakeliui. Ji jiems papasakojo apie tai.

143 Taigi, nepamirškite, dabar pirmasis periodas buvo liūto periodas. Tai buvo Liūtas iš Judos giminės, Kristus. Jo paties gyvenimo įtaka apėmė tą periodą. Tai yra pirmasis žvėris, kuris simbolizuoja jėgą, kuri atsakė žmogaus balsu.

Kitas periodas buvo jaučio periodas arba tamsaus žirgo raitelio periodas. Suprantate? Taigi, priežastis dėl kurios tas pirmasis periodas buvo baltasis periodas buvo dėl... Kaip... kaip aš visada girdėjau žmones sakant, kad pirmasis raitelis, baltasis, buvo bažnyčios jėga išėjusi užkariauti ir mes atrandame, kad jam buvo duota karūna, tai buvo tai. Tai buvo bažnyčia. Tai buvo bažnyčia, bet kur jis nuėjo? Nuėjo į Romą, ten jis padarė ir gavo... gavo savo karūną.

Taigi, antrasis periodas buvo... buvo raudonojo žirgo raitelis, kuris buvo tamsiuoju amžiumi. O dabar, taigi, kitas periodas buvo... žmogus iš... iš amžiaus, kas buvo juodojo žirgo raiteliu ir jis buvo reformatorių periodu (Suprantate?), nuėjo į... balsas, kuris kalbėjo.

Taigi, juodojo žirgo raitelis, tai buvo antikristas; bet tas, kuris kalbėjo tame periode buvo pavaizduotas kaip žmogus. O tai yra išmintis, sumanus, apsukrus. Suprantate? O jie to nesuprato, suprantate? Jie nepavadino... Jie neįvardino jo. Suprantate? Jie tik pasakė, kad jis išjojo.

148 Tačiau dabar, kai tai pasirodo, erelio periodas; tai yra tas su kuriuo Dievas visada sulygina Savo pranašus su ereliais. Jis Save vadina ereliu. Erelis pakyla taip aukštai, kad ten niekas negali jo paliesti. Jis ne tik yra ten, bet jis yra sutvertas tokiai padėčiai. Kai jis ten pakyla, jis mato, kur jis yra. Kai kurie žmonės ten pakyla ir negali pamatyti, kur jie yra, todėl pakilimas ten nesuteiks naudos. Bet jeigu jūs...

Bet jeigu leisite varnai pamėginti skristi su ereliu, arba vanagui, bet kuriam, jis išsiskaidytų. Jis turi būti pritaikytas aukštam slėgiui, kad galėtų ten pakilti.

150 Šiandien turime tokią problemą; kai kurie iš mūsų nėra prisitaikę slėgiui. Mes per greitai pratrūkstame (Suprantate?), kai mes šokinėjame... tačiau mes turime būti pritaikyti slėgiui. Kai jūs ten pakylate ir turite aštrią erelio regą, kad pamatytumėte, kas artinasi ir žinotumėte, kaip pasielgti. Taigi, tai apreiškė erelio periodas.

Taigi, mes atrandame, kad erelio periodas buvo pažadėtas Apreiškimo 10:7 ir... ir Malachijo 1:4, kad tai bus paskutiniosiomis dienomis (Suprantate? Tai tiesa.), Kad tai bus čia. Gerai.

152 Atkreipkite dėmesį. Taigi, šis veikėjas, mes atrandame, kad jis joja ant palšo žirgo. Palšas... O, tai bent. Po... Atkreipkite dėmesį, po šešiasdešimt aštuonių milijonų protestantų, kaip mes paėmėme iš... iš Šmukerio „Šlovingosios Reformos“ iš... iš Romos martirologijos, praėjusį vakarą... Mes atrandame, kad iki pat XV amžiaus (aš manau, kad taip, ar XVIII amžiaus, aš dabar tiksliai neprisimenu), bet ten buvo nužudyti šešiasdešimt aštuoni milijonai, kurie protestavo pirmajai Romos bažnyčiai, Romai.

Akivaizdu kodėl jis galėjo įsikūnyti varde... ir būti pavadintas mirtimi. Jis tikrai toks buvo. Taigi... Tik Dievas žino, kiek jis privertė dvasiškai numirti per savo anti-Biblijos Žodžio mokymą. Tai yra tas, kuris šešiasdešimt aštuonis milijonus nužudė kalaviju ir, greičiausiai, tiesiogine prasme milijardai numirė dvasiškai per jo melagingą mokymą. Akivaizdu, kodėl jis galėjo būti pavadintas mirties vardu.

155 Matote raitelį? Visų pirma kaip antikristas jis buvo mirtis iš pat pradžių, bet prieš tai jis buvo nekaltas. Po to jis gavo karūną, trigubą, ir kai gavo, tada jis suvienijo... Šėtonas suvienijo savo bažnyčią ir valstybę, nes tada jis valdė jas abi. Antikristas buvo Šėtonas žmogaus pavidale.

Ir po to taip pat Šv. Mato, aš manau, kad ketvirtame skyriuje mums yra sakoma, kad... kad Šėtonas paėmė Jėzų, mūsų Viešpatį, užkėlė ir parodė Jam pasaulio karalystes, jas visas per akimirką, ir jų šlovę, pasiūlė jas Jam, ir jis pasakė, kad jos... jos priklausė jam.

Todėl tuomet jūs suprantate, jeigu jis galės kartu suvienyti savo valstybę ir savo bažnyčią, tuomet raudonojo žirgo raitelis tikrai galės joti. Suprantate? Iš tiesų.

158 Taigi, tuomet čia mes atrandame jo paslaptį, jo bažnyčioje ir valstybėje. Ketvirtame savo tarnavimo etape jis yra pavadintas žvėrimi. Pirma jis yra pavadintas antikristu (Suprantate?), po to jis yra pavadintas melagingu pranašu ir jis yra pavadintas žvėrimi. Taigi, čia mes atrandame jį pavadintą kaip žvėris.

Taigi, aš noriu, kad jūs atkreiptumėte dėmesį, kad tai yra po ketvirtojo žirgo ir šiame ketvirtame žirge, jeigu pastebėsite, viskas... Pirmasis buvo baltas, ir po to kitas buvo raudonas, ir kitas buvo juodas, o ketvirtasis... Visi šie kiti trys buvo išreikšti jame, nes palšas tai yra raudonas ir... ir baltas ir panašiai kartu sumaišyti. Suprantate? Jis... Tai... visa tai sumaišyta šiame viename žirge. Suprantate? Ir ten jis tapo ketvirtuoju arba faktiškai trys viename ir viskas buvo susimaišyta tame viename.

160 Dabar aš noriu, kad jūs atkreiptumėte dėmesį į tuos keturis. Atkreipkite dėmesį į šį neteisingą, dvasinės matematikos ketvertuką. Dievas yra trejetuose. Čia yra keturi. Čia jis yra keturiuose. Pirmas, antikristas, baltas; Antras, melagingas pranašas, raudonas; Trečias, žemės ir dangaus vietininkas ir... ir skaistykla, juodas; Ketvirtas, žvėris, palšas žirgas, Šėtonas išmetamas iš dangaus. Ar norite tai perskaityti? Apreiškimo 12:13, Šėtonas išmetamas iš dangaus…

Po to Apreiškimo 13:1-8 jis yra įsikūnijęs žvėries asmenyje. Pirma jis yra antikristas, tik... tik mokymas vadinamas Nikolaizmu; po to iš to jis tampa melagingu pranašu. Jeigu jis yra antikristas, antikristas yra prieš kažką. Viskas, kas yra prieš Dievo Žodį yra prieš Dievą, nes Žodis yra Dievas.

„Pradžioje buvo Žodis, ir Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis tapo kūnu, Kristus, ir gyveno tarp mūsų“. O dabar jis yra prieš Žodį, todėl jis turi būti antikristas; tačiau dvasia negali būti karūnuota. Dėl šios priežasties jis negavo karūnos, tik lanką be strėlių.

162 Ir tada, kai jis priartėjo prie karūnavimo laiko, tada jis tapo melagingu savo antikristo mokymo pranašu. Suprantate tai? Po to jis gauna kalaviją, nes jis kartu suvienija savo jėgas; tuomet jam nereikia nieko atsiklausti. Jis yra valstybės valdytojas; jis yra dangaus valdytojas: gauna trigubą karūną, išgalvoja supratimą vadinamą skaistykla, kurioje, jeigu... jeigu kai kurie iš jų ten numirė, ir jeigu jie turi kažkiek pinigų, jie nori juos išpirkti, jis gali juos iš to išmelsti, nes jis turi jėgą taip padaryti. Jis yra vietininkas. Jis tikrai yra. Žemėje jis užima Dievo vietą. Jeigu tai nėra taip aišku kaip viskas...

Mes atrandame tai, atsekite tai visoje Biblijoje ir suskaičiuokite jo skaitmenis, skaičius ir visa kita. Jis yra čia; atsekite jį štai čia, skaičiuje keturi, ne skaičiuje trys, skaičiuje keturi. Suprantate?

164 Taigi, atsiverskime Apreiškimo 12. Tiesiog perskaitykime šiek tiek, nes mes... mes turime tam laiko. Ir perskaitykime, Apreiškimo 12-as skyrius ir 13-a eilutė.

Ir tą pačią valandą ten buvo didelis žemės drebėjimas… (Ne, aš, aš atsiverčiau ne tą vietą, 13-as)

Ir kai slibinas pamatė, kad buvo numestas į žemę, jis persekiojo tą moterį, kuri pagimdė vyriškos lyties vaiką.

165 Dabar jūs suprantate, jis buvo numestas į žemę ir įsikūnijo. Kai antikristo dvasia įsikūnijo žmoguje, tas žmogus pasikeičia iš vieno į kitą, iš antikristo dvasios į melagingą pranašą ir po to į jį įeina žvėris.

Lygiai taip pat kaip bažnyčia auga. Jo bažnyčia perėjo iš... iš antikristo į melagingą pranašą ir didingame ateisiančiame laikotarpyje, žvėris, kuris turi iškilti, todėl bažnyčia žengia taip pat, per išteisinimą, pašventinimą ir krikštą Šventąją Dvasia kaip Kristus esantis žmonėse, lygiai taip pat. Ir štai ten jis turi anti-provaizdį, (Suprantate?), to provaizdį, tiksliai. Jis tiksliai yra ten. Tai jis: išmestas iš dangaus.

167 Taigi, mes atrandame tai Apreiškimo 13:1-8...

Ir aš stovėjau ant jūros smėlio ir mačiau iš jūros iškylantį žvėrį... (Taigi, čia dvyliktame jis buvo išmestas. Dabar sekite.) ...mačiau iš jūros iškylantį žvėrį, turintį septynias galvas ir dešimt ragų, o ant jo ragų dešimt karūnų, ir ant jo galvų piktžodžiavimo vardą.

Ir žvėris, kurį mačiau, buvo panašus į leopardą, ir jo kojos... (O, jei tik mes dabar turėtume laiko, mes skirtume kitą vakarą tiems simboliams ir parodytume, vėl suvestume tai tiesiai į jį. Visi... Dauguma iš jūsų tai žinote iš kitų pamokų.) …kojos buvo kaip meškos, ir jo nasrai... nasrai kaip liūto nasrai; ir slibinas davė jam savo jėgą... ir savo sostą, ir didelę valdžią. (Na! Įsikūnijęs Šėtonas. Suprantate?)

Ir mačiau vieną iš jo galvų lyg mirtinai sužeistą;

171 Ir taip toliau tęsiasi, jeigu norite... Kai turėsite galimybę iki galo perskaityti. Ne, per... perskaitykime dar šiek tiek.

Ir mačiau vieną iš jo galvų lyg mirtinai sužeistą; ir jo mirtina žaizda užgijo; ir visas pasaulis stebėdamasis nusekė paskui žvėrį.

Stebėkite. Niekada nestebėkite komunizmo. Jis yra ne kas kitas kaip įrankis valdomas Dievo rankose, kad vieną dieną padėtų jums... atkeršyti už kraują, kaip mes prieisime prie to rytoj vakare. Suprantate?

Ir jie garbino slibiną… (Kas buvo slibinas? Šėtonas. Ar tai tiesa? Raudonas slibinas... Gerai.)… kuris davė valdžią žvėriui:… (Iš kur jis gauna savo valdžią. Suprantate?) ...ir jie garbino žvėrį, sakydami: „Kas yra lygus žvėriui? kas pajėgus su juo kariauti?“

Ir jam buvo duota burna, kalbanti didybes ir piktžodžiavimus; ir jam buvo duota valdžia pasilikti keturiasdešimt du mėnesius.

Ir jis atvėrė savo nasrus piktžodžiavimui prieš Dievą… (Štai taip. Suprantate? O, ant…)… piktžodžiauti jo vardui… (suteikė jam titulą) ...jo padangtei… (kuri yra Šventosios Dvasios buveinės vieta, kad padarytų tai vieta Romoje, Vatikano miestas; jūs galėtumėte perskaityti toliau) ...ir tiems, kurie gyvena danguje. (piktžodžiavo jiems, sakydami, kad jie buvo užtarėjai).

175 Ir jam buvo duota kariauti su šventaisiais... (Ir jis kariavo.) …ir juos nugalėti… (Jis taip ir padarė: degino juos prie stulpų, sumaitindavo liūtams ir žudė juos visais būdais, kuriais galėjo.) …ir jam buvo duota valdžia visoms giminėms ir kalboms, ir tautoms.

Taip Romoje neįvyko tol, kol pagoniškoji Roma neatsivertė į popiežiškąją Romą ir katalikų valdžia išplito pasaulyje; sukūrė visuotinę katalikų bažnyčią.

Ir garbins jį visi gyvenantys žemėje, kurių vardai nėra įrašyti knygoje... („Neliesk Mano aliejaus ir vyno“. Suprantate?) Ir garbins jį visi gyvenantys žemėje, kurių vardai nėra įrašyti gyvenimo knygoje Avinėlio, užmušto nuo pasaulio įkūrimo.

Jei kas turi ausis, teklauso.

Kas veda į nelaisvę, tas eis į nelaisvę; kas žudo kalaviju, turės būti nužudytas kalaviju. Štai šventųjų kantrybė ir... tikėjimas.

179 Taigi, praėjusį vakarą mes pamatėme kaip jis pasirodo su savo didingu kalaviju, kad žudytų. Mes atradome, kad jis taip pat bus užmuštas su Kalaviju, Žodžio kalaviju. Dievo Žodis aštrus, dviašmenis kalavijas jį užmuša, nuverčia jį žemyn. Palaukite, kol tie septyni Griaustiniai prabils savo balsais tai grupei, kuri iš tikrųjų gali paimti Dievo Žodį ir Jį išlaikyti. Jis perpjaus ir perkirs. Ir jie gali užverti dangus; jie gali užverti viena arba padaryti kitką, ką tik jie panorės. Šlovė.

Jis bus užmuštas Žodžiu, kuris išeina iš Jo burnos; Jis yra aštresnis už dviašmenį kalaviją. Jie galėtų pašaukti šimtą milijardų tonų skėrių, jeigu panorėtų. Amen. Ką tik jie pasakys, kad įvyktų, nes tai yra Dievo Žodis išeinantis iš Dievo burnos. Amen.

Dievas visada... Tai yra Jo Žodis, bet Jis visada naudoja žmogų, kad tai išreikštų. Pačiame Egipte Dievas galėjo pašaukti tuos skėrius, bet Jis pasakė: „Moze, tai tavo darbas. Aš tiesiog pasakysiu tau, ką daryti, o tu eik ir padaryk tai“. Jis galutinai tai padarė. Suprantate? Jis... Jis galėjo pasirinkti saulę, kad juos pašauktų; Jis galėjo paskirti mėnulį juos pašaukti arba vėją juos pašaukti, bet Jis... Jis pasakė: „Moze,...“. Tai... tai... Jis pasirenka vyrus. Gerai.

182 Taigi, čia mes atrandame, kad šis Šėtonas, po to, kai buvo išmestas iš dangaus, įsikūnija žvėryje ir dabar jis yra žvėris. Antikristas, melagingas pranašas, o dabar žvėris ir jam yra duotas mirties vardas, ir pragaras seka jį: visiškai Šėtonas savo soste... O, tai bent. Žemėje... jis yra Šėtonas, atstovas žemėje; dabar jis yra pasaulio karalysčių galva, tų pačių karalysčių, kurias jis pasiūlė Viešpačiui Jėzui Mato 4, Šėtonas dabar tampa tikru karaliumi.

Taigi, tai įvyksta vėliau. Dabar jis yra melagingas pranašas. Po kurio laiko jis taps žvėriu, kai jis ten nutrauks savo susitarimą su žydais. Jūs žinote kaip mes išnagrinėjome... Gerai.

183 Atkreipkite dabar dėmesį, tuo laiku jam bus duota žvėries širdis ir Šėtonas įsikūnys, nes kai Bažnyčia pakils, Šėtonas yra išvaromas. Suprantate? Tuomet tai bus baigta. Visi jo kaltinimai pasibaigs. Suprantate?

Taigi, kol... Pažvelkite, tol, kol Užtarėjas vis dar yra soste, Šėtonas gali ten stovėti ir kaltinti, nes kitoje pusėje jis yra advokatas. Jis yra Kristaus priešininkas. O Kristus yra... Jis stovi ten... Prie... prie... priešininkas stovi ten sakydamas: „Bet palaukite, Adomas puolė. Adomas padarė kitką. Aš jį nugalėjau. Aš priverčiau jo žmoną patikėti melu, o Tu pasakei, kad per tai ji bus pasmerkta. Aš tai padariau“.

Bet ten stovi Tarpininkas (Amen.), Giminaitis Atpirkėjas (Amen.) stovi ten su Krauju, kuris gali paimti begėdiškiausio nusidėjėlio širdį ir ją perkeisti. Tarpininkas yra soste. Taip, pone.

Šėtonas pasakė: „Bet jie yra kalti“.

Jėzus pasakė: „Jie nėra kalti“.

186 „Chloroksas“ buvo išrastas arba pagamintas tam, kad pašalintų dėmę, kad pašalintų rašalo spalvą ar bet kurios kitos dėmės... jie tai turi. Jis taip tai išskaidys, kad jūs niekada to daugiau nesurasite. Tai pavirsta atgal į dujas ir vėl iki pat kosminės šviesos ir toliau molekulių ir viso kito, kol tai sugrįžta į pirmapradę būseną iš kurios tai kilo. Tai yra kūrinys... tai turėjo... kūrinys turėjo atsirasti iš Kūrėjo. Bet visos cheminės medžiagos, kurios buvo sukurtos ir kartu sumaišytos, jos tiesiog išsiskaido ir tai yra viskas, daugiau nieko iš to nelieka. Net pats... tai yra vanduo, susimaišo su „Chloroksu“, kuris yra pelenai. Amen. Garbė Dievui, viskas švaru.

Štai ką padaro Jėzaus Kristaus Kraujas tikram Dievo vaikui. Kai jis išpažįsta tą nuodėmę ir stovi ten išteisintas Jo... Malonėje, gerume... Tai yra taip didinga, kad Dievas pasakė: „Aš daugiau net negaliu to prisiminti ir jis tikrai yra Mano sūnus“. „Iš tiesų Aš sakau jums, jeigu jūs pasakysite šitam kalnui persikelti ir neabejosite savo širdyje, bet tikėsite tuo, ką pasakėte, tai išsipildys; jūs galite turėti tai, ką pasakėte“. Jūs esate atpirktas sūnus. Amen. Aš žinau, kad tai yra tiesa.

189 Aš mačiau kaip ten atsirado voverės šešis skirtingus kartus, kiek žinau... ir iki to nei vienos iš jų ten nebuvo. Tokiu pačiu būdu kaip Jis gali sukurti voveres, taip pat Jis gali sukurti skėrius ar varles, ar bet ką kitą. Jis yra Dievas, Kūrėjas. Tai tiesa. Ir kuomet... ne mirtingasis, bet kai ta to mirtingojo nuodėmė yra išpažinta ir panardinta į tą Jėzaus Kristaus baliklio „Chloroksą“, tai išbalina visą nuodėmę, jis yra visiškai grynas be nuodėmės, be kaltės.

Tas, kuris yra gimęs iš Dievo nedaro nuodėmės, nes jis negali nusidėti. Tarp jo ir Dievo yra Baliklis. Kaip tai galėtų apskritai ten patekti, kai Tai išskaido tai ir nusiunčia tai atgal tam, kuris tai iškreipė. Amen. O, jaučiuosi religingai. Aš... aš sakau jums, aš dabar jaučiu sužadinimą, kai šitai pradeda apsireikšti.

192 Atkreipkite dėmesį, Šėtonas tikrai būdamas savo soste (Taip, pone.) pasiūlė jį Dievui, pasiūlė jį mūsų Viešpačiui. Čia, jis sėdi čia savyje turėdamas savo žvėrišką širdį. Taigi, čia yra asmuo, žvėris, įsikūnijęs velnias. Jis pasirodo čia žemėje, būdamas melagingai apsimetęs (O, tai bent.), melagingai apsimetęs tikru Žodžiu, jis sieja save su Žodžiu.

Jis padarė lygiai tą patį, ką jo... jo provaizdis padarė, kuriuo buvo Judas, prieš du tūkstančius metų. Ką jis padarė? Judas atėjo kaip tikintysis, būdamas velniu iš pat pradžių. Jis buvo gimęs pražūties sūnus. Jis negalėjo apgauti Jėzaus, nes Jis žinojo jį iš pat pradžių (Amen.), nes Jis buvo Žodis.

194 Gerai. Ir nepamirškite, Judas užėmė iždininko vietą ir puolė per pinigus. Taip pat puola šios dienos bažnyčia. Katalikų bažnyčia (kaip mes pastebėjome praėjusį vakarą) apmokestino novenas [devynių dienų maldos – Vert.], ėmė pinigus iš jų už maldas ir ėmė pinigus iš jų už viską. Tai yra beveik vienodai... taip pat puolė katalikų bažnyčios dukterys, kuriomis protestantai... Viskas yra dėl pinigų. Štai dėl ko puolė Judas ir štai kur jis puolė, ir štai kur protestantai puola.

Sekite... Joja ant palšo žirgo kaip jis pasirodo savo jojime, paskutinysis jojimas. Dabar jis yra savo paskutiniajame. Taigi, tai nėra mūsų dienoje. Tai bus ateityje. Tai yra išpranašautas Antspaudas. Nes, suprantate, Bažnyčia jau bus pakilusi, kai tai įvyks.

195 Kai Kristus pasirodys čia žemėje kai... kai šitas veikėjas pasirodys ir taps visiškai, visiškai velniu... Iš antikristo iki paties melagingo pranašo, po to pereis į žvėrį, patį velnią ir jis joja ant palšo žirgo, visiškai nusidažiusio ir susimaišiusio visokiomis spalvomis, kad būtų palšas ir mirtinas.

Bet kai čia žemėje pasirodys mūsų Viešpats, Jis jos ant sniego baltumo žirgo ir Jis bus visiškai, visiškai, Emanuelis, Dievo Žodis įsikūnijęs žmoguje. Jūs galite suprasti koks tarp jų yra didelis skirtumas. Toks yra skirtumas.

197 Atkreipkite dėmesį, antikristas buvo ant palšo žirgo, sumaišytos spalvos. Žirgas yra gyvulys simbolizuojantis jėgą. Jo jėga yra visiškai sumaišyta. Kodėl? Tai politika; tai... tai valstybinės jėgos; tai religinės jėgos; tai demonų jėgos; tai visokiausios kartu sumaišytos jėgos, tai buvo sumaišytas palšas žirgas. Jis turi visokiausias jėgas.

Bet kai ateina Jėzus, tai yra ant vienos vientisos spalvos žirgo – Žodžio. Amen. Šitas sumaišė savo spalvas: raudona, balta, juoda. Trys spalvos viename... simbolizuoja vieną ir trys jėgos simbolizuojančios vieną: baltas žirgas, juodas žirgas, raudonas žirgas ir trys karūnos vienoje. Suprantate? Žinoma.

200 Aš esu pats matęs karūną... stovėjau, o, štai taip arti ir žiūrėjau į ją. Neleido man prie jos arčiau prieiti nei per stiklą. Todėl ji ten buvo, užrakinta didele spyna, padėta ant stendo, triguba karūna; todėl aš žinau, kad tai yra tiesa. Todėl jis buvo ten... triguba karūna. Dangaus vietininkas, skaistykla ir žemė. Kartu susivienijusios trys jėgos, suprantate, visos susimaišiusios spalvoje, palšoje. Mirtis kalbėjo visur. Politinė ir... ir religinė ir... ir demonų jėgos kartu susimaišiusios. Politika, jis yra politikos karalius; Šėtonas yra. Protingas? Ak! Žinoma, nebandykite jo pergudrauti; tiesiog pasitikėkite Viešpačiu.

Kaip aš jau... anksčiau tai išnagrinėjau, tikrai protingas, išsilavinimas ir tokios rūšies dalykai kyla iš klaidingos pusės. Tiesiog atsekite tai Rašte; surasite, kad tai tiesa. Pasekite Kaino vaikus ir pažiūrėkite, kuo jie tapo. Po to pasekite Seto vaikus, pažiūrėkite, kas jie buvo.

203 Nėra taip, kad aš palaikau nemokšiškumą, visiškai ne, ne pone, bet paimkite bet kurį žmogų iš Biblijos, labai retai... Ir jis... Buvo vienas vardu Paulius, kuris buvo protingas žmogus ir jis pasakė, kad turėjo pamiršti viską, ką žinojo tam, kad pažintų Kristų. Jis pasakė: „Aš niekada nebuvau pas jus atėjęs su viliojančiais žmonių išminties žodžiais, bet aš atėjau pas jus Kristaus prisikėlimo jėgoje“.

Teisingai, Šventosios Dvasios jėgoje... Pažiūrėkite į kitus. Kai kurie iš jų net negalėjo atskirti dešinės rankos nuo kairės ir... ir visi... Išnagrinėkite visą pranašų laikotarpį ir iš kur jie ateidavo ir taip toliau. Suprantate, ką aš turiu omenyje? Suprantate, tai gudrumas, intelektualumas ir išmintis; išmintis būtent ir yra tas dalykas, kuris jus atitraukia nuo Dievo.

206 Jis turėjo jėgas arba tris... tris pavaldumus: žemę, dangų ir skaistyklą. Jis pats yra trejybė. Jis yra iš to sudarytas ir jis joja trejybėje. Jo jėga yra trejybėje. Jo karūna yra trejybėje. Jo žirgas yra trejybėje. Kas jis yra? Trejybė, trejybės jėga, trejybės karūna, trejybėje jojantis žirgas (Tai yra pareigybės) vėl ketvertas (Suprantate?), vėl ketvertas.

Gerai, trys jo tarnavimo etapai padaro jį vienu asmeniu, įsikūnijęs Šėtonas, trys tarn... etapai... Antikristas, melagingas pranašas ir žvėris, šie trys provaizdyje... Suprantate, taigi dabar čia yra trys provaizdžiai, kurie jį sudaro. Dievas... arba Dievas taip pat Save apreiškia, vandenyje, kraujyje, dvasioje. Padaro Krikščionį Dievo sūnumi per Dievo Žodį. Suprantate? O šitos trys jėgos padaro jį velniu. Suprantate? O, šie čia yra vanduo, kraujas ir dvasia, kurie yra iš Dievo. O čia tai yra pol... politika, religija ir kartu susimaišiusi demonų jėga, kuri padaro jį velniu.

Pirmasis Kristaus atėjimas, mirtingasis. Jis ateina tris kartus. Kristus yra trejete. Suprantate? Sekite kaip jis ateina, jis yra ketverte.

210 Sekite Kristų. Pirmasis atėjimas, Jis ateina kaip mirtingasis, kad nukraujuotų ir mirtų. Ar tai tiesa? Tai yra Jo pirmasis atėjimas. Antrasis atėjimas yra paėmimas. Mes susitinkame su Juo danguose, nemirtingasis. Jo trečiasis atėjimas, Jis yra įsikūnijęs Dievas (Amen. Taip.), Dievas Emanuelis, kad karaliautų žemėje. Tai tiesa. Tik trys...

Ketvirta raitelio stadija... Sekite. Ketvirtas šio raitelio etapas yra pavadintas mirtimi. Mirtis reiškia amžiną atskyrimą nuo Dievo. Štai ką reiškia mirtis: būti amžinai atskirtam nuo Dievo.

Taigi, jeigu mes priskiriame šį veikėją ten, klase... Jeigu mes parodėme pagal Bibliją, kas yra šitas veikėjas... Ir mes netgi paminėjome kalvas, vietą ir viską tiksliai pagal detales iki pat galo. O dabar, erelio jis yra pavadintas mirtimi. Štai kaip Jis jį vadina.

213 Nepamirškite čia... Suprantate, mirtis yra amžinas atskyrimas. Nepamirškite, šventieji nemiršta. Jie miega, o ne miršta. „Kas klauso Mano žodžių ir tiki Mane siuntusįjį, turi Amžinąjį Gyvenimą“. Tai tiesa. „Neateis į teismą, bet yra perėjęs iš mirties į Gyvenimą. Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas“, – pasakė Jėzus, – „kas manimi tiki, nors ir bus miręs, tačiau gyvens; Ir kas tik gyvena ir tiki Manimi, niekada nemirs...“.

Lozorius miręs? „Jis miega“. „Nebijokite, mergaitė nėra mirusi, bet miega“. Jie juokėsi iš Jo, kad paniekintų. Ar tai tiesa? O, tai bent. Suprantate, šventieji nemiršta. Atskyrimas nuo Dievo yra mirtis, amžinoji mirtis ir šitas veikėjas yra vadinamas mirtimi. Todėl laikykis nuo jo atokiai.

215 Kas jis yra? Organiz... organizacinė sistema, pirmoji, bažnyčia numeris vienas, susiorganizavusi. Ir kai jis priėmė... Konstantino supratimą Nikėjos taryboje... Mes parodėme tas moteris praėjusį vakarą ir parodėme kaip Ieva, pirmoji nuotaka prieš jos vyrui prie jos priartėjant, ji puolė per netikėjimą Dievo Žodžiu Edene. Dvasinė Nuotaka, kuri gimė Kristaus Sekminių dieną, prieš Jam galint prie jos prieiti, kas nutiko? Ji puolė Romoje, kaip? Iškeitė savo Žodžio dorybę į dogmą. Amen.

O, tai bent. Aš... aš jaučiu sužadinimą, kuris vėl mane apima. Pagalvojus, kad tai... Aš nenoriu keistai elgtis. Aš neturiu to omenyje, bet aš tiesiog... Jūs nesuvokiate, ką tai su manimi padaro. Aš sėdėjau su šiais dalykais jau keturias dienas , tiesiog, tai tiesiog... aš turiu kažką pasakyti, kad kaip ir vėl galėčiau pasijausti žmogumi. Jūs žinote, ką turiu omenyje. Gerai.

Pradedi apie tai kalbėti ir visur pradedi matyti pasirodančius regėjimus. Tai tiesa. Suprantate, dėl šios priežasties aš pasakau kažką, kas mane sugrąžina atgal ir sukrečia. Suprantate?

218 Ar esate kada pastebėję, kai mes turime atskyrimo eilę? Man kažką pasakius žmonės pradeda juoktis; po to aš pasakau kažką, kas priverčia žmones verkti; po to aš pasakau kažką, kas juos supykdo. Taip aš galiu atskirti. Aš pasakau kažką tam, kad pažiūrėčiau, kaip tai bus priimta. Tada aš matau kokia šviesa yra virš jų, kas vyksta. Aš žinau kokia yra padėtis, dabar, ar yra potraukis, ar ne. Jeigu to nėra... Ten sėdi tikras tikintysis, gerai.

Tu pašauki juos, pasakai: „Jūs, toks ir toks“. Ir kai tu nusileidi, Dvasia pradeda patepti, tada tu pradedi matyti tą visur sklindantį žybsėjimą (Suprantate?), štai taip aplink, visame kambaryje. Dėl šios priežasties aš kažką pasakau, pradedu kaip ir iš naujo, vėl pradedu naujai. Suprantate?

Taigi, nuo pat praėjusio sekmadienio aš vien tik sėdžiu kambaryje, tik meldžiuosi, tai viskas, patepime; ir aš... aš žinau, kad tai yra teisinga. Ar jūs tikite Dievu? Žinau, kad tikite. Tiesiog būkite budrūs savaitės pabaigoje. O... o... Suprantate? Suprantate? Gerai. Suprantate?

221 Taigi, mirtis reiškia amžiną atskyrimą nuo Dievo. Dabar prisiminkite – šventieji nemiršta. Nepamirškite, jo nuotakai buvo duotas palšas žirgas... Turiu omenyje, kad šitam raiteliui buvo duotas palšas žirgas, kad... kad su juo jotų, jam yra duotas šis... šis palšas žirgas, kad su juo jotų. Ir jojo šiuo palšu mirties žirgu. Dabar mes žinome, kas tai buvo. Mes žinome, kokia tai buvo bažnyčia.

Ir prisiminkite... ir praėjusį vakarą, ji buvo ne tik paleistuvė, ji buvo paleistuvių motina. Ir mes atrandame tai, kas padarė ją paleistuve... tai moteris, tai tokio būdo moteris... (Aš tik... Tai žeminantis žodis pavartojimui tokioje mišrioje auditorijoje, bet Biblijoje yra taip pasakyta. Suprantate?). Todėl tuomet mes suvokiame, kad tai yra... tai yra moteris, kuri gyvena neištikimai savo santuokos įžadams. Ir suprantate, ji turėtų būti... pati sako... vadina save dangaus karaliene. Tai turėtų Dievo nuotaka, Dievas yra Kristus. Ir mes atrandame, kad ji paleistuvauja; ir ji verčia žemės karalius paleistuvauti, ir visus turtingus vyrus, ir didingus vyrus; visa žemė nusekė paskui ją. Suprantate? Ir toliau mes atrandame, kad ji pagimdė dukras ir jos buvo paleistuvės.

225 Kas yra paleistuvė, jei ne prostitutė, tai tas pats, sanguliavimas, nesantuokinių santykių turėjimas, blogis, svetimavimas, darymas... Ką jie padarė? Susiorganizavo, sukūrė sistemą, mokė žmonių sukurtų sistemų, sekmininkai ir visa likusi daugybė.

Taigi, neleiskite sau... sau prarasti sąžinės, sekmininkai. Bet leiskite man jums kažką pasakyti. Pažiūrėkime tiesiai į faktus. Mes jau per toli nuėjome, kad dabar pradėtume išsisukinėti.

Pažvelkite štai čia. Mes gyvename Laodikėjos Bažnyčios Periode, ir tai buvo absurdiškiausias bažnyčios periodas iš visų, drungnas ir vienintelis, kuriame Kristus buvo išorėje, bandydamas sugrįžti atgal į vidų; ir tai yra sekmininkiška žinia …?… Pasakė: „Aš turtingas“. Žmogau, tu iš pradžių buvai vargšas. Dabar tu esi... iš tikrųjų praturtėjai (Suprantate?), neturi jokio poreikio ir... ir koks tu buvai.

O Jis pasakė: „Tu esi nuogas, apgailėtinas, aklas, vargšas, nelaimingas ir netgi to nežinai“.

Taigi, jeigu ten gatvėje žmogus būtų nuogas ir tai žinotų, na, jis pabandytų sau padėti; bet, kai jis... kai jis to nežino ir jis nenori jūsų klausyti, tuomet jis yra blogoje padėtyje. Dieve, turėk jam gailestingumo. Teisingai.

230 Atkreipkite dėmesį. O, tai bent. Taigi, nepamirškite, šitas antikristas yra žmogus, jo nuotakai, kuri yra bažnyčia, buvo duotas laiko tarpas, kad atgailautų; ir ji to nepadarė tame bažnyčios periode, Tiatyruose. Ar jūs prisimenate tai? Suprantate?

Na, sugrįžkime atgal tik minutėlei. Mums nepakenks sugrįžti atgal tik minutėlei. Sugrįžkime atgal, 1-as... 2-as skyrius, tik minutėlei. Mes tik perskaitysime tai... 2-as skyrius... Taigi, Tiatyrai. Dabar sekite tai greitai, dabar. Tai bent, jau beveik laikas pabaigti, o mes dar net nepradėjome. Bet...

231 Atkreipkite dėmesį, Tiatyrai. Taigi, tai prasideda nuo 18-os eilutės... 2-o skyriaus.

...angelui... (Tai yra pasiuntinys.) ...bažnyčios Tiatyruose angelui rašyk: ‘Tai sako Dievo Sūnus, kuris turi akis kaip ugnies liepsna, ir jo kojos kaip grynas varis;

žinau tavo darbus ir geraširdiškumą, ir tarnavimą, ir tikėjimą, ir tavo kantrybę, ir tavo darbus; ir paskutiniųjų yra daugiau, negu pirmųjų.

Tačiau turiu prieš tave kai ką, nes leidi tai moteriai Jezabelei...

232 Štai jums. Jūs žinote ją iš Biblijos. Ji buvo Ahabo žmona. Ir čia yra moteris, bažnyčia, Jezabelė, melagingo pranašo žmona, kuris turėjo būti tikras Dievo pranašas: popiežius (Teisingai.), tikras pranašas ir jo žmona Jezabelė. Taigi, Ahabas turėjo būti tikras žydas, tačiau jis buvo nedorėlis; jūs tai žinote. Nes jo žmona tiesiog nuvedė jį tokiu keliu, kokiu jis norėjo. Mes atrandame, kad Jezabelė paima savo pinigus ir veda šiuos tokiu keliu, kuriuo jie taip pat nori.

...vadinančiai save pranaše... (Suprantate tai?) ...mokyti ir suvilioti mano tarnus... (Matote, tas Jezabelės mokymas užpildė šalį.) ...kad paleistuvautų bei valgytų tai, kas paaukota stabams.

Ir aš jai daviau laiko atgailauti... (Suprantate?) …dėl savo paleistuvystės; bet ji neatgailavo. (Sekite kitą eilutę.)

...aš įmesiu ją į patalą... (Tai yra pragaras.) …o su ja svetimaujančius – į didelį suspaudimą… (Tai eisiantieji į didelį suspaudimą.) ...jeigu jie neatgailaus dėl savo darbų. (Dabar, sekite čia.)

...nužudysiu jos vaikus... (jos paleistuves) ...mirtimi… (Dvasine mirtimi... Ar jūs tikite tuo? Tai yra Žodis. „Aš nužudysiu jas mirtimi“. O jeigu jos yra nužudytos, jos yra amžinai atskirtos.)

236 Gerai, nepamirškite, Jis davė jai laiko atgailauti. Tiatyrų periodas buvo tamsusis periodas. Tuo laiku jojo tamsiojo žirgo raitelis ir jam turėjo būti sumokėta ir maldos ir... ir novenos, ir taip toliau.

Taigi... Ar matote, koks tuomet buvo jo juodasis žirgas? Po to, kai jis atsisakė atgailauti Tiatyruose (Sekite.), pakeičia jojimą nuo juodo žirgo ant palšojo, mirties, savo galutiniam tarnavimui.

237 Taigi, čia aš galbūt papurtysiu individus. Atmesti Dievą, atmesti Dievo kvietimą, vieną kartą padarysite tai paskutinį kartą. Ir lygiai kaip tai padarė ta bažnyčia, tai baigta. Dievo kantrybė ne visada pakęs žmogų. Suprantate? Ir kai ji tai atmetė ir atsisakė tai priimti, tada ji pasikeitė ir išėjo; dabar ji turi vardą, vadinamą mirtimi, atskyrimu.

Dievas pasakė: „Aš paimsiu netgi jos vaikus, protestantus, ir juos visus nužudysiu amžinu atskyrimu“.

Štai taip, Tiatyrų Periodas, tamsusis periodas. Jo juodasis žirgas dabar pavirsta į mirtį jo galutiniam tarnavimui. Matote kaip bažnyčios periodai tiesiog tobulai dera su Antspaudais, tuomet mes žinome, kad tai yra teisinga. Šventoji Dvasia nedaro jokių klaidų. Jis suteikė mums didį įrodymą praėjusį kartą, kai mes pabaigėme nagrinėti bažnyčios periodus, jūs žinote.

Matote mylinčią, didelę Dievo kantrybę. Prieš ją nuteisdamas Jis davė jai laiko atgailauti. Ir Viešpaties Vardu aš sakau: Jis davė protestantų bažnyčiai tą patį, bet ji to nepadaro. Šie pamokslai sudrebino viską, bet ji to nepadaro. Ji laikysis savo pačios dogmų ir religijos; Man nesvarbu kiek jūs bandysite tai paaiškinti.

241 Kaip aš pasakiau ten Čikagoje, kažkurią dieną prieš daugiau tarnautojų nei čia yra sėdinčių žmonių... Ir ten jie mane prirėmė dėl gyvatės sėklos mokymo ir tų visų kitų dalykų. Aš pasakiau: „Kas nors paimkite savo Bibliją ir ateikite čia, ir tuomet atsistokite šalia manęs“. Niekas nieko nepasakė.

Tomis Hiksas pasakė: „Aš... aš niekada to taip anksčiau nebuvau girdėjęs, broli Branhamai. Aš noriu tų trijų šimtų garsajuosčių. Aš noriu išsiųsti jas visiems savo tarnautojams“.

Ten buvo apie penkiasdešimt ar septyniasdešimt penki, kurie pasakė: „Aš atvyksiu ten persikrikštyti“. Ar jie atvyko? Nei vienas iš jų. Kodėl? Jis davė jiems laiko atgailauti. Jis atiduos jų vaikus mirčiai, dvasinei mirčiai. (Mes pratęsime apie tai rytoj vakare, Viešpačiui leidus, ar šeštadienio vakarą, apie tas rykštes, kurios praeina. Jūs stebėkite, kas ten įvyks.)

245 Kaip Jis davė Egiptui, Jis davė Egiptui laiko atgailauti. Kokia buvo ta paskutinė rykštė? Mirtis. Tai paskutinė rykštė, kuri ištiko sekmininkų bažnyčią. Tai yra dvasinė mirtis; ji yra negyva. Tai yra Viešpaties Vardu. Ji yra dvasiškai mirusi. Jis davė jai laiko atgailauti, bet ji tai atmetė; dabar ji yra negyva. Ji niekada daugiau nepakils.

O tie žmonės ten bando atvesti episkopalinės bažnyčios narius ir kunigus, ir panašiai, ir vadina juos: „Šventasis tėve toks ir toks“ kad... Na, jie turėtų susigėsti dėl savęs. Kokie akli žmonės gali tapti? Ar Jėzus nesakė, kai ta mieganti mergelė atėjo nusipirkti aliejaus, ar ji jo negavo?

248 Visi... Jūs girdite žmones sakančius: „Aš gavau Šventąją Dvasią; Aš kalbėjau kalbomis“. Bet prie tokios bažnyčios jie nenori prisiartinti. „O, žinote, aš manau, kad nenoriu artintis prie tokios vietos“. ir po to sakote turį Šventąją Dvasią? Bet jūs norite savo išaukštinto būdo. Jūs norite pasilikti Babilone ir taip pat mėgautis dangaus palaiminimais.

Jūs turite patys padaryti sprendimą. Jūs negalite pasilikti ten pasaulyje ir tarnauti Dievui tuo pat metu. Jėzus pasakė, kad jūs negalite tarnauti Dievui ir mamonai. Todėl, jei jūs nesitikite... Jeigu jūs iš tikrųjų buvote išgelbėtas, jūs mėgausitės susirinkimais, kuriuose Šventoji Dvasia įrodo Save ir parodo, kad toks yra Dievo Žodis.

251 Kažkas pasakė: „Ten žmonės per daug triukšmauja. Tai mane erzina“. Jūs susierzintumėte, jeigu patektumėte į dangų. Ir jūs tik pagalvokite, kai jie visi ten bus; kaip tuomet bus?

O tai bent, kaip Viešpats nori... Jo... Jo didelė kantrybė kaip kad, kai Jis buvo Nojaus dienomis. Jis sunkiai stengėsi. Jis ilgai kentė šimtą dvidešimt metų, kad jie atgailautų; jie to nepadarė.

Egipto dienomis Jis siuntė rykštes ir visa kita; jie to nepadarė. Jis siuntė Joną; jie nesugrįžo. Jis siuntė Jėzų, kad numirtų tam, kad išgelbėtų visą grupę, kuri išgirs Žodį.

255 O dabar paskutiniosiomis dienomis Jis dar kartą pažadėjo, jog Jis atsiųs Žinią, kad tai pašauktų ir atstatytų tam pirmapradį tikėjimą... atgal į Žodį, o jie to nepriima. Jie yra tokie dogmatiški savo dogmose ir religijoje, kad jie... o, jie galvoja, jeigu jie turėtų... Jeigu nužengtų Angelas... Bet Dievas to nedaro. Jis paima kažką neišsilavinusį ir kvailą, kažką, kas beveik nemoka abėcėlės ar nieko ir tada Jis paima tokį žmogų. Nes Jis gali paimti kažką, kas yra niekas ir tada per jį veikti. Kol kažkas galvoja esąs kažin kas, tuomet jie nieko negali su tuo padaryti. Jis visada taip padarydavo. Jūs turite tapti niekas tam, kad taptumėte kažkas su Dievu.

257 O, tai bent. Ir atkreipkite dėmesį. Visgi Jis davė jai laiko atgailauti, bet ji to nepadarė. Jis ir vėl tai padarė; ji to nepadaro. Jos atmetimas padaro ją... arba... Jos atmetimas sudaro tobulas sąlygas Šėtonui įeiti į ją ir įsikūnyti (Teisingai.), įsikūnyti būtent joje, nes ji atmetė Žodį ir tai yra lygiai tas pats, kai protestantų bažnyčia tampa paleistuve, nes ji atmeta įrodytą Dievo Žodžio Tiesą, ir tai duoda velniui vietos įeiti į patį vidų ir įsikūnyti, ir jis padarys žvėriui atvaizdą jiems galint kartu susivienyti, būtent dabar ir eiti toliau, ir padaryti būtent tai, ką jis pasakė. Teisingai. Amen.

Jeigu turėčiau išsilavinimą, aš galėčiau tai išreikšti. Aš neturiu jokio išsilavinimo. Aš tik tikiuosi, kad Šventoji Dvasia jums tai apreikš. Jis tai padarys tiems, kurie... Teisingai. Jis tai padarys.

260 Atkreipkite dėmesį. Pažiūrėkite kaip... ką ji čia padarė. Ji atmetė Dievo žinią jai, kad atgailautų. Ji pradėjo antikristą ir tai yra tai, kas ji buvo. Ji tapo melagingu pranašu, įsikūnijusiu velniu ir kai ji padarė su savo melagingu mokymu... Tuomet visame tame Dievas jai davė laiko atgailauti, bandė prie jos prieiti.

Matote kokia didelė kantrybė, kokia nuostabi meilė? Nėra kitos tokios meilės kaip ši. Pažiūrėkite į tuos, kurie net spjovė Jam į veidą ir panašiai, Jis atleido jiems. Tai yra Dievas. Suprantate? Neatmeskite Dievo žinios.

Pažvelkite, jos paprašė atgailauti, sugrįžti atgal, nuo kur ji nupuolė. O nuo kur ji nupuolė? Nuo Žodžio. Taip. Nuo ko Ieva nupuolė? [Susirinkusieji atsako: „Nuo Žodžio“. – Red.] Nuo ko denominacija nupuolė? [Susirinkusieji atsako: „Nuo Žodžio“. – Red.]

Štai taip. Suprantate? Nėra kito kelio, tai visada susiveda į Žodį, būtent atgal į Žodį (Suprantate?), o jie įsitraukia į sistemą, kuri nuveja juos nuo Žodžio, nuveja juos nuo Žodžio vietoj to, kad vestų į Žodį.

Atkreipkite dėmesį. Pažvelkite, jai buvo duotas laikas atgailauti, sugrįžti. Atgailauti reiškia sugrįžti, atsigręžti atgal, apsisukti aplink, atgailauti, sugrįžti atgal. Ir jai buvo duotas laikas sugrįžti ten, kur tas...

265 Dabar nepamirškite, ji buvo pirmapradė sekmininkiška bažnyčia ant kurios Sekminių dieną buvo išlieta Šventoji Dvasia. Kas iš Biblijos nagrinėtojų tai žino? Žinoma, kad ji buvo. Matote iš kur ji išėjo. Ji atkrito nuo Žodžio ir priėmė dogmas. Ji tikisi... Vietoj Šventosios Dvasios ji norėjo švento žmogaus: daktaro, teisės magistro, filosofijos mokslų daktaro, visokių mokslų, ir po to padarė jį popiežiumi. Suprantate? Žinoma, bet ji... ji to norėjo, kad kažkas vietoj jos melstųsi, kažko, kam ji galėtų tiesiog užmokėti, ir tai viskas, ką jai reikėjo padaryti. Suprantate?

Taigi, šiandien tai tas pats. Tol, kol jie turi suolą sėdėjimui, padeda daug pinigų ant paaukojimų lėkštės, to pakanka. Jie yra tos bažnyčios nariai. Daugiau nieko kito jiems apie tai nesakykite. Jie nenori žinoti. Tai yra jos dukterys.

Taigi, nuo ko ji nupuolė? Nuo tikrojo, apaštalinio apaštalų ir pranašų Žodžio. Štai nuo ko ji nupuolė. Štai nuo ko nupuolė protestantai.

Atgailaukite. Sugrįžkite. Atsigręžkite, kol dar ne per vėlu, jeigu jau dabar nėra per vėlu. Vieną iš šių dienų tas Avinėlis paliks Savo vietą ir tada viskas bus baigta. Taip pat dabar jos dukterų buvo prašyta, prieš būnant nuteistoms kartu su ja, sugrįžti atgal.

269 Taigi, paskutinė žinia, kurią jie gaus bus tada, kai tas pranašas apie kurį aš kalbėjau, apie kurį perskaičiau daug knygų... Ir aš žinau, kad tikri, sveiko proto, dvasiškai mąstantys žmonės žino, kad tai artėja. Suprantate, jie žino, kad tai artėja. Suprantate, jie... Bet bėda yra tame, kad jie vis kartoja: „Mums to reikia. Tai kažkada bus“. Ir kai tai ateis, tada jie bus tokie kuklūs, kad greičiausiai jie tai praleis, kaip jie tai padarė anuomet. Teisingai.

Žmonės apie tai parašys ir padarys visa kita, pasakys: „O, taip. Tai turi būti“, – ir tuomet leis, kad tai būtų jiems parodyta, bet jie tiesiog nueis toliau. Suprantate? Jie visada taip padarydavo.

270 Dabar sekite. Pirmapradis Žodis, jie... ji turi atgailauti, kad sugrįžtų. Todėl jos dukterų buvo paprašyta... kad būtų priverstos... jos bus nuteistos ir įmestos į tą patį patalą ir bus nužudytos kartu su ja. Jų buvo paprašyta sugrįžti į pirmapradį Žodį, sugrįžti į apaštalinį mokymą; bet jie yra tokie surišti savo religija ir dalykais, kad to nepadarys. Jie tik tyčiojasi iš to.

Ką jie po to padarys? Galiausiai jie susiformuoja į žvėries atvaizdą, kitą jėgą, atkreipkite dėmesį, ir pasielgia su Avinėlio Nuotaka taip, kaip ji pasielgė Apreiškimo 13:14. Štai ką jie padaro, tiesiog persekioja, tai tiesiog tas pats.

Bažnyčios taip tyčiojasi iš tikrosios Kristaus Nuotakos kaip kad Roma visada tyčiodavosi (Lygiai taip pat. Taip, pone.), elgiasi su tikrąja Avinėlio Nuotaka lygiai taip pat kaip ji pasielgė Apreiškimo 13:14.

Taigi, atkreipkite dėmesį, mes matome pagal Dievo pažado Žodį, Jis... Jis nužudys jos vaikus, denominacijas, jos dukteris, dvasine mirtimi. (Taigi, tai Apreiškimo 2:22. Nepamirškite to.) Nužudyti reiškia pasiųsti miriop, o mirtis yra amžinas atskyrimas nuo Dievo Akivaizdos. Pagalvokite apie tai, draugai. Pagalvokite apie tai. Nepasitikėkite žmogaus sukurta religija. Nuo visko, kas yra priešinga Žodžiui, laikykitės nuo to atokiai.

273 Dabar sekite. Sekite čia Biblijoje. Yra pasakyta, kad jo vardas buvo pragaras ir... Aš turiu omenyje jo vardas buvo mirtis ir pragaras sekė paskui jį. Taigi, pragaras visada seka mirtį, žemiška prasme. Kai žemiškas žmogus miršta, jį seka pragaras; tai yra kapas, Hadas (Suprantate?); taip yra fizine prasme. Bet dvasine prasme, tai yra ugnies ežeras. Suprantate? Gerai. Suprantate, tai yra amžinas atskyrimas, kur jie yra sudeginami ir tiesiog... Ir Malachijo 4 yra pasakyta: „Tai nepaliks jam nei ražienos ar šakos, ar nieko kito“. Tokiu būdu pasaulis vėl apsivalys Tūkstantmečiui. Suprantate?

276 Ar esate pastebėję, kad raitelis yra „jis“ ir „...rankoje jis turėjo...“. Žmogus, melagingas pranašas, bet jo nuotaka yra vadinama bažnyčia, „ji“, Jezabelė: Ahabas, Jezabelė. Na, tobuliau ir būti negali, ar ne? Suprantate? Ji taip pat yra dukterimis, bet niekada nepriėmė vieno žmogaus valdžios. Protestantai tai daro. Bet vistiek yra paleistuvė dėl jų doktrinos principo, denominacijos, sistemos... Tai tiesiog... štai, kas yra sakoma.

278 Atkreipkite dėmesį. Į ką visa tai atves? (Taigi, mes turime čia tik apie dvylika, keturiolika minučių, spėju.) Pažiūrėkite į ką visa tai atves. Kas tai? Tai sugrįžta būtent atgal kaip tai buvo. Tai prasidėjo danguje; tai artėja į paskutiniojo laiko mūšį.

Pirmas dalykas danguje buvo mūšis. Liuciferis buvo išmestas ir atėjo į žemę; tada jis užteršė Edeną. Nuo tada jis nuolatos teršia.

O dabar, nuo mūšio danguje, tai pereis į mūšį žemėje ir tai turės pasibaigti... žemėje paskutiniuoju laiku, mūšyje vadinamame Armagedonu. Taigi, visi tai žino. Mūšis prasidėjo danguje. Šventas... Ir taip jie išmetė juos. Mykolas ir Jo angelai nugalėjo juos – tiesiog išvarė. Ir kai jie tai padarė, nukrito tiesiai į Edeną ir čia pradėjo mūšį, žemai čia.

280 Tegul... Dievas sustiprino Savo vaikus Savo Žodžiu; o Ieva išlindo, pasakė: „Aš tikiu, kad tu teisus, galbūt...“ Ir nuo to tai prasidėjo ir toliau tęsiasi. Po to nužengė Dievas ir tada Jam reikėjo... Jis nužengė atpirkti tų, kurie nužengs... Kaip aš pasakiau: „Dievas yra kaip didis rangovas. Jis sudeda visas Savo medžiagas ant žemės ir tada Jis stato Savo statinį“.

Dabar nepamirškite, prieš atsirandant sėklos... grūdui žemėje, prieš atsirandant saulei, kuri apšvies žemę, jūsų kūnas buvo žemėje, nes jūs esate žemės dulkės. Suprantate? Jūs esate. Dievas yra Rangovas.

282 Taigi, būdas, kuriuo Jis ketino tai padaryti – buvo paimti iš žemės kaip Jis sukūrė Adomą, nedidelė sauja kalcio, potašo ir kosminės šviesos, ir, „ūūū“... [Brolis Branhamas skleidžia pūtimo garsą – Red.] Ištaria: „Štai Mano kitas sūnus“. Suprantate? Po to Jis paima dar daugiau ir „ūūū“ [Pūtimo garsas – Red.], „Štai dar vienas“.

Bet ką padarė Ieva? Ji sugadino tą būdą ir ji atliko tai per lytinį aktą; tuomet tai ištiko mirtis.

Taigi, ką daro Dievas? Jis turi tiek daug tų sėklų ten, kurios yra iš anksto paskirtos, tiek iš anksto paskirtųjų ir tuomet paskutiniuoju laiku Jis nepasakys: „Ieva, ateik pagimdyk dar vieną vaiką“. Jis: „ūūū“ [Pūtimo garsas – Red.] pašauks ir aš atsiliepsiu. Būtent. Toks yra būdas. Kai tas paskutinysis bus atvestas, tai bus užbaigta.

285 Taigi, mūšis prasidėjo danguje. Jis bus užbaigtas žemėje Armagedono pavidale. Taigi, stebėkime ir pamatykime kaip tai atsiskleidžia. Ir galbūt mes galėsime tai atskleisti, jeigu Viešpats padės mums dabar pat tai padaryti. Stebėkite kaip tai atsiskleidžia.

Paslaptingas raitelis (Stebėkite, ką jis dabar daro.) pasipriešino, atsisakė atgailauti ir sugrįžti į pirmapradį kraujo Žodį. Žodis tapo krauju ir kūnu (Suprantate?); jis atsisakė prie Jo sugrįžti. Antikristas yra... Tikro Žodžio Nuotaka yra... Jis pasipriešino tikro Žodžio Nuotakai. Pasiima savo nuotaką (Jis taip pat priešinasi šiai tikrajai Nuotakai.), ir pasiima savo nuotaką ir atsiveda ją pas save religijos formoje, vadinamoje religija ir dogmomis. Suprantate?

O dabar matydamas šventą Nuotaką, jis yra prieš ją, bet jis suformuoja savo nuotaką, vadinama antikristu per antikristo mokymą, kuris yra priešingas Kristui. Matote, koks jis yra apsukrus? O dabar, vietoj to, kad turėtų meilės vienybę valdančią garbinimą po Krauju, jis turi denominaciją. Vietoj to, kad turėtų Žodį, jis prisiėmė religiją, dogmas ir taip toliau.

288 Kaip protestantai kalba apie „Apaštalų tikėjimo išpažinimą“. Aš noriu, kad jūs Biblijoje surastumėte nors žodį iš to. Na, Biblijoje nėra „Apaštalų tikėjimo išpažinimo“. Kaip aš čia pasakiau ne taip seniai, kažkur: „Jeigu apaštalai turėjo tikėjimo išpažinimą, tai yra Apaštalų darbų 2:38“. Tai yra būtent tai, ką jie apskritai turėjo, kiek man žinoma. Tai yra tai, ką jie kvietė visus daryti. Kai jis rado vieną iš jų, kuris atrodė kaip Krikščionys, jis pasakė: „Ar jūs gavote Šventąją Dvasią, kai įtikėjote?“

Jie pasakė: „Mes nežinome ar...“

Jis pasakė: „Tuomet kaip jūs buvote pakrikštyti?“

Taigi, būti pakrikštytu Jėzaus Vardu arba mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, tiksliau, tai... tai gerai, bet tai dar nėra viskas. Ne, pone. Jūs galite būti taip pakrikštytas penkiasdešimt kartų ir tai nesuteiks jums nieko gero, kol širdis nebus perkeista per Šventąją Dvasią. Visa tai turi eiti iš vien.

291 Atkreipkite dėmesį, tai... tai Kristus... Antikristas atmeta tikros Nuotakos mokymą ir dėl to jis dabar pasiima savo nuotaką ir pastato ją pagal savo įsitikinimus, pasiima savo nuotaką ir padaro ją denominacija. Ji pagimdo kitas denominacijas, kaip yra cituojama iš šio Švento Rašto: pagimdo dukteris. Ir ji ne... ji tampa lygiai tokia pati kaip jos motina: žemiška, pasaulietiška, denominacinė, priešinasi dvasiškai Nuotakai, Žodžiui.

Jie nesako, kad jie nepriklauso bažnyčiai. Pakalbėsite su denominaciniu žmogumi: „Žinoma, aš priklausau bažnyčiai“.

„Ar jūs Krikščionis?“

„Aš priklausau bažnyčiai“.

292 Tai su tuo neturi nei vieno bendro dalyko. Suprantate, aš pasakiau... Jūs nepriklausote... Jūs... jūs galite priklausyti tam, kas yra vadinama bažnyčia (Suprantate?), priklausote bažnyčiai. Tai nėra bažnyčia. Jos nėra bažnyčios; jos yra ložės, kuriose žmonės kartu susirenka ir... maitinasi kaip „tų pačių plunksnų paukščiai...“, bet jūs esate tik viena Bažnyčia; ir tai yra mistinis Kristaus kūnas. Ir jūs prie jo neprisijungiate; jūs gimstate jame. Kaip aš visados sakydavau: „Aš buvau Branhamų šeimoje penkiasdešimt tris metus ir niekada prie jos neprisijungiau. Aš gimiau joje“. Suprantate?

295 Taigi, atkreipkite dėmesį, tai tiesiog gražiai atitiko provaizdį (Aš... aš čia turiu užsirašęs Rašto vietą, bet aš... Mes neturime laiko prie jos prieiti.) kaip Ezavas ir Jokūbas. Taigi, Ezavas buvo religingas žmogus; jis netvirtino esąs netikintysis. Jis tikėjo tuo pačiu Dievu kaip Jokūbas, tuo pačiu kaip jo tėvelis, bet jis buvo tiesiog kaip nesąžiningas politikas (arba... atleiskite už išsireiškimą) tiesiog... Jis tiesiog buvo nedoras. Jis... jis... jis buvo...

Taigi, kas liečia buvimą moraliu, jis tikrai elgėsi moraliau nei Jokūbas. Bet suprantate jis negalvojo... „O, prie ko čia ta pirmagimystės teisė?“ ir jis pardavė savo pirmagimystės teisę Jokūbui. Suprantate?

Bet Jokūbas neturėjo didelių dalykų kaip Ezavas. Jis neturėjo paveldo, kurį jis [Ezavas – Vert.] turėjo. Tačiau buvo vienas dalykas, kurio Jokūbas norėjo, tai buvo ta pirmagimystės teisė; ir jam nerūpėjo kaip jam reikėjo ją gauti, jis ketino ją gauti; ir Dievas jį pagerbė.

Ir tuomet, tai yra tas pats dalykas šiandien su žemišku žmogumi, kūniško proto, linkusio į pasaulietiškumą. „Na, aš priklausau valstybinei bažnyčiai“. „Aš priklausau šiai bažnyčiai“. Tai su tuo neturi nei vieno bendro dalyko, nei vieno.

299 Sekite. Surenka juos dabar ant savo sumaišytos spalvos žirgo. Jis surenka juos kartu ant savo sumaišytos spalvos žirgo, nes jis turi politinę jėgą. Jeigu jūs netikite, kad jis ją turi, kaip šitas prezidentas tik ką buvo išrinktas? Kaip apskritai tai praslydo? Atėjo čia dėl tikėjimo laisvės ir jūs, demokratų grupè, kurie parduotumėte savo pirmagimystės teises vardan politikos. Aš neturiu... Demokratai... partijos yra, jos abi yra supuvusios (Aš kalbu apie krikščionybę.) Bet jūs parduodate savo pirmagimystės teises ant demokratų bilieto, kad išrinktumėte kažką kaip šitas. Gėda jums.

301 Nejaugi jūs nesuvokiate, kad šita tauta yra tiksliai pagal Izraelio pavyzdį? Ką padarė Izraelis? Ji perėjo į svetimą kraštą ir išvarė gyventojus, ir išžudė juos, ir apsigyveno, ir užėmė žemę. Tai yra tai, ką mes padarėme. Indėnai – tai yra vieninteliai tikri amerikiečiai, tai mūsų draugai indėnai. O ką jie padarė po to?

Izraelis turėjo kelis didingus vyrus. Visų pirma sužinote... Jie turėjo Dovydą ir turėjo Saliamoną; jie turėjo didžius vyrus. Bet galiausiai jie ten turėjo išdaviką Ahabą, kuris vedė Jezabelę, netikinčiąją.

Na, tą patį dalyką mes padarėme. Mes turėjome Vašingtoną ir Linkolną, bet pažiūrėkime, ką mes dabar turime. Visa esmė tame, kad jis susituokė ir visiškai pasinėrė, ir nepajudinamai prisirišo prie Jezabelės. Jis galėjo būti geras žmogus, bet reikalus tvarkyti ketino ji. Jūs matote tai būtent dabar; susirenka visa šeima.

304 Apie ką man prakalbo Šventoji Dvasia maždaug prieš trisdešimt penkis metus (Ir visi jūs, senbuviai, tai žinote.) apie septynis dalykus, kurie įvyks prieš pabaigą? Tai yra paskutiniai... priešpaskutinis artėjantis dalykas. Visa kita išsipildė visiškai tiksliai iki taško, iki karų ir viso kito. Suprantate?

Ir dabar ji yra moters rankose, kad valdytų tautą, Jezabelė (Suprantate?), bet nepamirškite, Jezabelės dienomis kažkas jiems pasakė, kokios buvo jų tikros spalvos.

306 Kad surinktų juos ant jų sumaišytų spalvų žirgų... Suprantate? Jis surenka šitai kartu, susimaišę su tikėjimo išpažinimais, denominacijomis, žmonių sukurtomis doktrinomis. Ar tai tiesa? Žinoma, sumaišytos spalvos... sumaišyta negyvųjų spalva, palšas pasaulio žirgas... Taigi, tai tiesa. Sumaišytos negyvųjų spalvos, pasaulietiškas palšo žirgo pavidalas.

O, tai bent. Visiškai jokio švento Žodžio kraujo. Ir sekite, iš kampo... iš keturių žemės kampų, jie surenka juos. Surenka juos į Armagedoną, sakoma Biblijoje. Aš bandau prisiminti Rašto vietas. Aš turiu jas čia užsirašęs. Aš neįvardinu jų, bet tiesiog... kur jos buvo užrašytos... žiūriu, kokios jos yra. Surenka juos kartu didžiajai Viešpaties Dievo mūšio dienai. Sekite.

307 Taigi, ant šio sumaišytos spalvos, pasaulietiško, palšo, nesveiko žirgo... Tik pagalvokite apie jį. Jūs žinote, kad tai yra blogas dalykas. Taigi, sekite, kur jis juos surenka... iš keturių žemės kampų. Dabar jie susirenka atomazgai. Atomazga, pagal Žodį, bus Armagedone (Suprantate?) ant palšo žirgo, joja ant jo su „prisegta“ mirtimi, su vardu „prisegtu“ ant jo, mirtis. Antikristas... Paklausykite, antikristas, pirmoji denominacija. Tai negali būti dvasia. Su jo Jezabele, prostitute Žodžiui, su savo dukromis kartu su ja – protestantai dabar susirenka vienybėje.

Ar girdėjote kalbančius baptistų žmones kažkurią dieną čia, žinote? Ką? „O, mes su jais nesusijungsime, bet mes... mes būsime draugiški ir mes kaip ir susidraugausime su jais. Mums nereikės prisijungti prie jų bažnyčios, bet...“ Štai taip; štai taip, būtent tiksliai, ką Žodis čia pasakė (Suprantate, suprantate?), senoji paleistuvė iš pat pradžių. Suprantate?

310 Taigi, čia jie kartu susijungia, ateina į tą atomazgą Armagedone ir joja ant sumaišytos spalvos žirgo, su vienu baltu žirgu, vienu raudonu žirgu, vienu juodu žirgu, trys skirtingos politinės... politinės jėgos, dvasinė jėga valdoma demonų jėgos, kuri yra antikristas, sumaišant visa tai kartu jūs gaunate palšą, liguistai atrodantį dalyką ant kurio jis joja. Teisingai. Dabar, atkreipkite dėmesį. Pažiūrėkite ant ko jis joja. Šis palšai atrodantis, šiurpios spalvos žirgas, sumaišytas su juoda, raudona ir balta, eina į mūšį, surenka savo pavaldinius iš kiekvienos tautos po dangumi.

Ar Danielius neišaiškino sapno ir nepamatė tų geležinių ruožų besidriekiančių į kiekvieną karalystę, iš Romos? Čia jos pasirodo, susirenka. Dabar pasėdėkite ramiai pabaigoje dar minutėlę ir įdėmiai klausykite.

Dabar jie susirenka tai padaryti, atveda savo pavaldinius iš keturių žemės kampų, joja ant palšo, liguisto, trijų susimaišiusių spalvų žirgo: tas pats žmogus.

312 Dabar Apreiškimo 19, jis ne tik ruošiasi, bet Kristus ruošiasi su juo susitikti. Mūšis bus karštas ir sunkus. Kristus Apreiškimo 19... Kristus surenka Savus, ne iš keturių žemės kampų, nes ten bus tik mažas likutis. Ką Jis daro? Jis surenka juos iš keturių dangaus kampų (Rytoj vakare mes prieisime prie tų sielų po aukuru ir jūs pamatysite ar tai yra tiesa, ar ne.) ...keturių dangaus kampų ant sniego baltumo žirgo. Jis taip pat turi vardą, ne mirtis, bet Dievo Žodis, Gyvenimas. Amen. Turi jį užrašytą ant Jo šlaunies čia: Dievo Žodis. Tai yra vienintelis Gyvenimas, nes Dievas yra vienintelis egzistuojantis Amžino Gyvenimo šaltinis: Zoe. Ar tai tiesa?

314 Jis turi užrašytą: „Gyvenimas“, joja ant balto žirgo, o čia yra žmogus su trimis skirtingomis sumaišytomis jėgomis, vadinamas mirtimi, surenka savo žemiškus atstovus, o Kristus surenka Savo danguje gimusius pavaldinius, šventuosius.

Ant to yra užrašyta „mirtis“; Ant Kristaus užrašyta „Gyvenimas“. Esantieji su Juo taip pat yra ant baltų žirgų ir jie yra vadinami „išrinktaisiais prieš pasaulio sutvėrimą“, (Amen,) ir jie yra ištikimi Žodžiui. Amen. Ak! Man tai patinka. Pašaukti, išrinkti prieš pasaulio sutvėrimą ir po to ištikimi Žodžiui per jų pasirinkimą, visi sužadinti jaunu vynu ir aliejumi joja iš paskos, nužengia su Juo susitikti. Jie žino, kad griaustiniai išreikš tą dalyką, žinoma, labai greitai. Suprantate?

316 Sekite, kaip Jis tai padaro? Todėl, jeigu Jis yra Žodis ir Jo Vardas yra Žodis, tuomet Žodis yra Gyvenimas. Antikristas... viskas, kas yra „anti“, yra prieš. Todėl „anti“ yra prieš Kristų, Žodį, todėl tai turi būti religija arba denominacija, kuri yra prieš Žodį.

Na, aš nežinau kaip jūs ketinate to nepastebėti. Ar jūs suprantate? Kaip jūs galite tai praleisti? Aš nežinau kaip jūs tai ketinate padaryti, bet tai tiesa. „Anti“ reiškia „prieš“. Ar tai tiesa? Iš kažko atimti. Štai kas jis buvo. Jis joja ant savo sumaišyto žirgo. Mes matome tai štai čia, Dievo Žodyje. Mes matome tai štai čia, septyniuose bažnyčios perioduose. Čia Jis pateikia tai vėl Antspaudų atidengime ir parodo tuos dalykus, kurie tęsėsi bažnyčios perioduose.

„Anti“ reiškia „prieš Žodį“. Suprantate kodėl religija... kodėl mes esame taip nusistatę prieš religiją ir denominacijas, nes jos yra prieš Žodį. Suprantate?

321 Čia mes matome Gyvenimą ir mirtį ateinančius į galutinę kovą. Baltas – tikrojo Gyvenimo žirgas, palšas – sumaišytos religijos žirgas. Jūs matote kaip tai artėja į... tikrą atomazgą.

Dabar aš noriu kažką čia pasakyti. Jūs galite tuo nepatikėti, bet aš tai sutikrinau, kad būčiau įsitikinęs. Yra tik viena pirminė spalva; tai balta. Kas iš jūsų tai žino? Yra tik viena pirminė spalva. Visos kitos yra sumaišytos.

Kristus yra ant balto, nesumaišyto Žodžio, iš pat pradžių. Amen. Bet kuri spalva būtų balta, jeigu kažkokios cheminės medžiagos nebūtų į ją įmaišytos. Amen. Šlovė. Kiekviena bažnyčia stovėtų ant apaštalinio Dievo Žodžio mokymo ir Dievas patvirtintų jas, jeigu anas nebūtų į jas įmaišęs religijos ir denominacijų. Štai taip.

O, broli Evensai, aš dabar jaučiuosi gerai. Taip, pone. Taip, pone. Tik viena pirminė spalva, tai balta. Ji niekada... ji niekada nesusimaišė su denominacijomis ar religija. Ne, pone.

325 Ir nepamirškite, Jo šventieji yra apsirengę baltais rūbais, nėra susimaišę su denominacijomis ir religija. Taigi, mes atrandame, kad denominacijos ir religija... Štai iš kur jūs gaunate jūsų sumaišytą spalvą, bet ši yra pirminė spalva, ant kurios Jis joja. Jo žmonės dėvi pirminę spalvą ir jie buvo panardinti į Kraują, kuris apvalė tą rūbą ir išsiuntė tai į tolį. Suprantate? Teisingai.

326 Tie, kurie sumaišė, pavirto į palšą spalvą ir eina į mirtį. Tai yra iškreipimas... iš... iškreipimas, sumaišyti spalvas su balta. Jūs iškreipiate pirminę spalvą. Ar tai tiesa? Jeigu pirminė spalva, vienintelė spalva yra balta, o jūs ją sumaišote su kita, jūs iškreipiate jos tikrąją paskirtį. Amen. Ar tai tiesa? Ir kuomet... Jeigu Jis yra baltasis žirgas, ir Jis yra Žodis, tuomet sumaišyti kažką su tuo, bet kokią religiją, pridėti vieną žodį prie to, atimti vieną žodį iš to, reiškia iškreipti viską. O, tai bent. Išlaikyk mane su Žodžiu, Viešpatie.

Tiesa ir klaida... O, tai bent. Nesvarbu kaip gerai, tai... Tiesa ir klaida negali susimaišyti. Tai negali susimaišyti. Tai yra arba „TAIP SAKO VIEŠPATS“, arba tai klaidinga. Nesvarbu ką pasakė „Šventasis tėvas, Šv. Bonifacas, ar... ar Kenterberio arkivyskupas. Aš nežinau, kas tai pasakė; jeigu tai prieštarauja Žodžiui, tai yra iškreipimas. Tai nesusimaišys.

328 Pasakysite: „Na, šitas žmogus padarė...“. Man nesvarbu, ką jis padarė, koks jis šventas, ar bet kas į tai panašaus; tai yra vienintelė tiesioginė Tiesa, kurią mes turime. Jokia bažnyčia, jokia religija neturi Tiesos, jeigu tai yra už šito ribų; ir parodykite man vieną, kuri tai turi. Aš noriu, kad jūs man pasakytumėte. Aš atversiu Biblijos puslapį ir kažką jums parodysiu. Suprantate, suprantate? Tik įvardinkite vieną.

Jūs pasakysite: „Sekmininkai“.

O, tai bent. (Aš tik ką pagavau šią mintį iš kažko.) Geriau tuojau pat atidėkite tai į šalį, nes aš pamačiau kaip tai lyg „užmynė ant skaudamos vietos“. Aš ne... nenoriu jūsų įžeisti, bet aš... aš tik norėjau, kad žinotume, jog aš žinau apie ką jūs pagalvojote. Suprantate?

330 Tie kurie sumaišė pavertė „anti“ į „mirtį“ (Suprantate?), pavirsta mirties spalva, kai jūs bet ką sumaišote su originalu. Tai yra kaip Kristus pasakė apie garstyčios sėklą. Nors tai yra mažiausia iš visų sėklų, bet ji su niekuo nesusimaišys. Garstyčia nesusimaišys. Jis yra tikroji garstyčia; todėl jeigu jūs tik tiek turite tikėjimo, tiesiog laikykitės jo.

Atkreipkite dėmesį, Gyvenimas sekė raitelį ant balto žirgo, Kuris buvo Žodis, Gyvenimas, įrodytas Jo prikeltų šventųjų, kuriuos Jis turėjo su Savimi. Taigi, kaip turės įvykti mūšis? Jėzus pasakė: „Kas manimi tiki, nors ir bus miręs, tačiau gyvens“. Jis pasakė: „Jeigu jūs manimi tikite, nors jūs... jūs būtumėte mirę, tačiau jūs gyvensite; ir kas gyvena ir tiki Manimi, niekada nemirs“. Ir dar kartą Jis pasakė: „Kas manimi tiki...“. Jis duos jam Amžiną Gyvenimą, prikels jį paskutinę dieną. Teisingai Jo pažadėta Rašto vieta.

334 Čia pasirodo Šėtonas su visais keturiais žemės kampais, su savo protestantais ir su savo... savo katalikais ir visais kartu, žygiuoja tiesiai į Armagedono mūšį. Gerai. Ir čia pasirodo Jėzus nužengdamas iš dangaus su prisikėlusiais šventaisiais, įrodytas Žodis.

Kaip aš sakiau: „Jeigu Dievas prakalba ir siunčia tave, Jis... Jis... Jis pagrįs tai, ką tu pasakysi“. Suprantate, suprantate? Atkreipkite dėmesį, jeigu tu esi ambasadorius iš dangaus – tavo užnugaryje visas dangus. O dangus yra sudarytas iš Žodžio.

337 Atkreipkite dabar dėmesį, Jis atėjo su prisikėlusiais šventaisiais įrodydamas, kad Jo Žodis yra tiesa. Todėl tada Šėtonas žino, kad bedugnė duobė jam yra paruošta. Suprantate? O, tai bent. Kol mirtis jojo ant palšo žirgo, susimaišiusios religija ir denominacijos, ir sekė jį... O, tai bent, amžinas atskyrimas nuo Dievo, štai kur jis juos suvarė... į amžiną atskyrimą. Kristus vedė Savo Bažnyčią tiesiai į šlovę prisikėlime.

339 Atkreipkite dėmesį dabar į 8-ą eilutę... tik kad... į 8-os eilutės pabaigą, mums einant link pabaigos (Suprantate?): „Jiems buvo duota jėga“. Kas yra jie? Suprantate? Gerai. Antikristą vadinamu mirtimi; pragaras sekė. Stebėkite jo keturių dalių pinkles.

Antikristas, baltas žirgas, žudo dvasia būdamas antikristu, dvasinis žudymas.

Numeris du: Raudonas žirgas: žudo kalaviju, politine jėga, kai bažnyčia ir valstybė susivienijo.

Juodas žirgas: sielos, kai jis paskelbė savo mokymą ir ji ten tai padarė per savo paleistuvystes, ir jis svėrė maistą ant... Pardavė savo... Ką jie davė už maistą, ant svarstyklių ir denarai, ir taip toliau.

Ketvirta, palšas žirgas: amžinas atskyrimas nuo Dievo (vėl keturi... Suprantate?). O, tai bent. Tebūna garbė Dievui.

345 Dabar, paskutinis, čia užbaigiant... Tiems... Ar jūs turite... Aš jau viršijau laiką. Bet ar jūs duotumėte man dar apie dešimt minučių? Šiandien sulaukiau tiek daug skambučių dėl... dėl to, ką čia pasakiau. Prasidėjo tiek daug fanatizmo apie Eliją, kad tai tiesiog... Tiesiog... tiesiog mirtinai prispaudė. Ir jūs galite... Bet jeigu... jeigu tai... Tegul Dievas man padės padėti jums pamatyti tai, į ką aš žvelgiu, o jūs? Ar pasistengsite tiesiog pamatyti?

Taigi, čia pabaigai, tiems, kurie netiki, kad paskutinysis pasiuntinys bažnyčios periodui yra Elijas, pranašas, žmogus pateptas toje linijoje... Po mirties... Sekite. Po šio paskutinio periodo mirties... Dabar stebėkite, kas įvyks. Suprantate? Po mirties, jų negyvi kūnai yra sunaikinami laukinių žvėrių. Jūs tai žinote. Taigi, tai yra tiesa. Kaip jų provaizdžiu buvo Jezabelė.

349 Dabar atsiverskite Apreiškimo 2:18 ir 20. Aš manau, kad mes buvome tai atsivertę prieš kelias minutes, ar ne? Taip, aš manau, kad buvome. Aš turiu tai čia užsirašęs dėl kažko... Taip, moralės supuvimo laikas. Štai, kas tai buvo. Matote kaip tai buvo... kaip Jezabelė atėjo... Dabar Jezabelė yra bažnyčios, ši šiuolaikinė bažnyčia, ne Nuotaka dabar. Jezabelė Senajame Testamente yra šiandieninės bažnyčios provaizdis, pagal Dievo Žodį Apreiškimo 2:18-20. „Tu leidi tai moteriai Jezabelei, vadinančiai save pranaše...“. Suprantate? Ar tai tiesa? Dabar tai yra tobulas Jezabelės provaizdis.

351 Taigi, pirmiausia... Mes galėtume jums pateikti Rašto vietą po Rašto vietos (Suprantate?), kad paskutinis periodas yra pranašiška žinia bažnyčiai, jų pašaukimas atgal į pirmapradį Žodį.

Taigi, atkreipkite dėmesį. Ar tai tiesa? Taip pasakyta Malachijo 4 ir kitur, Apreiškimo 10:7 ir kitur. Suprantate? Pats Jėzus tai išpranašavo toliau, toliau, toliau; „Kaip tai buvo Loto dienomis...“ ir taip toliau ir panašiai. Tai tiesiog tęsiasi toliau.

352 Jezabelė yra šiuolaikinės bažnyčios provaizdis šiandien, nes katalikai ir protestantai dabar yra kartu susijungę. Būtent. Nuo to nepabėgsite. Jos abi yra denominacijos, todėl tai... todėl tai tiesiog motina ir sesė. Tai viskas. Jos pykstasi ir ginčijasi viena su kita, bet tai tas pats dalykas, abi paleistuvės. Taigi, tai ne aš pats tai sakau. Aš cituoju „TAIP SAKO VIEŠPATS“. Gerai.

Taigi, mes pastebime, Jezabelė buvo nužudyta Dievo paliepimu... buvo nužudyta, nes Dievas siuntė Jehuvą ten nueiti ir išmesti ją per langą ir nužudyti Jezabelę ir šunys ėdė jos kūną. Ar tai tiesa? Tiesioginė Jezabelė. Ahabas, jos karalius galva: šunys laižė jo kraują kaip pirmasis Elijas išpranašavo.

354 Matote, kur link mes einame, ar ne? Kodėl? Pirmasis Elijas buvo bažnyčių atmestas žmogus. O Jezabelė ir Ahabas buvo tų bažnyčių galva: bažnyčia ir valstybė, viskas kartu. Ir Elijas atidengė Ahabo nuodėmes jam ir įsakė visai bažnyčiai sugrįžti atgal į tikrą Žodį.

Ar tai ne lygiai tas pats, ką antrasis Elijas turėtų padaryti, kai jis ateis pas šią bažnyčią, šią dieną: atstatyti atgal į pirmapradį tikėjimą. Aš nesuvokiu kaip jūs ketinate iš to išsisukti. Teisingai. Sugrįžkite prie tikro Žodžio. Teisingai .

356 Taigi, jeigu norite pamatyti jų kūnus, atsiverskime čia Apreiškimo 19 po to... po to, kai Žodis juos nužudo. Taigi, Žodis turės juos nužudyti. Jūs tai žinote. Gerai, jūs dabar tiesiog sekite ir pamatykite, kas įvyks, kai Kristus pasirodo Apreiškimo 19, pradedant 17-a eilute.

Ir aš mačiau angelą, stovintį saulėje...

Taigi, tai yra iš karto po... Pažvelkite aukščiau čia. „Ir Jo rūbai buvo pamirkyti kraujyje, ir jis yra vadinamas karalių Karaliumi ir viešpačių Viešpačiu“. (13-oje eilutėje, Jis yra vadinamas Dievo Žodžiu. Suprantate? Dabar čia Jis yra karalių Karalius ir viešpačių Viešpats.)

Ir aš mačiau angelą... (Dabar, sekite. Jis išeina į priekį.)

Ir iš jo burnos eina aštrus kalavijas, kad jis juo suduotų tautoms... (Iš Jo burnos, kaip iš Dievo burnos į Mozės burną. Suprantate?) …ir jis jas valdys geležine lazda; ir... mina Visagalio Dievo įniršio ir rūstybės vyno spaustuvą.

Ir ant savo drabužio (vardas) …ir savo šlaunies jis turi užrašytą vardą: „KARALIŲ KARALIUS IR VIEŠPAČIŲ VIEŠPATS“.

Ir aš mačiau angelą… (Dabar sekite, dabar jis pasirodo žudydamas. Ką jis žudo? Jezabelę ir Ahabą, melagingą pranašą.)

Ir aš mačiau angelą, stovintį saulėje; ir jis šaukė garsiu balsu, sakydamas visiems skrajūnams, skraidantiems dangaus viduriu: „Ateikite, susirinkite į didžiojo Dievo vakarienę;

361 Jis sumaitina juos žvėrims ir paukščiams. Dabar sekite štai čia, kitame skyriuje čia, Apreiškimo Knygoje. Ir... (Tik minutėlę.) „Nužudyti kalaviju ir mirtimi, ir žemės žvėrimis“. Suprantate? Jezabelės bažnyčia, jos faktinis kūnas turi būti suėstas žemės paukščių ir žvėrių. Tiesiog lygiai taip pat, kaip buvo su Ahabu ir Jezabele fiziškai, taip pat turi būti su jais dvasinėje formoje – bažnyčia. Ar suprantate, ką turiu omenyje? Gerai.

362 Elijas (O.), Elijas buvo pranašas Ahabo ir Jezabelės dienomis, fiziškai. Ir yra pažadėta, kad Jis padarys tą patį pagal „TAIP SAKO VIEŠPATS“, Žodyje Jezabelei, dvasiškai: Jo Dvasinio pavidalo tarnavimas.

Sekite. Elijas, nors savo dieną buvo tinkamai ir visiškai įrodytas, negalėjo jų sugrąžinti atgal į Žodį. Ar tai tiesa? Nors Elijas išbandė viską; jis padarė viską; jis... jis parodė jiems ženklus ir stebuklus; o jie juokėsi žiūrėdami jam į veidą. Jie padarys tą patį dalyką su šituo dvasiškai. Suprantate? Jis negalėjo jų atgręžti atgal į Žodį.

364 Iš milijonų... Dabar paklausykite, Bažnyčia, dabar atidžiai jūs, kurie dėl to esate šiek tiek sumišę. Iš milijonų pasaulyje Elijo dienomis, kai Jezabelė ir Ahabas karaliavo... šiandienos provaizdyje... iš viso pasaulio ten buvo tik septyni šimtai išgelbėti per Elijo pamokslavimą. Ar tai tiesa? Būtent taip.

Pažvelkite, Elijas net nežinojo, kad nors vienas toks buvo. Jis galvojo, kad jis buvo vienintelis išgelbėtas iki tol, kol Dievas atidengė vieną iš tų Antspaudų ir parodo jam Knygos paslaptį, kad Jis turėjo septynis šimtus, kurie niekada nepriklaupė prieš tas religijas, kurias tie turėjo. Kai Dievas Elijui atvėrė Savo Knygą, Jis tarė: „Dabar palūkėk minutėlę, sūnau; Aš turiu septynis šimtus, kurie yra štai ten pasislėpę: turiu jų vardus Knygoje nuo pasaulio sutvėrimo. Jie yra Mano“. O...

Dievas atidengė Antspaudus. Dėl šios priežasties, aš manau, Jonas šūkavo, kaip iš kažkurio vakaro. Jis tikriausiai turėjo pamatyti ten savo vardą. Suprantate, suprantate? Vieną dieną Dievas atidengė...

368 Eliša, jis pamokslavo; jis padarė viską; jis... jis... jis pamokslavo iš visos širdies, padarė viską, ką galėjo, bet jie vistiek tik išjuokė jį ir visaip išvadino, ir pasakė: „Tu esi viso to priežastis. Tu esi spiritistas. Visos šitos bėdos ateina tik dėl tavęs. Tu esi kaltas“, ir viską štai taip. Jie viską jam išsakė. Jezabelė pagrasino nukirsti jam galvą ir visa kita. Teisingai. Visi buvo nusistatę prieš jį.

Ir tada jis pasakė: „Viešpatie, po to, kai aš padariau viską, ką Tu man pasakei padaryti. Aš pasilikau tiksliai su Tavo Žodžiu. Ką Tu tik man pasakydavai, Aš buvau bebaimis. Aš nuėjau tiesiai į karaliaus akivaizdą ir panašiai, ir pasakiau jiems: 'TAIP SAKO VIEŠPATS', ir Tu nepasakei man nei žodžio, ir aš pasakiau jiems tik tai, kas išsipildė. O dabar aš esu čia, vienintelis likęs iš visos daugybės. Aš esu vienintelis likęs ir jie bando mane nužudyti“.

370 Dievas pasakė: „Aš atversiu vieną iš tų Antspaudų ir kažką tau parodysiu“. Pasakė: „Žinai, aš turiu septynis šimtus štai ten, kurie niekada nepalenkė kelio, ar dar neprisijungė prie nei vienos religijos, denominacijų. Ten yra septyni šimtai jų, pasiruošusių paėmimui. Supranti?“. O, o, Jis pasakė Savo pranašui, kuriam Jis apreiškia Savo Žodį (Suprantate?), per Raštą: „Aš turiu septynis šimtus paruoštų vardų dar iš šitos kartos, septynis šimtus jų. Jie nepalenkė savo kelių prieš jokias (Kai pasakyčiau tai šią dieną) religines organizacijas ir neprisijungė prie jų religijos“.

Ar suprantate, ką turiu omenyje? Tuomet taip paprasčiausiai turės būti. Taip tiesiog turi būti. Ir tai yra pagal Žodį. Kai tas žmogus pasirodys veiksmo scenoje, jis bus pranašas taip užtikrintai kaip kad aš stoviu prie šios sakyklos; ir jis pasiliks būtent su tuo Žodžiu. Jis neklausys nei vieno žmogaus įsitikinimų ar nieko kito. Teisingai.

371 Jis bus miškų gyventojo tipo žmogus, koks Elijas buvo, jis... ir kaip Jonas atėjo. Jis... jis neapkęs moterų, šūkaus prieš amoralias moteris. Žmogau, jis išjudins jas. Elijas taip padarė ir taip pat Jonas (Suprantate, suprantate?), ir jis tiksliai laikysis to Žodžio. Jis bus... bus prieš organizacijas. Organizacijos? „Nemanykite sakyti savyje: ‘Mes turime Abraomą savo tėvu’; nes aš sakau, kad Dievas gali iš šitų akmenų prikelti vaikų Abraomui“. Tikrai taip padarė.

Taigi, štai taip, draugai. Štai čia atidengtas Ketvirtasis Antspaudas ir keturių žirgų raiteliai yra apreikšti geriausiai, kiek man yra žinoma. Taigi, tai yra viskas, kas įvyko žemėje. Kitas Antspaudas, mes pamatysime, yra danguje, kur sielos yra po aukuru.

374 Dabar tiesiog užbaigiant aš noriu pasakyti šiuos kelis... tiesiog kelis žodžius, kuriuos čia pat turiu užsirašęs. Mes paskubomis peržvelgėme šiuos keturis Antspaudus, pirmus keturis Antspaudus. Taigi, rytoj vakare mes... mes pakeisime veiksmo sceną iš dalykų, kurie vyksta žemėje... Jis pažvelgia ten aukštai ir pamato sielas po aukuru, aukų aukuru. Kitą vakarą – įvyksta teismas. Ir ketvirtą vakarą, paskutinį vakarą, sekmadienio vakarą, aš nežinau, kas... Aš nežinau, ką reiškia tie kiti; aš tiesiog perskaičiau juos taip, kaip jūs; bet ten pusvalandį yra tyla; tačiau ten kažkas įvyko. Aš tikiuosi, kad Jis tai apreikš. Jis tai padarys; Esu įsitikinęs, kad Jis apreikš.

Mums reikėjo atsiversti įvairias Rašto vietas iki Apreiškimo 19, kad parodyti, jog Kristaus atėjimas nužudys antikristą. Dėl šios priežasties aš turėjau jas praleisti, paėmiau tik tas dvi eilutes. Aš turėjau atversti įvairias Rašto dalis, kad įrodyčiau šiuos dalykus; todėl dėl šios priežasties aš turėjau remtis Apreiškimo 19, kad parodyčiau, jog antikristo galas bus nužudymas... Kristus, kai Jis ateis, Jis nužudys antikristą.

378 Apreiškimo 10, kad parodyti, jog septinto angelo žinia bus asmuo paskutiniosiomis dienomis, Dievo pateptas tarnavimas, tiesiog kaip pranašas Elijas turi (kaip yra išpranašauta Malachijo 4) apreikšti tikrą, pirminio Dievo Žodį šioje kartoje, Tikrąjį Dievo Žodį šioje kartoje. Kaip jis padarė tai fizinei Jezabelei, taip šitas žmogus padarys dvasinei Jezabelei, denominacinėms bažnyčioms.

Aš turėjau atsiversti 7-ą skyrių, 10-ą skyrių nuo 1 iki 7 eilutės, kad įrodyčiau, jog tai buvo teisinga ir iki pat Malachijo, ir Amoso ir panašiai, kad tai įrodyčiau. Elijas buvo pranašas, kuris pranašavo ir pasmerkė Jezabelę būtent toje kartoje ir Elijas niekada nemirė. Jis tikrai nemirė. Jis vėl pasirodė po aštuonių šimtų kažkiek metų, šalia Jėzaus Kristaus ant Atsimainymo Kalno. Jis nėra negyvas.

381 Dabar mes atrandame, kad jo dvasia turi patepti žmogų, pagal Dievo pažadą paskutiniosiomis dienomis, pažadėjo padaryti tą patį dvasinei Jezabelei, ką tai padarė fizinei Jezabelei, paskutiniame periode.

Štai kodėl aš... aš taip stipriai rėmiausi Biblija, kad tai įrodyčiau, kad jūsų prote neliktų nei vieno klausimo. Jeigu liko, praneškite man. Parašykite man laišką ar trumpą raštelį... Ir tai taip tobulai dera, netgi su žvėrimis sunaikinančiais jų žemiškus kūnus paskutinę dieną, suėda juos kaip jis tai padarė anuomet.

384 Pagal giliausią mano apreiškimą, tai man buvo Dievo suteikta ir iš anksto pasakyta, kad tai bus padaryta, tai yra Tiesa apie tuos keturis žirgų raitelius, geriausiai kaip man yra žinoma.

Ką jūs galvojate apie Jėzų?

Aš myliu Jį, Aš myliu Jį.

Nes Jis pirmas mane pamilo.

Ir išpirko mano išgelbėjimą

Ant Kalvarijos medžio.

386 Dabar nepamirškite, ne... (tai... tu gali, jeigu nori) neturint jokių blogų jausmų jokiems žmonėms bet kurioje organizacijoje, nes Dievas turi vaikų katalikų sistemoje; Jis turi vaikų metodistų sistemoje; Jis turi vaikų baptistų sistemoje. Kiek iš jų... Čia yra atstovai iš visų tų skirtingų sistemų, kas iš jų išeisite, kai pamatėte Šviesą? Leiskite pamatyti jūsų rankas.

Dabar nepamirškite, ten yra žmonės lygiai tokie patys, kaip jūs, bet tai yra sistema, kuri žudo. Suprantate? Tai yra antikristo sistema, kuri galiausiai atveda juos į tokią vietą, kurioje jie daugiau negirdės Tiesos.

387 Prisimenate kažkurį vakarą, kai aš išnagrinėjau užantspaudavimą? Jeigu žmogus išgirsdavo jubiliejaus šauksmą ir jis atsisakydavo išeiti į laisvę, jis būdavo atvedamas prie stulpo ir yla paženklindavo jo ausį. Ausis yra vieta, kuria jūs klausote; o tikėjimas ateina iš klausymo. Tuomet, jeigu jis išgirsta, bet atsisako priimti savo laisvę, tada jis turi tarnauti savo denominaciniam šeimininkui visą likusį savo gyvenimą. Amen. O, tai bent. Ar Jis nėra nuostabus?

Aš myliu Jį, Aš myliu Jį (Tiesiog pakelkime savo rankas dabar ir šlovinkime Jį.)

Nes Jis pirma mane pamilo (Šlovė.)

Ir išpirko mano išgelbėjimą

Ant Kalvarijos medžio.

Dabar tiesiog palenkite savo galvas ir garbinkime Jį dabar tai niūniuodami.

390 Viešpatie, mes esame tokie dėkingi. Esu toks laimingas, Viešpatie, toks laimingas dėl Tavęs ir Tavo žmonių. O, Viešpatie, išpirkai mūsų išgelbėjimą Kalvarijoje. Mes džiugiai tai priimame, Viešpatie. Dabar išmėgink mus, Viešpatie, Tavo Dvasia ir jei mūsų tarpe yra koks nors blogis, Viešpatie, koks nors netikėjimas Žodžiu, bet kuriame čia esančiame žmoguje, Tėve, kuris negali pabrėžti kiekvieno Dievo pažado pasakydamas „Amen“, tegul Šventoji Dvasia dabar nužengs, baltojo žirgo raitelis, kol Jo Dvasia, Kristaus Dvasia stovi priešais antikristą, ir pašauks savuosius. Pašauks juos, Viešpatie. Tegul jie dabar atgailaus; greitai ateis pas Tave ir bus pripildyti aliejumi ir vynu, ir bus perkeisti iš to denominacinio Kaino mirties rūbo, į sniego baltumo Amžino gyvenimo rūbą, duotą Jaunikio; ir po to vieną dieną jie eis į vestuvių vakarienę, įrodytame prisikėlimo Žodyje. Suteik tai, Viešpatie. Ištirk širdis, kol žmonės Tavęs laukia, per Jėzaus Vardą.

393 Dabar tiesiog ištirkite savo širdį, mano broli, mano sese, mano draugai. Aš ilgai su jumis buvau. Tai jau apie trisdešimt trys metai. Ar esu kada nors jums pasakęs ką nors Viešpaties Vardu, kas nebūtų išsipildę? Ieškokite Kristaus dabar, kol turite šansą tai padaryti. Greitai gali pasidaryti taip, kad negalėsite to padaryti. Suprantate? Jis bet kuriuo laiku gali palikti Savo užtarimo sostą; tuomet jūs galėsite verkti iš visos širdies, galėsite trypti, galėsite kalbėti kalbomis, galėsite bėgioti laiptais aukštyn žemyn, galėsite daryti, ką tik norėsite ir prisijungti prie bet kurios bažnyčios pasaulyje; nebus nieko, daugiau nebus Baliklio jūsų... jūsų nuodėmėms. Tuomet ką jūs... kur jūs tuomet būsite?

394 Aš tikiu visa savo širdimi, kad sostas vis dar yra prieinamas. Aš tikiu, kad Jis vis dar Dievo soste, bet greitai Jis turės dabar pakilti ir išeiti į priekį pareikalauti to, ką Jis atpirko. Jis atlieka Giminaičio Atpirkėjo darbą, kol Rūta laukia. Bet greitai, žinote, po to, kai Boazas atliko giminaičio darbą, tada jis atėjo ir pareikalavo savo nuosavybės ir tai yra tiksliai tai, kas Biblijoje yra pasakyta, ką Jis padarė. Jis išėjo į priekį ir paėmė Knygą; tada užtarimas yra baigtas. Jis yra pakilęs nuo sosto. Daugiau nebėra Kraujo ant malonės sosto, ir kas yra po to? Teismo sostas.

Neleiskite, kad vieną iš šių dienų tai būtų pasakyta. „Aš maniau, kad paėmimas turėjo ateiti“, – ir išgirsite atsakantį Balsą: „Tai jau praėjo“. Tepadeda jums Dievas. Dabar palenkime savo galvas.

Broli Nevili, ateik, kad paleistum, ar tam, ką turi padaryti. Telaimina jus Dievas iki rytojaus vakaro.

Taip pat klausykite:


Džefersonvilis
Klausyti MP3 PDF

Džefersonvilis
Klausyti MP3 PDF